TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | STŘEDNÍ ČECHY
STŘEDNÍ ČECHY - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY STŘEDNÍCH ČECH
Název kapitoly k regionu středních ČechStřední Čechy > ORP Mělník > Kokořínsko

PŘEZDÍVANÉ A ZDĚNÉ DOMY KOKOŘÍNSKA

Konstrukce stěn a střech zděných patrových domů

Stránka o obcích na KokořínskuV oblasti Kokořínska reprezentované nejvýrazněji dřevěnými domy patrového uspořádání se dochovaly rovněž hodnotné domy zděné konstrukce. Kromě zčásti či téměř zcela přezděných starších staveb se již jedná o zděné novostavby, budované ve zdejších obcích od 1. poloviny 19. století.

Obsah: Použití kamene na podezdívky a zápraží Přezdívání a vyzdívání domu Přezdívání a vyzdívání světnice a průčelí Zděné patrové domy z 1. poloviny 19. stoletíKámen, pálené cihly a střešní tašky

Použití kamene na podezdívky a zápraží

Nejstarší užití kamenného zdiva obecně souvisí s mechanickými, tepelně-technickými i chemickými vlastnostmi kamene. Již u dřevěné vrstvy zástavby, oblast Kokořínska nevyjímaje, je místního kamene užíváno na podezdívky domů. V důsledku tohoto dochází ke zpomalení procesu vzlínání zemní vlhkosti i poškození spodních trámů roubených stěn hnilobou. Dále je kamene užíváno rovněž na vydláždění zápraží podél vstupní strany domu.

Přezdívání a vyzdívání vstupní a hospodářské části domu

Roubený dům se zděnou částí

Roubený patrový dům se zděnými chlévy v přízemí

Dům roubené konstrukce v přízemí
a patře s výjimkou chlévů provedených ve zdivu. Hospodářské využití zadního dílu dokládají rovněž malé okenní otvory.
Obec Střezivojice, okres Mělník

Foto © MaČefotogalerie

Staršího původu je rovněž vyzdívání středního a zadního dílu přízemí domu, ať již nahrazením roubení nebo v rámci nové stavby kombinující dřevo a kámen. Ve středním dílu k tomuto docházelo z důvodu umístění topeniště, které se nalézalo při zadní části síně a představovalo vždy zvýšené riziko požáru.

V zadní části domu bylo důvodem brzkého užití zdiva hospodářské využití prostorů sloužících jako chlévy. Kromě nevytápění prostorů se na zvýšené vlhkosti podílela i samotná zvířata (např. produkce vodní páry dýcháním atd.).

Přezdívání a vyzdívání světnice a průčelní stěny domu

Kromě tohoto mohlo být přízemí přezděno či vyzděno po celém půdorysu. tj. včetně světnice. Je přitom možné nalézt řešení, kdy byla u roubeného domu přezděna průčelní stěna včetně štítu (např. Dobřeň) nebo kombinující zdivo v patře domu se stále ještě bedněným štítem.

Zděné patrové domy z 1. poloviny 19. století

Z mladší a již zpravidla celozděné vrstvy zástavby Kokořínska, budované od 1. poloviny 19. století, vynikají především velké patrové domy klasicistních forem. Svoji náročnou výzdobou mnohdy ještě odkazují na oblíbené barokní tvarosloví slohových staveb. Tyto zděné domy jsou v řadě případů již zachyceny na mapách stabilního katastru (např. Horní Vidim), pořizovaných na Kokořínsku kolem let 1842-43.

Zděný dům na Kokořínsku

Zděný patrový dům s pavlačí a nesymetricky nasazenou střechou

Dům postavený či zásadně přestavěný na místě dřevěného domu po roce 1843. Jako u dřevěných domů přetrvává střecha přetažená přes zápraží a pavlač.
Obec Nové Osinalice, okres Mělník

Foto © MaČefotogalerie

Podstatným rysem starší vrstvy zděné zástavby (nebo zásadních přestaveb ponechávajících jen nemnohé konstrukce) zůstává nesymetrické nasazení sedlové střechy. Obvykle přetrvává i konstrukce krátké pavlače provedená ve střední části domu. Palvač kryje hlavní vstup do domu a zároveň je kryta právě přesahem střechy.

Kámen, pálené cihly a tašky

Kromě pískovcového kamene se stále rozšířenější stává i užití pálených cihel, zprvu zejména ve štítech a na záklencích okenních otvorů. Pálené hlíny je ostatně užíváno rovněž na výrobu střešních tašek sedlových střech.

Autor textu a fotky ke kapitole
Kokořínsko - přezdívané a zděné patrové domy © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Jižní Čechy - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Střední Čechy - krajina a stavby
    14.02.2013 © MaČe

HLAVNÍ MENU SEKCE
STŘEDNÍ ČECHY
Příroda a krajina
Osídlení a sídelní síť
Vesnice a jejich typy
Zemědělské usedlosti
Domky a chalupy
Roubené domy a hosp. stavby
Zděné domy a hosp. stavby
Hrazděné domy a hosp. stavby
Zděné klenuté brány
Pilířové vjezdy do dvora
Dřevěné sýpky
Zděné sýpky
Dřevěné chlévy
Zděné chlévy
Dřevěné stodoly
Zděné stodoly

REGIONY LIDOVÉ ARCHITEKTURY


Kokořínsko
Osídlení a obce na Kokořínsku
Dřevěné domy na Kokořínsku Dřevěné hospodářské stavby Řemeslné práce na domech
Přezděné a starší zděné domy
Celozděné domy Kokořínska
Zděné hospodářské stavby

Jizerská tabule
Osídlení a obce Jizerské tabule
Dřevěné a polozděné domy
Zděné brány a branky
Zděné domy a stavební úpravy

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Mělník - Mělnicko a Mšensko

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz