TÉMATICKÝ OKRUH -C- > OCHRANA NAŠICH PAMÁTEK > SKANZENY A MUZEA ČR
OCHRANA PAMÁTEKSKANZENY A MUZEA LIDOVÉ ARCHITEKTURY V ČR
Název kapitoly k tématu muzeí a skanzenů v ČRSkanzeny a muzea ČR > expozice a akce

SKANZEN A MUZEUM V PŘÍRODĚ

Charakteristika a stavby, expozice a ulturní akce

Stránka o skanzenech a muzeích v ČR, expozice a kulturní akce.Lidová architektura ČR je v zásadě prezentována dvojím způsobem. První představují národopisná muzea a druhý skanzeny lidové architektury, přičemž o vzájemných rozdílech pojednává tato i následující stránka.

Obsah: Muzeum lidové architektury Charakteristika muzeí lidové architektury Původní historické stavby a přemístěné objekty Muzea lidové architektury v ČR Skanzen lidové architektury Charakteristika skanzenů lidové architektury Přemístěné historické stavby a stavební repliky Skanzeny lidové architektury v ČR Národopisné expozice v muzeích a skanzenech Národopisné sbírky - bydlení a lidový nábytek Národopisné sbírky - hospodaření a výrobní zařízení Kulturní akce v muzeích a skanzenech Lidové slavnosti a křesťanské svátky

První představují národopisná muzea lidové architektury, která vznikla z původní celistvě dochované historické vesnice s řadou historických staveb.

Druhý a výhradně muzeální způsob reprezentují nově založené skanzeny lidové architektury, snažící se představit zanikající lidovou architekturu určitého regionu především formou stavebních replik nebo nepochybně vhodnější formou přemístění (transferu) ohrožených a zanikajících historických staveb.

I u zcela nových skanzenů se v praxi většinou jedná o kombinaci obou teoreticky i prakticky diametrálně odlišných přístupů, stejně jako je mnohdy původní zástavba historické vesnice postupně doplňována stavbami pocházejícími z jiných lokalit.

Muzeum lidové architektury

Muzeum lidové architektury (muzeum pod širým nebem) představuje dochovaná historická vesnice, do jejíž volných stavebních proluk a okrajových částí jsou přenášeny především zánikem ohrožené stavby z nejbližšího okolí.

Charakteristika muzeí lidové architektury

Výhodou těchto muzeí jsou především původní prostorové vazby většiny staveb a autentické kvality dochované nebo přenesené zástavby. Nevýhodou se naopak stává určitá sezónní opuštěnost původně obydlených obytných staveb nebo denně využívaných hospodářských objektů.

Původní historické stavby a přemístěné objekty

Naprostou většinu staveb tvoří historická zástavba původní vesnice, o čemž svědčí i časté prohlášení za vesnickou památkovou rezervaci. Přenesených a znovu postavených staveb je nepoměrně méně, avšak i tyto stavby jsou původní a autentické, byť se již nacházejí v odlišné lokalitě než v době jejich výstavby.

Muzea lidové architektury v ČR

Z uvedených důvodů je proto vhodnější výraz skanzen nepoužívat, přestože je často užíván i v oficiálních názvech, a upřednostnit v těchoto souvislostech výraz muzeum lidové architektury.

Typickým příkladem muzea lidové architektury je Národopisné muzeum Slánska Třebíz, Muzeum Kroměřížka Rymice u Holešova, Muzeum Lidové architektury Českého středohoří Zubrnice a Hanácký skanzen (lépe muzeum) Příkazy u Olomouce.

Skanzen lidové architektury

Skanzen lidové architektury je možné definovat jako nově budované muzeum v přírodě, založené "na zelené louce" ve vybrané lokalitě charakterizované vhodným přírodním prostředím, snadnou dopravní dostupností atd.

Charakteristika skanzenů lidové architektury

Podnětem k založení skanzenů byly často nepřiměřené technické zásahy v krajině (důlní činnost), budování rozsáhlých inženýrských děl (vodní nádrže) nebo nezvykle rychle zanikající dřevěná zástavba v poválečném období.

Přemístěné historické stavby a stavební repliky

Stavby ve skanzenech jsou nebo ponejvíce mají být zastoupeny stavbami přesunutými z ohrožených lokalit a blízkého i širšího okolí. V mnoha případech však i s ohledem na ekonomickou náročnost přesunů (zejména zdiva) dochází k budování kopií - stavebních replik vybraných objektů.

Nevýhodou stavební repliky ve smyslu kopie zanikajících nebo dokonce ještě existujících objektů (namísto záchrany originálu) je ztráta autenticity (historické věrohodnosti) stavby, způsobená použitím nového materiálu včetně jeho nepůvodního opracování. Nízká úroveň řemeslného zpracování je problémem zejména neomítaných částí staveb, vyzděných z nepravidelného kamene.

Jistým nedostatkem skanzenů je rovněž nepůvodní umístění staveb a nepřirozené prostorové vazby podléhající požadavkům nového provozu a funkčního využití muzejní expozice v přírodě.

Skanzeny lidové architektury v ČR

Pro nově založená muzea je použití termínu skanzen poměrně bezproblémové, byť převzaté z cizího jazyka.

Typickým příkladem skanzenu lidové architektury je Valašské muzeum v přírodě - skanzen Rožnov pod Radhoštěm, Soubor lidových staveb a řemesel Vysočina - skanzen Vysočina a Veselý Kopec, Muzeum středočeské vesnice - skanzen Kouřim nebo Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - skanzen Strážnice.

Národopisné expozice v muzeích a skanzenech

Nejvýraznější předností a nedílnou součástí muzeí i skanzenů je veřejné zpřístupnění interiérů obytných a hospodářských staveb. V jejich prostorách jsou podle zaměření muzea soustředěny a instalovány stálé nebo dočasné expozice.

Národopisné sbírky - bydlení a lidový nábytek

Tématicky zaměřené národopisné sbírky dokládající bydlení a způsob života různých společenských vrstev obyvatel v určitém časovém období. Vedle movitého vybavení lidovým nábytkem jsou součásti expozic i domácí předměty každodenní potřeby nebo naopak předměty určené pouze pro slavnostní chvíle.

Národopisné sbírky - hospodaření a zařízení

Kromě bydlení se sbírky zaměřují rovněž na charakteristický způsob hospodaření v určité regionální oblasti. Expozice proto doplňují nejrůznější výrobní zařízení včetně ukázky tradiční zemědělské nebo řemeslné výroby.

Kulturní akce v muzeích a skanzenech

V prostředí muzeí a skanzenů se rovněž konají pravidelné kulturní akce, zejména lidové slavnosti nebo oslava křesťanských svátků spojených s lidovými zvyky, výzdobou interiéru a přípravou svátečních pokrmů.

Lidové slavnosti a křesťanské svátky

Lidové slavnosti zastupují především pravidelné jarmarky, masopusty a stavění májky. Křesťanské svátky zastupují zejména Velikonoce, advent a Vánoce.

Autor textu a fotodokumentace Skanzen a muzeum lidové architektury v ČR © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


MUZEA V PŘÍRODĚ (SKANZENY) - ÚVODZpět na úvodní stránku: Muzea v přírodě a skanzeny ČR
    11.02.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
STAVBY A EXPOZICE
Historie muzeí
Koncepce muzeí
Naše muzea v přírodě
Zemska jubilejní výstava
Národopisná výstava českoslovanska
Skanzen, muzeum, akce
Skanzeny v ČR - seznam
Archeologické skanzeny
Muzea v ČR - seznam
Stavby a stavební prvky
Hospodaření a řemesla
Lidový nábytek
Kuchyňské nádobí
Lidová slovesnost a zvyky
Kroje, umění a hračky

SKANZENY A MUZEA
LIDOVÉ ARCHITEKTURY


Chanovice
Chomutov
Kouřim - skanzen
  Stavby v Kouřimi
  Expozice a akce v Kouřimi
Přerov nad Labem - skanzen
  Roubené chalupy v Přerově
Níže uvedené odkazy
jsou dočasně nedostupné

  Panské stavby
  Zemědělské usedlosti
  Expozice a akce v Přerově
Příkazy u Olomouce - obec
  Příkazy - hanácký skanzen
  Kameníčkův grunt
  Špaletové stodoly
  Expozice a akce
Rožnov p. Radhoštěm - areály
  Dřevěné městečko
  Valašská dědina
  Mlýnská dolina
  Pustevny
  Expozice a akce
Rymice u Holešova - obec
  Rymice - skanzen
  Místní část Hejnice
  Expozice a akce
Strážnice - skanzen
  Moravské Kopanice
  Luhačovické Zálesí
  Slovácké Horňácko
  Slovácké Dolňácko
  Luhačovické Zálesí
  Technické stavby
  Vinohradnické stavby
  Luční hospodářství
  Strážnické slavnosti a akce
Třebíz u Slaného
Vysočina - skanzen
  Hlinsko - Betlém
  Veselý Kopec - usedlosti
  Veselý Kopec - stavby
  Veselý Kopec - chalupy
  Veselý Kopec - mlýn aj.
  Sv. Hamry a Možděnice
  Expozice a kulturní akce
Vysoký Chlumec
Zubrnice u Ústí n. Labem

ARCHEOLOGICKÉ SKANZENY
(ARCHEOSKANZENY)

Březno u Loun

ZAHRANIČNÍ SKANZENY
Slovensko a Ukrajina
Německo a Rakousko
Švýcarsko, Francie a Anglie

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz