Průzkumy staveb

Stavebně-historické průzkumy

Stavebně-historický průzkumHistorickým vývojem staveb s důrazem na určení staří objektu i jeho pozdějších přestaveb se zabývají stavebně-historické průzkumy, jejichž součástí jsou i archivní rešerše.

Datování staveb: Stavebně-historický průzkum

Stavebně-historický průzkum

K datování staveb dochází na základě odborného průzkumu historických konstrukcí na místě samém, studiem historických pramenů i znalostí srovnávacího materiálu (region, typ stavby, sociální postavení majetele apod.).

Časové zařazení

Pro určení stáří stavby je doložení výskytu konkrétního stavebního materiálu až na vyjímky zpravidla zcela nedostatečné, a to právě z důvodu velmi širokého časového rozmezí jeho užívání.

Často je některý stavební materiál vlastně užíván po celou dobu tradičního vesnického stavitelství a jeho samotná existence bez užití vědeckých metod datování obvykle neposkytuje žádnou možnost zařazení do historické posloupnosti staveb nebo dokonce přesnější datování stavby.

Konstrukce a provedení

Jako dostateně přesné se však ukazuje časové zařazení stavby na základě typu stavební konstrukce a způsobu provádění - opracování materiálu, tesařské spoje, zdící spáry atd..

Vytápění objektu

Zcela zásadní vypovídací hodnotu o možném stáří stavby může mít rovněž alespoň z části dochovaný původní způsob vytápění objektu a přípravy pokrmů, později zpravidla často několikrát modernizovaný.

Přímé a nepřímé datování

Z praktického hlediska jsou výše uvedené způsoby určování stáří stavby zdaleka nejčastějším a skrze znalosti našeho tradičního stavitelství nepochybně nejpřístupnější i nejširším vrstvám společnosti.

Velmi často je možné najít dataci stavby přímo na vlastním objektu, resp. přesněji řečeno na některé jeho konstrukci (trámový strop, krov, vstupní portál, štít se štukovou výzdobou atd.). Nalezený letopočet přitom není možné automaticky vztáhnout na celý objekt, protože jednotlivé konstrukce nebo jejich povrchová úprava mohou být rozdílného časového určení. Datování konstrukce tak může odpovídat pouze některé z několika přestaveb objektu v průběhu dlouhého vývoje, který je pro historické stavby více než příznačný.

U staveb ve vesnickém prostředí je datování historických konstrukcí s ohledem na rozmanité přírodní podmínky navíc ztíženo značnou hospodářskou nerovnoměrností mezi jednotlivými regiony i velkými sociálním rozdíly ve skladbě obyvatelstva. V důsledku toho mohou i některé podobné stavební konstrukce v závislosti na prostředí výskytu pocházet z rozdílného časového období, překračujícího nezřídka i hranici sta let.

Obdobně je tomu také s počátečným nástupem a posléze již naprosto převažujícím vlivem slohových stavebních projevů, jejiž uplatnění ve vesnickém prostředí může oproti městu nebo církevním či panským stavbám nabývat značného a regionálně proměnlivého posunu ve formě rozdílného časového zpoždění.

Avšak již počátkem barokního období nám ve výrazně zvýšeném počtu příspívají k poznání vesnického stavitelství také dochované písemné, mapové a obrazové prameny velké historické hodnoty. Archivní rešerše jsou tak nedílnou součástí každého stavebně-historického průzkumu.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole Stavebně-historické průzkumy staveb © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

KONSTRUKCE STAVEB
Přejít na Exteriér a interiér

HISTORICKÉ STAVBY
Průzkumy staveb
Datování staveb
Starší dřevěné stavby
Mladší dřevěné stavby
Starší zděné stavby
Mladší zděné stavby
HLINĚNÉ STAVBY
Hliněné stěny staveb
Výztuž hliněných stěn
DŘEVĚNÉ STAVBY
Roubená konstrukce stěn
Roubené domy a stavby
Roubená dřevostavba
Tesařské spoje s přesahy
Tesařské spoje bez přesahů
Tesařské značky
Vybočení stěn - nároží a čepy
Rohové kůly a stěnové kleštiny
Slehávání stěn - stolicové rámy
Podpěrné rámy a podstávka
Rámová konstrukce stěn
Rámové stolice
Rámové stavby
Konstrukce rámové stěny
Tesařské spoje rámů
Tesařské značky na trámech
Hrázděná konstrukce stěn
Hrázděné domy a hosp. stavby
Hrázděná nádraží, vily, továrny
Hrázděné dřevostavby
Regiony hrázděných staveb
Konstrukce hrázdění
Tesařské spoje
Tesařské značky
Dřevěné stropy
Vývoj dřevěných stropů
Povalové stropy
Klenuté povalové stropy
Trámkové stropy
Trámové stropy spalné
Trámové stropy menší výšky
Typlové stropy
Trámové stropy polospalné
Dřevěné schody
Vývoj dřevěných schodů
Schodnicové schody
Vnitřní a venkovní schody
Dřevěné krovy
Sloupkové krovy
Hambalkové krovy
Mansardové krovy
Krovy s ležatými stolicemi
Krovy se stojatými stolicemi
Vaznicové krovy
KAMENNÉ STAVBY
Kamenné zdivo staveb
Klenby zděné z kamene
Architektonické články
CIHELNÉ STAVBY
Cihelné zdivo staveb
Křížové a valené klenby
Plackové klenby
  Česká a pruská placka
  Zdění plackových kleneb
Klenby s výsečemi a neckové
Segmentové klenby - stájovéMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2015 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz