Tesařské spoje

Nárožní spoje s přesahy a bez přesahů

Stránka o tesařských spojích a značkách na roubeníZa nejstarší způsob řešení nároží roubených staveb považujeme trámové přesahy s jednoduchými do sebe zapadající záseky, případně se zajištěním srubové konstrukce ještě rohovými kůly.

Roubené konstrukce: Tesařská vazba nároží roubených dřevostaveb

Přesahy zhlaví po celé výšce

Nejjednodušší vazbu nároží roubených stěn tvoří pouhý přesah nárožních konců trámů - trámových zhlaví. Vůbec nejjednodušší způsob zafixování takového rohu s přesahy může být doplnění o svislé zaražené kůly, které zamezí vybočení jednotlivých prvků z vazby.

Nejjednodušší způsob, který ještě počítá s přesahy zhlaví, představuje částečné vyžlabení v místě vazby, do kterého nasedne horní prvek opět svým výžlabkem. Oslabení prvků se vzájemným dosednutím sčítají, takže oboustranné vyžlabení do čtvrtiny tloušťky znamená, že ve vazbě zmizí mezera mezi dvěma nad sebou ležícími trámy ve stěně, protože ty na sebe zcela dosednou.

Tento způsob, přes svou jednoduchost dostatečně účinný, z českých zemí známe pouze z posledních příkladů na Šumavě a v Pošumaví, kde se dlouho udržovaly velmi starobylé konstrukční zvyklosti.

Horní a dolní přesahy

Jinak ale k žádoucímu profesionálnímu zpracování konstrukce zřejmě už od středověku patřily náročnější způsoby, bez ponechávaných nárožních přesahů zhlaví. Vzpomínkou na starobylé způsoby vazeb bylo provedení přesahů zhlaví alespoň na spodních a zejména horních věncůch stěn, které byly pro soudržnost stěny i srubu jako celku nejdůležitější (lit. 011: J. Škabrada, str. číslo stránky bude doplněno, upravena první věta).

K provedení řádného roubení na našem území nicméně patří takové úpravy nárožích, které nevyžadují přesahy nároží (kromě horních věnců) a tím samozřejmě ani další přidávané prvky, tzn. takové tvarování konců, aby se z vazby nemohly ani pod tlakem vysunout.

Později trámové přesahy téměř zcela ustupují náročnějším tesařským vazbám a spojům, pouze v některých regionech zůstávají nadále charakteristické pro spodní a zejména horní trámové věnce. Zde při jejich častém stupňovitém vyložení mohou vynášet čelně předsazený štít a z boční strany konstrukci střechy nad zápaží. (doplněno).

Se souhlasem autora převzato z publikace Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Hledat jiné téma >

KONSTRUKCE STAVEB
Přejít na Exteriér a interiér

HISTORICKÉ STAVBY
Průzkumy staveb
Datování staveb
Starší dřevěné stavby
Mladší dřevěné stavby
Starší zděné stavby
Mladší zděné stavby
HLINĚNÉ STAVBY
Hliněné stěny staveb
Výztuž hliněných stěn
DŘEVĚNÉ STAVBY
Roubená konstrukce stěn
Roubené domy a stavby
Roubená dřevostavba
Tesařské spoje s přesahy
Tesařské spoje bez přesahů
Tesařské značky
Vybočení stěn - nároží a čepy
Rohové kůly a stěnové kleštiny
Slehávání stěn - stolicové rámy
Podpěrné rámy a podstávka
Rámová konstrukce stěn
Rámové stolice
Rámové stavby
Konstrukce rámové stěny
Tesařské spoje a značky
Hrázděná konstrukce stěn
Hrázděné domy a hosp. stavby
Hrázděná nádraží, vily, továrny
Hrázděné dřevostavby
Regiony hrázděných staveb
Konstrukce hrázdění
Tesařské spoje
Tesařské značky
Dřevěné stropy
Vývoj dřevěných stropů
Povalové stropy
Klenuté povalové stropy
Trámkové stropy
Trámové stropy spalné
Trámové stropy menší výšky
Typlové stropy
Trámové stropy polospalné
Dřevěné schody
Vývoj dřevěných schodů
Schodnicové schody
Vnitřní a venkovní schody
Dřevěné krovy
Sloupkové krovy
Hambalkové krovy
Mansardové krovy
Krovy s ležatými stolicemi
Krovy se stojatými stolicemi
Vaznicové krovy
KAMENNÉ STAVBY
Kamenné zdivo staveb
Klenby zděné z kamene
Architektonické články
CIHELNÉ STAVBY
Cihelné zdivo staveb
Křížové a valené klenby
Plackové klenby
  Česká a pruská placka
  Zdění plackových kleneb
Klenby s výsečemi a neckové
Segmentové klenby - stájovéMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2015 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz