Dům vrcholného novověku

Světnice a nepřímé vytáptění domu

Stránka o nejstarších stavbách a archeologických průzkumechZavádění nepřímého způsobu vytápění souviselo s otočením pece, které mělo za následek odvod kouře mimo vlastní obývaný prostor. S tímto souvisí i přemístění dymníku, ocitajícího se rovněž mimo vytápěný prostor přejmenovaný na světnici.

Obsah: Funkce a tvar dymníku umístěného v zadní části síně Roubená nebo hrázděná konstrukce dymníku Vnitřní hliněná omazávka dymníku Ukončení dymníku sedlovou nebo pultovou stříškou

Funkce a tvar dymníku

Od budoucích tahových komínů se dymník odlišoval tím, že nebyl sveden až na zem, ale byl poměrně široký, kónický a především dole otevřený, protože začínal velkým otvorem ve stropu či klenbě kuchyňské části síně. Situován musel být tak, aby se všechen dým z topenišť sám a co nejsnadněji dostal k jeho ústí.

Vzhledem k tomu, že přísun studeného vzduchu pro hoření v topeništích už neochlazoval obytnou místnost (s ohledem na umístění dymníku v sousedním prostoru) , bylo možné odvést dým mimo, tzn. nad dům. Za tímto účelem bylo nezbytné dymník umístěný v síni vyvést až nad střechu.

Konstrukce dymníku

Dále se od dymník od mladších komínů odlišoval i materiálově. Vesnické dymníky v 17. a 18. století totiž většinou ještě nebyly zděné, ale dřevěné nebo přesněji dřevohliněné. Vyvinuly se dvě základní konstrukční varianty: roubená a hrázděná s různými, zřejmě i regionálními a dobovými odlišnostmi v provádění.

Vnitřní omazávka dymníku

Důležitou roli ale vždy hrála protipožární odolnost jejich vnitřního povrchu, k němuž se dostával dým, ne vždy zcela zbavený jisker. Vnitřek dymníkového ústí a průduchu musel být opatřen kvalitní, celistvou vrstvou hliněné omazávky.

Sedlová nebo pultová stříška

Charakteristická a od mladších, zděných komínů odlišná byla i úprava jejich horního konce, tedy vyústění dymníku nad střechu. To totiž vyžadovalo ochranu před deštěm, který by při zatékání do dymníkového průduchu pochopitelně omazávku poškozoval. Proto měly dřevohliněné dymník sedlové nebo pultové stříšky, zpravidla kryté šindelem.

S vyjímkou úvodního odstavce a šedého textu převzato se souhlasem autora z publikace
Lidové stavby. Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Hledat jiné téma >

> OBYTNÉ STAVBY
Přejít na Osídlení a vesnice

DŮM A BYDLENÍ
Zemnice a polozemnice
Dům z období středověku
Středoevropské domy
Středověké slohy, lidové stavby
  Dymná jizba
  Vstupní síň
  Komorový blok
  Konstrukce dymné jizby
  Konstrukce komorové části
  Polodymná jizba s dymníkem
Dům z období novověku
Novověké slohy a lidové stavby
  Světnice a otočení pece
  Černá kuchyně a dymník
  Kuchyně dymná a černá
  Kamna a krbové komíny
Dům moderních dějin
Moderní slohy a lidové stavby
  Sporáky a tahové komíny

ARCHIVNÍ PRAMENY
Berní rula

Tereziánský katastr
Josefský katastr
Stabilní katastr
  Pozemkové mapy
Katastr nemovitostí

NAUČNÉ STEZKY
Historie našeho osídlení
Historie osídlení vesnice
Dějiny naší architektury

Dějiny naší architekturyMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2014 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz