Dominikální vesnice

Vesnice založené v 1. polovině 19. století

Stránka o dominikální vesnici, projekty rodinných domů V 1. pol. 19. století zakládané dominikální vesnice se z hlediska půdorysného uspořádání a umístění staveb vyznačují obdobnými principy jako raabizační vesnice. Základem jsou geometrická schémata založená na pravidelné parcelaci.

Obsah: Nová vesnice nebo enkláva Chalupy a malé usedlosti .Stavební a pozemkové parcely Typové projekty domů a plánová dokumentace Stavební fond dominikálních vesnic

Nová vesnice nebo enkláva

S ohledem na hustou síť osídlení našich zemí již od středověkého období nepředstavují dominikální vesnice vždy nový sídelní útvar založený ve volné krajině. Naopak je velmi časté jejich přičlenění ke stavajícím sídlům středověkého původu a to ponejvíce v podobě samostatné enklávy situované při okraji dosavadního zastavěného území.

Chalupy a malé usedlosti

Dominikální vesnici nebo enklávu tvoří pravidelně uspořádáné chalupy nebo malé usedlosti s domy a nevelkými hospodářskými stavbami. Charakteristickým rysem těchto provozně samostatných skladebných jednotek je přitom obdobné měřítko i architektonická forma staveb.

Stavební a pozemkové parcely

Pravidelným uspořádáním vycházejícím z pravoúhlé sítě se vyznačují rovněž stavební a pozemkové parcely. Pravidelná parcelace byla přitom podmíněna nejenom rovinatým terénem nebo jeho malou svažitostí, ale rovněž obdobnou sociální skladbou obyvatel (dělnické profese).

Typové projekty a plánová dokumentace

Samotné stavby jsou často řešeny jako projektový typ vypracovaný školenými projektanty. Ve své podstatě se jedná o typové projekty domů, ačkoliv vlastní provedení stavby bylo zpravidla odlišné v důsledku prací řemeslného charakteru. Řada tehdejších projektů domů či staveb se mohla dochovat i na plánové dokumentace, tj. stavebních výkresech.

Stavební fond dominikálních vesnic

Vedle půdorysného uspořádání je v důsledku nevelkého stáří vesnic poměrně dobře dochován historický stavební fond. Na rozdíl od vesnic středověkého původu doba výstavby řady staveb dosud odpovídá době založení obce, tj. 1. polovině 19. století. V důsledku typových projektů domů i pravidelného uspořádání jsou však dominikální obce nebo enklávy snadno narušitelné novostavbymi nevhodných forem a umístění.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Uspořádání dominikálních vesnic © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

> VESNICKÁ SÍDLA
Přejít na Dům a bydlení

OSÍDLENÍ A VESNICE
Přírodní podmínky zakládání
Přírodní vlivy a zakládání
Staré stezky a komunikace
Staré cesty a průhony
Zakládání osad a vesnic
Typy vesnických sídel
Historická plužina
Historický vývoj plužiny
Základní typy plužiny
Úseky, lány a tratě
Raně středověké vesnice
Raný středověk - architektura
Raný středověk - archeologie
Vrch. středověké vesnice
Návesní lánové vesnice
Půdorysné typy návsí
  Vesnice s víceoúhlou návsí
  Vesnice s okrouhlou návsí
  Vesnice s oválnou návsí
Údolní lánové vesnice
  Uspořádání údolní vesnice
Sídelní rozvoj starých vesnic
Dědické právo a čísla domů
Výměnkářské chalupy
Chalupy na návsi či na okraji
Chalupy v údolí při potoku
Novověké a mladší vesnice
Vesnice v 18. a 19. století
Řádkové vesnice
Komponované vesnice
   Raabizační vesnice
   Uspořádání raabizační obce
   Dominikální vesnice
   Uspořádání dominikální obce

ARCHIVNÍ PRAMENY
Berní rula

Tereziánský katastr
Josefský katastr
Stabilní katastr
  Pozemkové mapy
Katastr nemovitostí

NAUČNÉ STEZKY
Historie našeho osídlení
Historie osídlení vesnice
Dějiny naší architektury

Dějiny naší architekturyMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz