Hrázděné dřevostavby v ČR

Chebsko, Krušnohorsko a Slánsko

Stránka o hrázděných stavbách v ČRHrázděná konstrukce je na území České republiky zastoupena řadou konstrukčních variant. Kromě dostupnosti materiálu je důležitým znakem rovněž výrazové působení.

Dům na Chebsku

Dům na Chebsku s hrázděným patrem a štítem
Hrázděná stěna patra a štít domu. Hrázdění se vyznačuje výrazně dekorativní funkcí, podpořenou skladbou trámů
i barevným nátěrem.
Obec Dolní Lažany, okres Cheb

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Stavby na Chebsku
  2. Dekorativní hrázdění
  3. Hrázděné stavby severozápadních Čech
  4. Konstrukční hrázdění
  5. Prkenný obklad hrázděné konstrukce
  6. Stavby na Rakovnicku a Slánsku
  7. Lepenicové hrázdění

Stavby na Chebsku

Pro hrázděné domy na Chebsku je příznačná vysoká hustota dřevěných prvků plnících vedle statické funkce rovněž funkci dekorativní.

Dekorativní hrázdění

Dekorativní funkce hrázdění chebského typu je zdůrazněna rovněž barevným nátěrem. Na stavbách domů i hospodářských staveb se uplaťnuje v regionu obvyklé pravoúhlé nebo kosoúhlé šachovnicové kladení trámků i použití trámků křivkového tvaru.

Hrázděné stavby severozápadních Čech

Dům v Podkrušnohoří

Dům severozápadních Čech s hrázděným patrem
Hrázděná konstrukce patra domu.
Hrázdění je omezeno na staticky nutné
prvky, avšak zcela přiznáno
na vnějším výrazu stavby.
Obec Jindřišská, okres Chomutov

Foto © MaČefotogalerie

Oproti nejzápadněji ležícímu Chebsku dochází směrem k východněji položeným pohraničním oblastem (Krušné hory) i zejména ve směru do vnitrozemí (Podkrušnohoří) k početnímu ubývání dřevěných prvků v hrázděné konstrukci domu i hospodářských staveb.

Konstrukční hrázdění

Hrázdění stěn převážně patrových severočeských domů si nadále zachovává konstrukční charakter, avšak dekorativní funkce ustupuje výrazně do pozadí. Samotná hrázděná konstrukce se však nadále uplatňuje v exteriéru stavby, jejiž architektonický vzhled po výrazové stráce zcela určuje.

Obklad hrázděné konstrukce

Vyjímkou jsou pouze případy, kdy bylo hrázdění následně překryto prkenným obedněním S prkenným obkladem hrázdění se můžeme setkat především v horských oblastech severozápadních Čech s drsnějšími klimatickými podmínkami.

Stavby na Slánsku a Rakovnicku

Zcela odlišný charakter měla hrázděná konstrukce ve středních Čechách. Na Rakovnicku a Slánsku jsou dřevěné trámy hrázděné stěny omezeny jen na staticky nezbytné prvky.

Lepenicové hrázdění

Kromě tohoto byla konstrukce hrázdění pohledově skryta pod silnou vrstvou hliněné mazaniny nebo pod opakovanými vápennými nátěry přes celou plochu stěn. V případě použití hliněné mazaniny často mluvíme o tzv. lepenici či lepenicové stavbě. Je otázkou, zda na provádění povrchové úpravy měla větší vliv vnitrozemská poloha staveb nebo protipožární nařízení.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Regiony hrázděných staveb v ČR © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

KONSTRUKCE STAVEB
Přejít na Exteriér a interiér

HISTORICKÉ STAVBY
Průzkumy staveb
Starší dřevěné stavby
Mladší dřevěné stavby
Starší zděné stavby
Mladší zděné stavby
HLINĚNÉ STAVBY
Hliněné stěny staveb
Výztuž hliněných stěn
DŘEVĚNÉ STAVBY
Roubená konstrukce stěn
Roubené domy a stavby
Roubená dřevostavba
Tesařské spoje roubení
Vybočení stěn - nároží a čepy
Rohové kůly a stěnové kleštiny
Slehávání stěn - stolicové rámy
Podpěrné rámy a podstávka
Rámová konstrukce stěn
Rámové stolice
Rámové stavby
Konstrukce rámové stěny
Tesařské spoje a značky
Hrázděná konstrukce stěn
Hrázděné domy a hosp. stavby
Hrázděná nádraží, vily, továrny
Hrázděné dřevostavby
Regiony hrázděných staveb
Konstrukce hrázděné stěny
Tesařské spoje
Tesařské značky
Dřevěné stropy
Vývoj dřevěných stropů
Povalové stropy
Klenuté povalové stropy
Trámkové stropy
Trámové stropy spalné
Trámové stropy menší výšky
Typlové stropy
Trámové stropy polospalné
Dřevěné schody
Vývoj dřevěných schodů
Schodnicové schody
Vnitřní a venkovní schody
Dřevěné krovy
Sloupkové krovy
Hambalkové krovy
Mansardové krovy
Krovy s ležatými stolicemi
Krovy se stojatými stolicemi
Vaznicové krovy
KAMENNÉ STAVBY
Kamenné zdivo staveb
Klenby zděné z kamene
Architektonické články
CIHELNÉ STAVBY
Cihelné zdivo staveb
Křížové a valené klenby
Plackové klenby
  Česká a pruská placka
  Zdění plackových kleneb
Klenby s výsečemi a neckové
Segmentové klenby - stájovéMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz