Roubené domy Jizerské tabule

Konstrukce a stavební úpravy domů

Stránky o dřevěných a polozděných domech v oblasti Jizerské tabuleZákladní formu staršího lidového domu z oblasti Jizerské tabule zastupují patrové domy náležející uspořádáním k domovému typu severních Čech. Domy se vyznačují shodnými znaky jako domy na Kokořínsku.

Obsah:

  1. Roubené domy

  2. Úprava povrchu

  3. Domovní štíty

  4. Zdivo

  5. Pavlač

  6. Střešní krytina

Roubené domy

Roubený dům s přezděním

Patrový dům s obezděním a přezděním části přízemí

Obezděné a zčásti přezděné přízemí domu. Průčelí je opatřeno plastickou výzdobou čerpající inspiraci ze slohové architektury - pilastry. Střecha a štít mladšího provedení.
Obec Skalsko, okres Mladá Boleslav

Foto © MaČefotogalerie

Pro starší domy v prostoru vymezovaném řekami Labe a Jizera je typická roubená konstrukce. Ojediněle nalezneme konstrukci hrázděnou, užitou v zadní části patra.

U řady staveb je roubení, zejména v případě štítového průčelí, často skryto pod povrchovou úpravu nejrůznějšího stáří.

Úprava povrchu

Nejčastěji se jedná o hliněnou omazávku či již vápennou omítku opatřenou dekorací pozdně barokního nebo klasicistního tvarosloví. Doloženy jsou i případy, kdy je hliněná omazávka doplněna o keramické střepy.

Domovní štíty

Omítnuté mohou být rovněž štíty domů, avšak povětšinou si podržely dřevěné provedení. Starší řešení se přitom vyznačuje poměrně náročně skládaným bedněním, tzv. lomenicí. U mladšího provedení štítu převažuje jednoduché svislé kladení prken nebo obklad vláknocementovými šablonami.

Zdivo

Štítové průčelí může být někdy, zejména v přízemí, obezděno nebo již zcela přezděno. Kromě výše uvedeného přezdění nachází ovšem zděná konstrukce uplatnění podstatně dříve. Zpravidla se přitom jedná o spodní část stavby vystavené zemní vlhkosti a zadní hospodářskou část v přízemí domu, vystavenou navíc i vlhkosti vlivem provozu (chlévy).

Pavlač v patře

Patrový dům s pavlačí

Patrový dům s pavlačí opatřenou sloupky a zábradlím

Pavlač patrového domu po délce dvorního průčelí. Uchycení plného zábradlí
je provedeno sloupky opatřenými
v rozsahu viditelné části profilací.
Obec Skalsko, okres Mladá Boleslav

Foto © MaČefotogalerie

Shodně jako v případě starších patrových domů z oblasti Kokořínska i Českolipska je průčelí orientované do prostoru hospodářského dvora opatřeno pavlačí, probíhající zpravidla ještě po celé délce.

Nedílnou součástí pavlače je plné bedněné zábradlí držené vyřezávanými sloupky. Pavlač slouží jako komunikační spojení prostorů po celé délce patra, později bývá zkracována a v některých případech i částečně zapuštěna.

Střešní krytina

S ohledem na funkci je pavlač kryta přesahem nesymetricky nasazené střechy opatřené již nespalnými typy střešní krytiny. Mezi těmito jmenujme zejména hojně používané vláknocementové šablony, vyznačující se obdobně jako starší krytina nízkou hmotností bez nutnosti zesílení konstrukce krovu.

Autor textu a fotky ke kapitole
Patrové domy v oblasti Jizerské tabule © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STŘEDNÍ ČECHY
Příroda a krajina
Středověké osídlení
Novověké osídlení
Středověké vesnice
Novověké vesnice
Parcely a velké usedlosti
Stavby zemědělské usedlosti
Střední a malé usedlosti

Domy středních Čech
Domky a chalupy
Roubené domy a hosp. stavby
Zděné domy a hosp. stavby
Hrazděné domy a hosp. stavby Dřevěné a zděné brány
Pilířové vjezdy do dvora
Dřevěné sýpky
Zděné sýpky
Dřevěné chlévy
Zděné chlévy
Dřevěné stodoly
Zděné stodoly

REGIONY

Kokořínsko
Osídlení a obce na Kokořínsku
Dřevěné domy na Kokořínsku Dřevěné hospodářské stavby Řemeslné práce na domech
Přezděné a starší zděné domy
Celozděné domy Kokořínska
Zděné hospodářské stavby

Jizerská tabule
Osídlení a obce Jizerské tabule
Dřevěné a polozděné domy
Zděné brány a branky
Zděné domy a stavební úpravy

OBCE

Mělník a obce na Mělnicku

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Regiony lidové architektury
Regiony lidové architektury

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD


 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památková rezervace
PZ - památková zóna
HO - hodnotná obec
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památka
KP - přístupná památka
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz