Raně středověké vesnice

Románská architektura - kostely a domy

Stránka o středověké vesnici - románský kostel a archeologieVesnické osídlení v období raného středověku bylo až na vyjímky situováno uvnitř tzv. starého sídelního území. To zaujímalo nejníže položené oblasti s nejúrodnější půdou a dobrou dostupností vodního zdroje.

Obsah: Románská architektura Románské kostely a panská sídla Hlavní vstup do kostela a románská osada Románské domy Jmenný rejstřík vesnic raného středověku

Románská architektura

Dochovanou či doloženou síť středověké sídelní struktury tvoří románská architektura - poměrně početná síť vesnických románských kostelů, dokládající kulturní příslušnost našeho území k západní křesťanské civilizaci.

Románské kostely a sídla

Základní informaci o uspořádání románské vesnice obsahují orientací svých vstupů především samy románské kostely. Často zde existoval samotný vstup na tribunu v západní části lodi (spojenou mnohdy s věží), který nejspíše signalizuje polohu více či méně blízkého panského sídla, ležícího přibližně tímto směrem.

Hlavní vstup do kostela a osady

Hlavní vstup i u tribunového kostela ale tvoří portál pro vesnické obyvatele, účastnící se bohoslužeb. Jeho umístění je sice omezeno typologickými možnostmi převažujících podélných kostelů na jižní nebo severní stranu lodi, ale už časté střídání těchto možností naznačuje, že prostorové uspořádání kostela reagovalo na širší sídelní souvislosti a bylo skutečně potvrzeno, že vstupy byly směrovány k tehdejší osadě.

Ověření orientace románského kostela můžeme provést především pomocí povrchového sběru keramiky, především v místech později zaniklých vesnic.

Románské domy

Románské domy nebo častěji jen jejich sklepní části jsou dochovány pouze v historických jádrech našich nejstarších měst. Na vesnici jsou domy v tomto období stavěny výhradně ze dřeva a hlíny, tedy materiálů snadno podléhajících zániku. S vyjímkou ojedinělých nálezových situací pod úrovní terénu se venkovské domy odpovídající době románské nezachovaly (doplněno, MaČe).

Jmenný rejstřík vesnic

Kromě existence románských kostelů ukazují na raně středověké stáří vesnic i některé další více nebo méně určité náznaky, zejména tvary jejich jmen (např. Újezd, což byl způsob vytyčování nových vesnic, resp. hranic jejich katastru, které se odehrávalo jejich obejitím). Názvy obcí jsou zároveň zpravidla i nositely nejstarší doložené informace o obci (doplněno).

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Hledat jiné téma >

> VESNICKÁ SÍDLA
Přejít na Dům a bydlení

OSÍDLENÍ A VESNICE
Přírodní podmínky zakládání
Přírodní vlivy a zakládání
Staré stezky a komunikace
Staré cesty a průhony
Zakládání osad a vesnic
Typy vesnických sídel
Historická plužina
Historický vývoj plužiny
Základní typy plužiny
Úseky, lány a tratě
Raně středověké vesnice
Raný středověk - architektura
Raný středověk - archeologie
Vrch. středověké vesnice
Návesní lánové vesnice
Půdorysné typy návsí
  Vesnice s víceoúhlou návsí
  Vesnice s okrouhlou návsí
  Vesnice s oválnou návsí
Údolní lánové vesnice
  Uspořádání údolní vesnice
Sídelní rozvoj starých vesnic
Dědické právo a čísla domů
Výměnkářské chalupy
Chalupy na návsi či na okraji
Chalupy v údolí při potoku
Novověké a mladší vesnice
Vesnice v 18. a 19. století
Řádkové vesnice
Komponované vesnice
   Raabizační vesnice
   Uspořádání raabizační obce
   Dominikální vesnice
   Uspořádání dominikální obce

ARCHIVNÍ PRAMENY
Berní rula

Tereziánský katastr
Josefský katastr
Stabilní katastr
  Pozemkové mapy
Katastr nemovitostí

NAUČNÉ STEZKY
Historie našeho osídlení
Historie osídlení vesnice
Dějiny naší architektury

Dějiny naší architekturyMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz