TÉMATICKÝ OKRUH -B- | HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI | STŘEDNÍ ČECHY
STŘEDNÍ ČECHY - krajina, vesnice a stavbyKRAJINA, VESNICE A STAVBY STŘEDNÍCH ČECH
Název kapitoly k regionu středních ČechStřední Čechy > ORP Mělník > Kokořínsko

ZDĚNÉ HOSPODÁŘSKÉ STAVBY A OHRAZENÍ

Sýpky, chlévy a stodoly, brány, ohradní a opěrné zdi

Stránka o obcích na KokořínskuKromě zděných staveb obytné funkce se v oblasti Kokořínska dochovaly rovněž zděné objekty hospodářského využití. Kromě staveb samotných je zdejšího pískovcového kamene užíváno rovněž na ohrazení dvora nebo zahrady náležející k jednotlivým usedlostem.

Obsah: Zděné hospodářské stavbyOhrazení hospodářského dvora - zeď s branou Ohrazení zahrady - sloupky, opěrné zídky a stupněHospodářské a obytné prostory ve skalách

Zděné hospodářské stavby

Hospodářské stavby z kamene

Hospodářská stavba chlévů zděných z kamene doplňovaného pálenými cihlami

Zděné chlévy z kamenných kvádrů doplňovaných pálenými cihlami, užitými
na záklenky i pozdější opravy a úpravy. Podkroví sloužící k uskladnění sena opatřeno podávacím vikýřem.
Obec Dobřeň, okres Mělník

Foto © MaČefotogalerie

Vedle zadní části nebo již celého přízemí a posléze i patra domů je kamenných kvádrů užíváno rovněž na stavby hospodářské funkce. Kromě snadno opracovatelného pískovce nacházejí později uplatnění i pálené cihly, přestože zde zdaleka nejsou převažujícím stavebním materiálem.

Hospodářské stavby tvoří nedílnou provozní součást zemědělských usedlostí i historického stavebního fondu Kokořínska. Mezi těmito jmenujme zejména sýpky, chlévy a stodoly, ať již kamenné nebo později cihelné (např. obec Nosálov).

Ohrazení hospodářského dvora - zeď s branou

Ohradní zdi a brány z kamene

Zděná brána s datací do 1. poloviny 19. století

Klenutá brána vjezdu do prostoru hospodářského dvora s datací na místě vrcholového klenáku rokem 1842.
Obec Dobřeň, okres Mělník

Foto © MaČefotogalerie

Kamenného provedení bývá rovněž ohrazení hospodářského dvora a to nejčastěji ve formě ohradní zdi s navazujícím vjezdem. Vjezd do dvora vedoucí přímo z veřejného prostranství je zpravidla proveden klenutou branou, vedle které může ještě stát branka (např. obec Nosálov).

Dobu výstavby brány lze často poměrně dobře datovat podle tvaru oblouku. V 1. polovině 19. století jsou na Kokořínsku stavěny brány půlkruhového průjezdného profilu a později nižšího, zpravidla půleliptického. Některé ze starších bran přitom mohou být omítnuty a zdobeny mladším dekorem.

Ohrazení zahrady - sloupky, opěrné zídky a stupně

Časté je rovněž ohrazení pomocí kamenných plotových sloupků s mezilehlými dřevěnými poli a to zejména u zahrad. V případě terénních rozdílů jsou ploty doplněny o podezdívky plnící rovněž funkci opěrných zídek. K překonání výškového rozdílu v zahradách často slouží kamenné stupně osazené přímo do rostlého terénu.

Hospodářské a obytné prostory ve skalách

Výrazným fenoménem oblasti těsně spjatém s přírodním prostředím Kokořínska jsou prostory vyhloubené v pískovcových skalách a sloužící nejrůznější hospodářské funkci nebo bydlení.

Autor textu a fotky ke kapitole
Kokořínsko - zděné hospodářské stavby © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


Jižní Čechy - úvodní stránkaZpět na úvodní stránku: Střední Čechy - krajina a stavby
    14.02.2013 © MaČe

HLAVNÍ MENU SEKCE
STŘEDNÍ ČECHY
Příroda a krajina
Osídlení a sídelní síť
Vesnice a jejich typy
Zemědělské usedlosti
Domky a chalupy
Roubené domy a hosp. stavby
Zděné domy a hosp. stavby
Hrazděné domy a hosp. stavby
Zděné klenuté brány
Pilířové vjezdy do dvora
Dřevěné sýpky
Zděné sýpky
Dřevěné chlévy
Zděné chlévy
Dřevěné stodoly
Zděné stodoly

REGIONY LIDOVÉ ARCHITEKTURY


Kokořínsko
Osídlení a obce na Kokořínsku
Dřevěné domy na Kokořínsku Dřevěné hospodářské stavby Řemeslné práce na domech
Přezděné a starší zděné domy
Celozděné domy Kokořínska
Zděné hospodářské stavby

Jizerská tabule
Osídlení a obce Jizerské tabule
Dřevěné a polozděné domy
Zděné brány a branky
Zděné domy a stavební úpravy

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Mělník - Mělnicko a Mšensko

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

LIDOVÁ ARCHITEKTURA | KRAJINA A REGIONY | SEVEROZÁPADNÍ ČECHY | JIŽNÍ ČECHY | STŘEDNÍ ČECHY | SEVERNÍ ČECHY | ZÁPÁDNÍ ČECHY | VÝCHODNÍ ČECHY | STŘEDNÍ MORAVA | JIŽNÍ MORAVA | SLEZSKO A SEVERNÍ MORAVA  | ATLAS | FOTKY
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz