Domy střední Moravy

Regiony a typy středomoravských domů

Stránka o domech na střední MoravěZákladní typ domu střední Moravy je přízemního, polopatrového nebo patrového uspořádání. Z hlediska umístění domu převažuje okapová orientace, přičemž v rámci této rozlišujeme komorový a špýcharový dům.

Dům Pomoraví a dolního Podyjí

Přízemní, polopatrové a patrové domy jižní Moravy

Přízemní, polopatrové a patrové domy střední Moravy, jejich výrazné dobové formy. Přehled hlavních regionů uveden na stránce domv v ČR.
Střední Morava

Foto © MaČe • fotogalerie

Obsah:

  1. Roubený dům
  2. Hliněný dům na střední Moravě
  3. Cihelný dům střední Moravě
  4. Hlavní regiony

Roubený dům

Starší domy střední Moravy se obdobně jako jinde vyznačovaly dřevěnou obytnou místností zvanou i po změně způsobu vytápění stále jizba. Roubené stěny vysoké jizby byly opatřeny hliněnou omazávkou, plnící zejména protipožární funkci. Z důvodu zemní vlhkosti byly roubené stěny podezděny kamenem. K této jizbě přiléhala vstupní síň a blok komor, zprvu rovněž dřevěného provedení a posléze již hliněný.

Roubená vrstva zástavby se ojediněle dochovala v podhůří Jeseníků i jiných okrajových oblastech střední Moravy. Použití dřeva na stavbách domů dokládá i tzv. žondr, vyskytující se v oblasti Boskovicka a vyznačující se podobnými formami jako níže popisované žudry.

Hliněný dům na střední Moravě

V rozlehlé oblasti Hané vyznačující se vydatnými toky s dostatkem naplavenin a sprašové půdy převažovaly hliněné stavby domů, někdy ovšem ještě s roubenou jizbou skrytou pod hliněnou mazaninou. Z hlediska konstrukčního provedení je v případě celohliněných stěn užíváno především techniky zdění z válků nebo nepálených cihel.

Navzdory nevelkému stáří můžeme i hliněné domy v řadě případů zařadit do starší vrstvy dochované středomoravské zástavby. Jedná se zvláště o domy mající nad částí půdorysu sýpkové polopatro (tzv. domy s výškou) nebo před vstupem žudr, třebaže tento může být mladší než vlastní jádro domu. Přes dříve poměrně početný výskyt se dochovalo žudrů nemnoho, přičemž rozlišujeme velké žudry s komorou v patře (Olomoucko) nebo žudry menší s komorou vestavěnou do podkroví (Vyškovsko).

Střechy domů v nížinných a úrodných oblastech střední Moravy byly valbové a kryté došky. U domů s výškou se přitom mohly vyznačovat různou úrovní okapu. Později se uplatnily rovněž střechy sedlového tvaru, mimo jiné vlivem výstavby patra a převažující okapové orientace. Starší hořlavou krytinu nahrazují pálené tašky nebo lehké vláknocementové šablony.

Cihelný dům střední Moravy

Mladší domy jsou v oblasti Hané přezdívány nebo nově vyzdívány z pálených cihel od 2. pol. 19. století. Při tomto zpravidla dochází i k budování patra, zaujímajícího někdy jen přední trakt orientovaný do návsi.

V případě cihelných domů opatřených omítkou se v oblasti Hané můžeme setkat především s průčelími bez plastické výzdoby. Pouze v severněji položené oblasti Horní Hané jsou štítová nebo již podélná průčelí domů zdobena náročněji a vyznačují se klasicistním dekorem orientovaným pouze do prostoru návsi. Dvorní průčelí zůstává bez výzdoby a pozornost je věnována především provedení arkád podél hospodářských staveb.

Velmi časté je v oblasti Hané i ponechání domů v režném zdivu, tj. bez vnější omítky. Na architektonickém výrazu průčelí se podílí skladba cihel s možným zdůrazněním okenních otvorů.

Hlavní regiony

Hlavní region lidové architektury střední Moravy (Olomoucký kraj, přiléhlé nížinné oblasti Zlínského kraje a severní část Jihomoravského kraje) reprezentuje hanácký dům a jeho formy náležející k tzv. pomoravsko-panonskému domovému typu. Ke shodnému domovému typu, označovanému též společně jako domový typ Pomoraví a Dolního Podyjí, náleží i domy popisované v rámci jižní Moravy. Výrazným národopisným regionem střední Moravy je Haná.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Domový typ Pomoraví a Dolního Podyjí © Martin Čerňanský

Související téma >

STŘEDNÍ MORAVA

REZERVACE
Olomoucký kraj - rezervace
Památkové rezervace v Olomouckém kraji
Zlínský kraj - rezervace
Památkové rezervace ve Zlínském kraji

ZÓNY

SKANZENY
Hanácký skanzen Příkazy
Hanácký skanzen v Příkazích
Muzeum Rymice
Soubor lidových staveb východní Hané

Literatura >

Vesnické stavby a jejich úprava (1975)
Typy a oblasti lidového domu v Českých zemích (1979)
Lidová architektura (1996)
Lidové stavby. Architektura českého venkova (1999)

Externí odkazy >

Český rozhlas - lidové stavby střední Moravy

Hledat jiné téma >

STŘEDNÍ MORAVA
Příroda a krajina
Osídlení a jeho formy
Konstrukce a materiál
Typy a skladba staveb

Domy střední Moravy
Obytné stavby a bydlení
Pomoravsko-panonský t.
Hanácký dům,
Hornohanácký dům

Malohanácký dům
Hospodářské stavby
Technické stavby
Církevní stavby
Obecní stavby
Exteriéry staveb
Interiéry stavebRegionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Regiony lidové architektury
Regiony lidové architektury

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz