Domy jižní Moravy

Regiony, typy a formy jihomoravských domů

Stránka o domech na jižní MoravěZákladní domový typ se v oblasti jižní Moravy vyznačuje přízemním, polopatrovým nebo patrovým řešením. Z hlediska umístění převažuje okapová orientace domů, za kterou se však mohou skrývat starší štítově orientované domy. Dispozice domů mohou být komorového nebo špýcharového typu.

Dům Pomoraví a dolního Podyjí

Přízemní, polopatrové a patrové domy jižní Moravy

Přízemní, polopatrové a patrové domy jižní Moravy, jejich výrazné dobové formy. Přehled hlavních regionů uveden na stránce domy v ČR.
Jižní Morava

Foto © MaČe • fotogalerie

Obsah:

  1. Roubený dům
  2. Kamenný dům na jižní Moravě
  3. Hliněný dům jižní Moravy
  4. Cihelný dům na jižní Moravě
  5. Hlavní regiony

Roubený dům

Starší domy s roubenou konstrukcí se v oblasti jižní Moravy dochovaly ojediněle, zpravidla v okrajových a výše položených oblastech (Luhačovicko). Zpravidla byly přitom kombinovány s trvanlivějším a nespalným materiálem - kamenem na podezdívku a hliněnou mazaninou na úpravu povrchu.

Kamenný dům na jižní Moravě

Místy mohlo být kamene použito na stavbu stěn po celé výšce, zejména v oblastech bez možnosti získat levně dostatečné množství vhodného stavebního dřeva nebo hlíny. Výrazného uplatnění nalezl kámen společně s pálenými cihlami v západní části jižní Moravy (Znojemsko), kde se kamenné domy dochovaly ještě v barokních a klasicistních formách.

Hliněný dům jižní Moravy

V nížinných oblastech náležejících k povodí velkých řek a vyznačujících se dostatečným množství naplavenin a sprašové půdy, se jako hlavního stavebního materiálu pro stavbu stěn užívala hlína. Hliněné stěny se přitom vyznačovaly různou technikou provedení, jako je pěchování hliněné mazaniny do bednění nebo zdění z válků a později nepálených cihel.

Přestože zpravidla nedosahují zvláště velkého stáří, můžeme hliněné domy ještě zařadit ke starší vrstvě jihomoravských staveb. Mezi staršími dochovanými objekty se přitom často vyskytují tzv. domy s výškou, vyznačující se sýpkovým polopatrem nad částí půdorysu. Charakteristickým znakem starších domů jižní Moravy je rovněž žudro, zajišťující ochranu vstupu do domu ve formě nevelkého architektonického útvaru kolem stavebního otvoru s dveřmi.

Střechy domů v nížinných a teplých oblastech jižní Moravy jsou valbové, kryté zpravidla došky. U domů s výškou se přitom mohou vyznačovat různou úrovní hřebene nebo okapu. Později se uplatnil rovněž sedlový tvar střechy, někdy v důsledku zakrytí vjezdu a vytvoření souvislého řadového řazení. Kromě břidlice a pálených tašek nechybí samozřejmě ani náhradní typy krytin, jako jsou vláknocementové šablony.

Cihelný dům na jižní Moravě

Mladší domy jižní Moravy jsou zděné z pálených cihel a pocházejí zpravidla z 19. století. Kromě domů opatřených omítkou s mladším plastickým dekorem po vzoru slohového tvarosloví se můžeme setkat i s domy ponechanými bez omítky, tj. v režném provedení. U těchto domů je výraz určován skladbou samotných cihel (spárořez) i provedením omítaných rámů kolem dveřních a okenních otvorů.

Někdy je pálených cihel užito i na starších hliněných domech, zejména u štítového zdiva a půdních nadezdívek. V těchto případech je hlavní římsa ve stejné výšce po celém obvodu stavby, stejně jako u starších staveb s komorou v samostatném objektu.

Hlavní regiony

Výrazné regiony jižní Moravy, zahrnující jižně položená území Jihomoravského a Zlínského kraje, reprezentuje dyjsko-svratecký dům, slovácký dům i další místní dobové formy náležející k tzv. pomoravsko-panonskému domovému typu. Ke shodnému domovému typu, označovanému též jako domový typ Pomoraví a Dolního Podyjí, náleží i domy popisované v rámci střední Moravy. Výraznými národopisnými regiony jižní Moravy je Brněnsko, Slovácko, Podluží i Uherskobrodsko.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Domový typ Pomoraví a Dolního Podyjí © Martin Čerňanský

Související téma >

JIŽNÍ MORAVA

REZERVACE
Jihomoravský kraj
Památkové rezervace v Jihomoravském kraji

Zlínský kraj - rezervace
Památkové rezervace Zlínského kraje

ZÓNY

SKANZENY
Skanzen Strážnice
Památkové zóny

Literatura >

Vesnické stavby a jejich úprava (1975)
Typy a oblasti lidového domu v Českých zemích (1979)
Lidová architektura (1996)
Lidové stavby. Architektura českého venkova (1999)

Externí odkazy >

Český rozhlas - lidové stavby jižní Moravy

Hledat jiné téma >

JIŽNÍ MORAVA
Příroda a krajina
Osídlení a jeho formy

Konstrukce a materiál

Typy a skladba staveb


Domy jižní Moravy
Obytné stavby a bydlení
Domový typ karpatský
Kopaničářský dům
D. typ pomoravsko-panonský
Slovácký dům
Dyjsko-svratecký dům

D. typ Českomor. vrchoviny

Dyjsko-oslavský dům

Hospodářské stavby
Technické stavby

Exteriéry staveb
Interiéry stavebRegionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Regiony lidové architektury
Regiony lidové architektury

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz