Železné mříže

Kované mříže a nátěry na mříže

Stránka o mřížích na oknaHistorické mříže plnily ochrannou funkci vnitřních prostor a nejčastěji byly osazovány na okna a dveře. Kromě tohoto měly funkci dekorativní. Starší mříže byly kované z kujného železa, mladší jsou mříže litinové a ocelové.

Kovaná mříž z pásků

Kovaná mříž z prutů u hanáckého žudra
Kované pásky tvořící jednoduchou
mříž žudra. Oblíbeným motivem bylo
šikmé naseknutí a vytvoření rozvilin.
Obec Příkazy, okres Olomouc

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Okenní mříže
  2. Kované mříže z kujného železa
  3. Mříže z kovaných prutů a pásků
  4. Kované mříže ze železa
  5. Přímé a zakřivené pruty
  6. Barevné nátěry na mříže

Okenní mříže

U historických staveb jsou bezpečnostní a dekorativní mříže na okna osazeny zpravidla do kamenicky opracované zárubně nebo později cihelného zdiva. Nejčastěji se tedy jedná o umístění okenních mříží přímo ve špaletě stavebního otvoru, přičemž rozeznáváme polohu před okenní výplní nebo mezi vnějšími a vnitřními okny. Méně časté jsou trojrozměrné mříže zazděné z lícové strany do zdiva, před které předstupují.

Kované mříže z kujného železa

Nejstarším typem mříží okenních a jiných prosvětlovacích otvorů jsou kované mříže vyrobené z kujného železa.

Mříže z prutů a pásků

Nejjednodušší řešení užívané i později přitom představují jednotlivé svislé pruty čtvercového nebo kruhového profilu, které byly v pravidelných vzdálenostech osazovány vedle sebe po celé šířce stavebního otvoru. Obdobným způsobem byly osazovány i kované pásky, přičemž velmi časté bylo jejich naseknutí a rozvidlení do rostlinného motivu.

Kované mříže ze železa

Protahovaná okenní mříž

Protahovaná mříž na okně vesnického zámku
Mříž na okně vesnického zámku byla provedená provlékáním kovových prutů. Prostřídání je umožněno zkroucením
profilu o úhel 45 stupňů.
Obec Zálší, okres Tábor

Foto © MaČefotogalerie

Složitější řešení představují mříže vyráběné křížením prutů. Rozlišujeme přitom mříže protahované (užíváno též názvu provlékané), na které byly užívány zpravidla přímé pruty.

Druhým typem mříží jsou mříže spojované sponami, pro které je obvykle užito prutů esovitého průběhu.

Přímé a zakřivené pruty

U přímých prutů bylo převažujícím řešením prosté pravoúhlé křížení s možnou torzí - kroucením. U prutů esovitě zakřivených převládá svislá orientace Okenní mříž se sponami (Starý Týn, Litoměřicko)se vzájemným dotykem v důsledku jejich střídavého osazení. Okenní mříže protahované i mříže se sponami byly oblíbené zejména v barokním období, zatímco později jsou pruty již spojovány jiným způsobem.

Barevné nátěry na mříže

Stavebně historické průzkumy dokládají, že i mříže do oken byly v minulosti opatřovány barevnými nátěry sloužícími zároveň jako ochrana povrchu před povětrnostními vlivy.

Autor textu a fotodokumentace k materiálu
Železné mříže © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

EXTERIÉR - INTERIÉR
Přejít na Konstrukce staveb

STŘEŠNÍ KRYTINA
Došková krytina střech
Šindelová střešní krytina
  Štípaný a řezaný šindel
  Rozměry a pokládání šindele
Prejzová a háková krytina
Tašková střešní krytina
Břidlicová střešní krytina
Ostatní (lepenka, plech)
VÝPLNĚ OTVORŮ
Zárubně oken a dveří
Dřevěná okna a okenice
Dřevěná tabulková okna
Dřevěné dveře a vrata
Kotvení dveří a vrat
Dveřní zámky
Bezpečnostní závory
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Kování na dveře a vrata
Dveřní zámky a kliky
Kování na okna, okenice
Okenní kličky a doplňky
OPLÁŠTĚNÍ
Obvodový plášť
Obklad a obezdění
Bednění štítu a stěn
OMÍTKY A NÁTĚRY
Konzervační nátěry
Hliněná mazanina - kožich
  Příprava hliněné mazaniny
  Nanášení hliněné mazaniny
Vápenný nátěr - bílení
  Výplň a bílení spár a čel
  Bílení průčelních stěn
Barevnost hrázdění
Vnitřní omítky staveb
Vnější omítky staveb
Malovaná výzdoba
Štuková výzdoba
PODLAHY A DLAŽBY
Hliněné podlahy
Dřevěné podlahy z fošen
Dřevěné podlahy z prken
  Pokládka dřevěné podlahy
  Dřevěná podlaha u kamen
Kamenné dlažby
Dlažby z pálených cihel
Dlažby z keramickych dlaždic
Venkovní dlažby, obklady
DOPLŇKY A PRVKY
Drnování a zatravňování
Drobná kamenická produkce
Kamenné plotové sloupky
Železné mříže
Litinové a ocelové mřížeVzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz