Hliněné stavby

Zděné, nabíjené a vyplétané stěny

Stránky o stěnách hliněných stavebHliněné stěny tvořící obvodové a vnitřní dělící stěny staveb jsou používany především v oblastech s dostatkem vhodné stavební hlíny. Vlivem zvyšené vlhkosti ztrácejí hliněné stěny na stabilitě a nejsou schopny přenášet zatížení od stropní a střešní konstrukce. Jako ochrana před vhlkem jsou stavby s hliněnými stěnami charakterizovány kamennou podezdívkou a střechou s velkým přesahem přes půdorysný obvod staveb. Základní konstrukční rozdělení dělí hliněné stěny na zděné z kusového staviva (války, nepálené cihly), nabíjené do bednění (pěchování po vrstvách) a nahazované stěny, vzniklé nanesením hliněné mazaniny na dřevěnou nebo slaměnou výztuž (koncept, MaČe).

ROZDĚLIT

Konstrukce hliněných stěn: Hliněné stěny zděné z válků nebo cihel Hliněné stěny nabíjené do bednění Hliněné stěny s vyplétanou výztuží

Stěny z válků nebo nepálených cihel

Stěny vesnických staveb prováděné z hlíny či hliněné mazaniny se častěji objevují spíše na Moravě, ale lze předpokládat, že se ve větším měřítku užívaly ve starší době i v Čechách. Užívaly se především tam, kde byly stěny bezpečné vůči vlhku, nepříliš namáhané (i když zatížení běžnými stropy snášely dobře) a kde byly žádoucí dobré tepelné vlastnosti - izolace i akumulační schopnost.

Zdění z tzv. válků

Necihlové technologie, užívané hlavně v jihomoravských a středomoravských sprašových územích reprezentuje zdění z tzv. válků - smotků hliněné kaše se slámou, které se mohly klást i jako klasové zdivo (lit. 011: J. Škabrada, str. číslo stránky bude doplněno).

Koncept rozšiřujícího textu: Hliněné stěny zděné z nepálených cihel jsou poměrně hojně rozšířené i na území Čech, byť se zpravidla na vnějším výrazu stavby příliš neuplaťnují. Dochovány jsou především v interiérech staveb, jejichž obvodové zdivo vystavěné vlhku a povětrnosti je už zděné z pálených cihel. Můžeme se ovšem setkat i s použitím nepálených cihel na obvodových stěnách, především pak u smíšeného zdiva. Jednotlivé vrstvy levnějších nepálených cihel jsou u tohoto typu zdiva pravidelně prokládány vrstvami vyzděnými již z cihel pálených (MaČe).

Stěny nabíjené do bednění

Vedle výše uvedené techniky zdění z válků se v místech nevystavených vlhku uplaňovala i technika "nabíjení" - pěchování vlhké hlíny do bednění, které mohlo fungovat i jako posuvné (lit. 011: J. Škabrada, str. číslo stránky bude doplněno).

Stěny s vyplétanou výztuží

Hliněná mazanina se také často nanášela na stěny jejichž ztužující část tvořilo vyplétání (které často mohlo sloužit i jako samostatná výplňová konstrukce bez hliněné výplně). Vyplétalo se slámou nebo slabšími pružnými pruty přes zpravidla svislou tyčovinu, nejčastěji pro vytváření různých dělících stěn a přepážek v objektech (lit. 011: J. Škabrada, str. číslo stránky bude doplněno).

Asi nejmladším použití vyplétání v naší historické dřevěné architektuře představuje dosti početná náhrada dožívajících bedněných lomenic na patrových dřevěných domech mezi Mělníkem a Dubou v severních Čechách. Nové štíty se ve 2. polovině 19. století prováděly navenek zdánlivě zděné, tedy s omítkou či hliněnou omazávkou na lehké dřevěné konstrukci s tyčovou vyplétanou kostrou (lit. 011: J. Škabrada, str. číslo stránky bude doplněno).

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Autor prvního odstavce a fotodokumentace ke kapitole Hliněné stavby - konstrukce stěn © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

KONSTRUKCE STAVEB
Přejít na Exteriér a interiér

HISTORICKÉ STAVBY
Průzkumy staveb
Starší dřevěné stavby
Mladší dřevěné stavby
Starší zděné stavby
Mladší zděné stavby
HLINĚNÉ STAVBY
Hliněné stěny staveb
Výztuž hliněných stěn
DŘEVĚNÉ STAVBY
Roubená konstrukce stěn
Roubené domy a stavby
Roubená dřevostavba
Tesařské spoje roubení
Vybočení stěn - nároží a čepy
Rohové kůly a stěnové kleštiny
Slehávání stěn - stolicové rámy
Podpěrné rámy a podstávka
Rámová konstrukce stěn
Rámové stolice
Rámové stavby
Konstrukce rámové stěny
Tesařské spoje a značky
Hrázděná konstrukce stěn
Hrázděné domy a hosp. stavby
Hrázděná nádraží, vily, továrny
Hrázděné dřevostavby
Regiony hrázděných staveb
Konstrukce hrázděné stěny
Tesařské spoje
Tesařské značky
Dřevěné stropy
Vývoj dřevěných stropů
Povalové stropy
Klenuté povalové stropy
Trámkové stropy
Trámové stropy spalné
Trámové stropy menší výšky
Typlové stropy
Trámové stropy polospalné
Dřevěné schody
Vývoj dřevěných schodů
Schodnicové schody
Vnitřní a venkovní schody
Dřevěné krovy
Sloupkové krovy
Hambalkové krovy
Mansardové krovy
Krovy s ležatými stolicemi
Krovy se stojatými stolicemi
Vaznicové krovy
KAMENNÉ STAVBY
Kamenné zdivo staveb
Klenby zděné z kamene
Architektonické články
CIHELNÉ STAVBY
Cihelné zdivo staveb
Křížové a valené klenby
Plackové klenby
  Česká a pruská placka
  Zdění plackových kleneb
Klenby s výsečemi a neckové
Segmentové klenby - stájovéMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz