Špýchary a sruby

Stavby pro uskladnění plodin

DOLÁNKY U TURNOVA - Rakoušův sroubek (sýpka) z roku 1807 přenesený z Malého Rohozce, okr. Semily (obr. 007_149).Výstavbě sýpek (též nazývaných špýchar či srub) se vždy věnovala značná pozornost, protože se v ní uchovávalo to, co bylo v usedlosti nejcennější - především osivo, zrno a mouka, ale také některé potraviny, pro které se v domě nenašlo místo nebo vhodné či příznivé prostředí (mohly by tam zvlhnout, načichnout kouřem nebo dokonce shořet). Sýpky proto musely být pokud možno pevné, zabezpečené proti vloupání a hlavně proti požáru. Na sýpkách se rovněž (zvláště v letních měsících) přespávalo, čímž se zvětšila obytná kapacita usedlosti a sýpka byla lépe střežena.

KOMÁROV - špýchar u statku, okres Tábor, foto 1940 (obr. 012_287_n).Umístění sýpek v usedlostech záleželo především na uspořádání dvora - jeho velikosti, tvaru, umístění vjezdů a domu, vztahu k přístupovým cestám. U širších parcel a pravidelnější formě zástavby bývá sýpka postavena nejčastěji v návesní frontě vedle vjezdu proti čelnímu průčelí domu, avšak poměrně často se objevuje i jiné umístění: volně ve dvoře nebo v jeho pozadí, případně i v rámci hmoty domu.

BRUSOV - roubený pavlačový špýchar z roku 1706 (obr. 002_214).V Čechách se můžeme setkat s množstvím materiálových a konstrukčních řešení sýpek, stejně tak jako s různými druhy jejich vertikálního uspořádání. Půdorysná schémata bývají spíše jednoduchá, většinou pouze s jedním prostorem. Naopak vertikální uspořádání je velmi výrazné a třípodlažní řešení není nikterak výjimečné (některé sýpky mají i věžových charakter - např. na Chebsku).

Pokud se setkáme s přízemními roubenými sýpkami, byly tyto sýpky vždy na podezdívce, aby komory zůstaly po celou dobu zcela suché. Právě u těchto přízemních roubených sýpek je možné se setkat s dvouprostorovými půdorysy, zejména v severovýchodní části Čech s typickou dvojicí sdružených portálů do obou komor. Častější ale bývají sýpky patrové, vyžadujících schodiště. To bylo u roubených staveb zpravidla vnitřní, žebříkové, vždy v mezeře mezi stropními trámy. Pokud bylo spodní MOŘINKA - pavlačový špýchar z roku 1846 (obr. 002_257j_d).podlaží zaklenuté je používáno schodiště vnější, protože vnitřní by narušovalo ochrannou a statickou funkci klenby. Vnější nástup do horního podlaží může mít podobu zděného peronu nebo dřevěné pavláčky, která je zvlášť výraznou součástí sýpek zčásti nebo zcela dřevěných (roubených, výjimečně hrázděných). Pavláčky (jednoduché nebo s profilovanými sloupky a madly zábradlí) se vyskytují častěji při bočních stěnách sýpek, výjimečně při čelních. Střechy sýpek jsou zpravidla sedlové, ale v minulosti při převažujícím použití slaměné krytiny a vzhledem k půdorysům blízkým čtverci byly zřejmě častěji valbové, případně stanové.

Konstrukční zvláštností sýpek byla ochrana horního podlaží, kde byla situována sýpková komora či komory, proti vnějšímu požáru. Při spalných krytinách se totiž muselo počítat s tím, že střecha případně shoří, avšak prostor komory musel požár přečkat. U plochých trámových stropů k tomu sloužila vrstva "lepenice" - hliněné mazaniny shora kryjící stropní záklop. Při stavbě sýpek se také dlouho užívaly dřevohliněné konstrukce vzepjatého profilu, roubené klenby nebo tzv. lepence. Horní komora tak vstupovala i do prostoru krovu, resp. krov byl přímo nasazen nad tuto konstrukci nebo mohl ležet i na ní, často natolik volně, aby se dal v případě nebezpečí požáru rychle uvolnit a shodit.

Součástí "stavební výbavy" sýpek jsou zvlášť pevné schody z půlených trámů, závory nebo staré typy dveří s točnicovými závěsy.

Z dřevěných sýpek starší časové vrstvy proslula trojice roubených věžových sýpek z počátku 18. století z Chebska. Nejnáročněji provedené, zcela nebo zčásti dřevěné sýpky pocházejí (podobně jako domy) až z přelomu 18. a 19. století.

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Hledat jiné téma >

STAVBY NA VENKOVĚ
Přejít na Domy a bydlení

PŘÍRODA A OBŽIVA
- vliv na hospodářské stavby
Hory a nížiny
Voda a vodohospodářství
Zemědělství ČR a stavby
TYPY HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělské usedlosti
Sezónní hospodářství
Luční hospodářství
Rybníky a rybnikářství
HOSPODÁŘSKÉ STAV.
Ohrazení hosp. dvora
Ohradní zdi a ploty
Vjezdové brány a vrata
Chov zvířat a související
Chlévy, stáje, ovčíny
Salašnické stavby
Holubníky
Brtě, včelí úly a včelíny ČR
   Brtnictví a brtník
   Včelařství, včelník a včelař
   Klátové a prkenné včelí úly
Rybníky, stoky a kanály
Zemědělské plodiny
Pěstování a sklizeň obilí
Stupníky a stoupy
Chlebové pece
Sušárny ovoce a sady
Vybavení sušárny ovoce
Vinohradnické stavby
   Lisovny vína zv. búdy
   Vinné sklepy a vinobraní
Chmel a chmelnice
Chmelařské stavby
Sušárny lnu a konopí
Lisovny oleje - olejny
Stavby pro skladování
Špýchary, sruby
Sýpky, komory
Stodoly
Seníky
Sklepy
Kolny
TECHNICKÉ STAVBY
Vodohospodářské stavby
Řemeslné dílny
Stavební výroba
Dřevařství a těžba dřeva
Pily a stoupy
Cihelny a výroba cihel
Cesty a silnice
Zemědělská výroba
Vodní mlýny
Větrné mlýny
   Historie větrných mlýnů
   Větrné mlýny a mapy ČR
   Dochované větrné mlýny ČR
   Typy větr. mlýnů a čerpadla
   Dřevěný větrný mlýn
   Zděný větrný mlýn
   Vybavení větrného mlýna
Výroba skla a keramiky
Sklárny
Mačkárny skla
Soukenická výroba atd.
Pazderny
Železářská výroba
Kovárna a kovářství
Hamr a hamernictví
Ostatní výroba
Pivo a pivovarnictví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Boží muka
Zvonice
Kostely
Kaple
OBECNÍ STAVBY
Požární zbrojnice
Hostince, krčmy
Školy
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz