Památkové rezervace v ČR

Prostředí a stavby památkových rezervací

Vesnická památková rezervace  | Historické vesnice a soubory staveb, enklávy a dělnické kolonieVesnickou památkovou rezervací (VPR) rozumíme území mimořádně hodnotného sídelního útvaru nebo souboru staveb lidové architektury prohlášené nařízením vlády ČR za památkově chráněné území podle zákona o státní památkové péči včetně stanovení podmínek ochrany.

Památková rezervace

Památková rezervace lidové architektury v obci Žďár
Patrové domy a hospodářské stavby zděné
a roubené konstrukce v podobě typické
pro oblast Kokořínska.
Obec Žďár, okres Česká Lípa

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Charakteristika památkové rezervace
  2. Urbanistická struktura a formy staveb
  3. Fasády staveb a výplně otvorů
  4. Interiéry staveb a vnitřní vybavení

Charakter. rezervace

Kromě vesnických sídel nebo jejich částí (obce nebo místní části obcí či jiné lokality) jsou mezi vesnické památkové rezervace či přesněji soubory staveb lidové architektury zařazeny rovněž příměstské enklávy se zástavbou lidového charakteru nebo dělnické kolonie.

Z hlediska stavebního fondu se památková rezervace vyznačuje urbanistickým souborem staveb zastoupeném především historickými památkami, z nichž velká část je vedena v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Historický stavební fond a prostředí památkové rezervace vyžaduje nejvyšší a nejnáročnější stupeň plošné památkové ochrany v plném rozsahu.

Urbanistická struktura a formy staveb

Původní urbanistická struktura sídla není narušena nebo jen minimálně, přičemž narušeny nejsou ani objemové formy všech zastoupených typologických druhů staveb. Převážná část hodnotných staveb je dochována ve své historicky autentické podobě, nevykazující závažné nebo neodstranitelné nedostatky.

Fasády staveb a výplně otvorů

Dům v památkové rezervaci

Patrový dům roubené konstrukce v památkové rezervaci lidové architektury
Celoroubený patrový dům vyznačující se vysokými stupňem zachování historických konstrukcí včetně oken a dveří.
Obec Žďár, okres Česká Lípa

Foto © MaČefotogalerie

Plně je zachováno pojednání určujících fasádních ploch včetně architektonických a konstrukčních detailů. Zachovány jsou rovněž výplně okenních, dveřních a vratových otvorů.

Interiéry staveb

V neposlední řadě je dochováno rovněž základní dispoziční členění staveb, někdy dokonce včetně movitého vybavení interiéru.

Autor textu a foto k Vesnickým památkovým rezervacím © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Památkově chráněná
území, sídla a stavby

UNESCO - organizace
UNESCO - světové dědictví
Sídla UNESCO v ČR
Památky UNESCO v ČR
Seznam památek UNESCO
Holašovice (UNESCO)
Holašovice - I. pokračování
Holašovice - II. pokračování
Krajinné památkové zóny
Ochrana KPZ v ČR
Seznam KPZ ČR
Seznam KPZ ČR - II. strana
Památkové rezervace
Ochrana VPR v ČR
Seznam VPR ČR >>>
Památkové zóny
Ochrana VPZ v ČR
Seznam VPZ ČR >>>
Národní kulturní památky
Hrady a zámky, kostely aj.
Seznam NKP v ČR
Seznam NKP ČR - II. strana
Kulturní památky
Seznam KP v ČR
Seznam KP ČR - II. strana
HODNOTNÁ SÍDLA
Hodnotná vesnická sídla
Hodnotné stavby
OHROŽENÉ PAMÁTKY
Ohrožené památky
Ohrožené stavby
OCHRANA PŘÍRODY
Přírodně chráněná území
Národní parky
Chr. krajinné oblasti
Přírodní parky
Evropsky významné lokality
Územní sys. ekologické stability
Vzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici

Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz