Brány a vrata

Vjezdové brány s vraty a branky

Pro vstup a vjezd bylo nutné v ohrazení vytvořit brány a branky, které se dlouho prováděly dřevěné, s rámovou konstrukcí ztužovanou pásky, se stříškami krytými zpravidla šindelem. Z těchto objektů se dochovaly pouze nepatrné zbytky, takže většinu zachovaných staveb tvoří mladší a trvanlivější brány a branky zděné. Mezi nimi jsou nejstarší brány a branky s pozdně gotickými okosenými ostěními, zpravidla ze 16. století. Vjezdy mají vesměs půlkruhový tvar, vstupní branky rovněž. Kochánky - bohatě ztvárněná zděná brána, okres Mladá Boleslav (obr. 005_049)Na mladších barokních a klasicistních branách nacházíme pouze výjimečně tesaná ostění, protože většina z nich byla postavena z lomového kamene nebo cihel a má štukovou výzdobu. Jako na jiných stavbách jsou i zde tvary klenebních oblouků datovacím prvkem - od půlkruhových, užívaných až do 18. století, přes půlelipsovéPředslavice - zděná polychromovaná brána J. Bursy u statku z roku 1848, okres Strakonice, foto 1956 (obr. 012_319_n). na pozdně barokních a klasicistních branách až k segmentovým obloukům z období po polovině 19. století. Vzhledem ke stále se zvětšujícím vozům byly mladší brány stále vyšší, přičemž na přelomu 18. a 19. století se právě proto stavěly spíše pilířové vjezdy buď s rovným trámovým překladem, nebo volné.

Vrata byla ve starších klenutých branách chráněna před deštěm, a proto mívala i kompletní dvouvrstvou konstrukci se svlakovou nosnou vnitřní stranou a ozdobných přibíjeným lícem jako barokní vrata paláců a městských domů. V jednodušším provedení a u mladších pilířových vjezdů byly konstrukce vrat spíše jednodušší: rámové vždy se ztužující diagonálou, bedněné s horní polovinou často pouze laťovou a s mezerami.

Vrata se upevňují v koutech širší špaletové niky za vlastním vjezdem. Tato nika mohla mít i svůj (zpravidla segmentový) záklenek, ale častěji byla přeložena trámem nebo trámy, využitými pro upevnění křídla vrat. Ta se sem osazovala starým systémem pomocí točnice - vyčnívajících spodních a horních konců krajních stojek vratových křídel. Spodní konec se zpravidla usadil v kamenném tesaném lůžku a horní se zasouval do válcového lůžka právě v trámovém překladu niky. Nejstarší, středověké brány měly právě tento systém a při svých menších rozměrech byly na rozdíl od mladších zvyklostí jednokřídlové. V mladší době se zavěšení provádělo s pomocí kovářských výrobků - spodní konec s objímkou a trnem se otáčel v kované botce a horní byl zasunut do oka, zakotveného do zdiva.

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Hledat jiné téma >

STAVBY NA VENKOVĚ
Přejít na Domy a bydlení

PŘÍRODA A OBŽIVA
- vliv na hospodářské stavby
Hory a nížiny
Voda a vodohospodářství
Zemědělství ČR a stavby
TYPY HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělské usedlosti
Sezónní hospodářství
Luční hospodářství
Rybníky a rybnikářství
HOSPODÁŘSKÉ STAV.
Ohrazení hosp. dvora
Ohradní zdi a ploty
Vjezdové brány a vrata
Chov zvířat a související
Chlévy, stáje, ovčíny
Salašnické stavby
Holubníky
Brtě, včelí úly a včelíny ČR
   Brtnictví a brtník
   Včelařství, včelník a včelař
   Klátové a prkenné včelí úly
Rybníky, stoky a kanály
Zemědělské plodiny
Pěstování a sklizeň obilí
Stupníky a stoupy
Chlebové pece
Sušárny ovoce a sady
Vybavení sušárny ovoce
Vinohradnické stavby
   Lisovny vína zv. búdy
   Vinné sklepy a vinobraní
Chmel a chmelnice
Chmelařské stavby
Sušárny lnu a konopí
Lisovny oleje - olejny
Stavby pro skladování
Špýchary, sruby
Sýpky, komory
Stodoly
Seníky
Sklepy
Kolny
TECHNICKÉ STAVBY
Vodohospodářské stavby
Řemeslné dílny
Stavební výroba
Dřevařství a těžba dřeva
Pily a stoupy
Cihelny a výroba cihel
Cesty a silnice
Zemědělská výroba
Vodní mlýny
Větrné mlýny
   Historie větrných mlýnů
   Větrné mlýny a mapy ČR
   Dochované větrné mlýny ČR
   Typy větr. mlýnů a čerpadla
   Dřevěný větrný mlýn
   Zděný větrný mlýn
   Vybavení větrného mlýna
Výroba skla a keramiky
Sklárny
Mačkárny skla
Soukenická výroba atd.
Pazderny
Železářská výroba
Kovárna a kovářství
Hamr a hamernictví
Ostatní výroba
Pivo a pivovarnictví
CÍRKEVNÍ STAVBY
Boží muka
Zvonice
Kostely
Kaple
OBECNÍ STAVBY
Požární zbrojnice
Hostince, krčmy
Školy
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz