Holašovice - UNESCO

Prezentace památek pro děti a mládež

Projekt prezentace památek  UNESCO Druhé pokračování didaktického projektu Holašovice (Holašovice II.) představeného na workshopu věnovaném netradičním formám prezentace památek na Seznamu světového dědictví UNESCO dětem a mládeži. Workshop pořádal Národní památkový ústav v areálu státního hradu a zámku Český Krumlov.

Obsah:

  1. Tvar a členění štítů
  2. Příloha II. - cvičení paměti
  3. Střešní krytina
  4. Výzdoba průčelí staveb
  5. Příloha III. - číslovaná spojovačka
  6. Autoři a použitá literatura

Tvar a členění štítů

Tvar a členění štítůJeště před 1. polovinou 19. století nastává v Holašovicích období velkého stavebního rozmachu. V průběhu čtyř desetiletí dochází k přestavbám starších štítových průčelí, jejichž původní podobu neznáme.

Nová podoba se stává neobyčejně výraznou a vtiskuje stavbám jihočeských Blat malebný vzhled. Zedničtí mistři oživují starší barokní tradice, později znamé jako selské baroko.

Příloha II.

Příloha II. - cvičení paměti Přílohu č.2 představuje několik variant štítových průčelí domu se třemi okenními osami v přízemí. Úkolem je najít zpaměti charakteristický tvar štítového průčelí blatského domu, přičemž správné je pouze jedno řešení.

Střešní krytina

Střešní krytinaStřechy starších staveb byly v jižních Čechách nepochybně kryty spalnou krytinou - došky nebo šindelem. Hořlavá krytina byla v minulosti ostatně používána po celém území naší republiky.

Stavby dochované v Holašovicích však představují až mladší, tj. zděnou vrstvu zástavby. Jejich převážně sedlové střechy jsou s ohledem na protipožární nařízení kryty výlučně nehořlavou střešní krytinou.

Výzdoba průčelí staveb

Výzdoba průčelí stavebV Holašovicích se dřevěné stavby nedochovaly a neznáme ani jejich výzdobu. Výzdoba starších zděných staveb je dochována jen ojediněle a to nálezem raně novověkého rytého kvádrování při opravě fasády sýpky.

Důvodem zániku starší výzdoby je již zmíněná přestavba průčelí a vjezdových bran z let 1840-1880, při které bylo omítnuté zdivo staveb opatřeno novou výzdobou i zdobnými prvky.

Příloha III.

Příloha III. - číslovaná spojovačkaPřílohu č.3 představuje kaple situovaná na holašovické návsi. Úkolem je spojit jednotlivé očíslované body.

Autoři a použitá literatura

Poslední strana publikace obsahuje údaje o autorech projektu (text a fotodokumentace, didaktická spolupráce, grafické zpracování) a další důležité informace (historické fotografie, kresby staveb, podpora projektu, spolufinancování projektu a mapové podklady). Je zde uveden rovněž seznam doporučené a použité literatury.

Autor publikace k UNESCO - Holašovice pro děti a mládež © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Památkově chráněná
území, sídla a stavby

UNESCO - organizace
UNESCO - světové dědictví
Sídla UNESCO v ČR
Památky UNESCO v ČR
Seznam památek UNESCO
Holašovice (UNESCO)
Holašovice - I. pokračování
Holašovice - II. pokračování
Krajinné památkové zóny
Ochrana KPZ v ČR
Seznam KPZ ČR
Seznam KPZ ČR - II. strana
Památkové rezervace
Ochrana VPR v ČR
Seznam VPR ČR >>>
Památkové zóny
Ochrana VPZ v ČR
Seznam VPZ ČR >>>
Národní kulturní památky
Hrady a zámky, kostely aj.
Seznam NKP v ČR
Seznam NKP ČR - II. strana
Kulturní památky
Seznam KP v ČR
Seznam KP ČR - II. strana
HODNOTNÁ SÍDLA
Hodnotná vesnická sídla
Hodnotné stavby
OHROŽENÉ PAMÁTKY
Ohrožené památky
Ohrožené stavby
OCHRANA PŘÍRODY
Přírodně chráněná území
Národní parky
Chr. krajinné oblasti
Přírodní parky
Evropsky významné lokality
Územní sys. ekologické stability
Vzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz