Zděné stodoly středních Čech

Stavba pilířové a celozděné stodoly

Stránka o stodolách středních ČechOproti starším dřevěným stodolám stavaly mladší stodoly, vyznačující se menším stupněm požárního rizika, zpravidla již blíže ostatním hospodářských objektům usedlosti. V případě celozděných stodol byl dvůr usedlosti v řadě případů již uzavírán zcela.

Obsah:

  1. Pilířové stodoly

  2. Dřevěná výplň

  3. Zděné stodoly

  4. Kámen a cihly

  5. Střešní krytina

Pilířové stodoly

Materiálově kombinovanou variantu stavby stodoly představuje pilířová stodola. Základem pilířových stodol jsou z lomového kamene, kamenných kvádrů nebo pálených cihel vyzděné pilíře, případě kratší úseky obvodových stěn.

Dřevěná výplň

Prostor mezi pilíři tvoří dřevěná výplň, která je zpravidla řešena technikou drážkové konstrukce nebo prostým bedněním na trámech. V případě drážkové konstrukce jsou dřevěné trámy s ozuby zasouvány do dřevěných sloupků opatřených k tomuto účelu průběžnou svislou drážkou.

Zděné stodoly

Zděná stodola

Dobrovíz - zděná stodola s pálenou krytinou

Příčně průjezdná stodola vyzděná z kamene. Krov polovalbové střechy kryje skládaná pálená střešní krytina.
Dobrovíz, okres Praha - západ

Foto: © MaČe • fotogalerie

Nepoměrně ve větším počtu jsou (nejen) v regionu středních Čech dochovány stodoly zděné konstrukce. I zděné stodoly si nadále zachovávající obvyklé trojdílné uspořádání (perna - mlat s dvoukřídlými vraty - perna), v některých případech doplněné o čtvrtý díl ve funkci kolny.

Kámen a cihly

Zděné stodoly jsou již v celém půdorysném rozsahu s vyjímkou vrat provedeny z nespalného materiálu a vyznačují se stěnovou konstrukcí. Na vyzdění stěn opatřených často stěrbinovými větracími otvory je užíváno místního kamene nebo stále rozšířenějších pálených cihel.

Střešní krytina

Pálené jsou rovněž ploché nebo drážkové tašky cihlově červené barvy, užívané jako nespalná střešní krytina. V některých regionech na zděných stavbách stodol převážilo i užití mladších cementových tašek. K rozšíření těchto tašek pískově šedé barvy došlo především v 1. třetině 20. století.

Autor textu a fotky ke kapitole
Střední Čechy - zděné stodoly © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STŘEDNÍ ČECHY
Příroda a krajina
Středověké osídlení
Novověké osídlení
Středověké vesnice
Novověké vesnice
Parcely a velké usedlosti
Stavby zemědělské usedlosti
Střední a malé usedlosti

Domy středních Čech
Domky a chalupy
Roubené domy a hosp. stavby
Zděné domy a hosp. stavby
Hrazděné domy a hosp. stavby Dřevěné a zděné brány
Pilířové vjezdy do dvora
Dřevěné sýpky
Zděné sýpky
Dřevěné chlévy
Zděné chlévy
Dřevěné stodoly
Zděné stodoly

REGIONY

Kokořínsko
Osídlení a obce na Kokořínsku
Dřevěné domy na Kokořínsku Dřevěné hospodářské stavby Řemeslné práce na domech
Přezděné a starší zděné domy
Celozděné domy Kokořínska
Zděné hospodářské stavby

Jizerská tabule
Osídlení a obce Jizerské tabule
Dřevěné a polozděné domy
Zděné brány a branky
Zděné domy a stavební úpravy

OBCE

Mělník a obce na Mělnicku

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Regiony lidové architektury
Regiony lidové architektury

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD


 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz