Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | FOTKY PAMÁTEK, VESNIC A KRAJINY | ATLAS VESNIC A PAMÁTEK | PRÁVO A LEGISLATIVA | HISTORIE V DATECH | ENCYKLOPEDIE STAVEB A STAVITELSTVÍ | SEZNAM A REJSTŘÍK VESNIC | PUBLIKACE A LITERATURA | KULTURA | ARCHÍV
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>

.
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
ENCYKLOPEDIE
LIDOVÉ ARCHITEKTURY
:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž
TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ VÝRAZY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURYSlovník odborných výrazů

ENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY

Hesla začínající písmenem M

M - Encyklopedie lidové architekturyObsah: Mačkárna Makovice Malá sednice Malá strana Malá světnica

MAČKÁRNA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Mačkárna

MAKOVICE, MAKOVIČKA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Makovice

MALÁ SEDNICE (zastarale, Čechy)

Zadní menší světnice (lit. 016: J. Vařeka, str. 118).

MALÁ STRANA (nářečně, jižní Čechy)

Označení domové fronty s výměnkem a kolnami štítově orientované usedlosti. Na protilehlé straně dvora, uzavřeného vzadu napříč stodolou, je „velká strana“ (lit. 016: J. Vařeka, str. 118).

MALÁ SVĚTNIČKA (západní Čechy), MALÁ SVĚTNICA (nářečně, východní Morava)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Malá světnička

MALÁ TRAŤOVÁ PLUŽINA (nepravá)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Nepravá traťová plužina

MALOVANÉ OHNIŠTĚ

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Malované ohniště

MALOVÁNÍ MÝDLEM

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Malování mýdlem

MALTA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Malta

MANDL (z něm. Mangel)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Mandl

MANDLÍK (nářečně, jižní Čechy)

Prostora u koní k uložení sena, kde spával také čeledín (v létě nocoval též na půdě) (lit. 016: J. Vařeka, str. 119).

MANDLTRÁM (nářečně, jihovýchodní Morava)

Viz. heslo MANDRHOLC.

MANDORLA

Výzdobný reliéfní nebo malířský prvek v podobě svatozáře mandlového tvaru při zobrazení Krista, Panny Marie nebo světců (u jihočeské zděné lidové architektury) (lit. 016: J. Vařeka, str. 119-120/kráceno)

MANDRHOLC, MANDRHOLEC (lidově)

Vodorovně položený trám (překlad), který nese v černé kuchyni přední část otevřeného komínového tělesa (lit. 016: J. Vařeka, str. 120).

MANSARDA

Místnost vestavěná do mansardové střechy, podstřešní místnost (půdní světnice) (lit. 016: V. Frolec, str. 120).

MANSARDOVÁ STŘECHA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Mansardová střecha

MAŠTAL, KONÍRNA (v nářečí též „marštal“, „maštel“,
z něm. Marstall=konírna)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Konírna-maštal

MAZAČ

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Řemeslo - mazač

MAZANCE (nářečně, jihovýchodní Morava)

Došky ve vrcholu střechy namočené v řídkém blátě ("kalenica") (lit. 016: V. Frolec, str. 120).

MAZANICE

Jílová hlína smíšená s plevami nebo řezankou. Používala se k vyplňování mezer mezi trámy srubové konstrukce, na podlahy apod. (lit. 016: V. Frolec, str. 121).

MAZANINA

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Mazanina

MÁZHAUS

Velká síň, ústřední prostora hlavně v přízemí a někde také v patře gotického a renesančního domu, z níž vedly vstupy do jednotlivých místností. Charakter mázhausu mají některé síně domů venkovských městeček (lit. 016: V. Frolec, str. 121).

MEČÍK

Příčný trámek vrat (lit. 016: J. Vařeka, str. 121).

MĚDĚNEC (nářečně, Čechy), KAMNOVEC

Nádržka na vodu u kachlových kamen, ve které se voda ohřívá kouřovými plyny před jejich odtahem do komína. Archeologicky doložen z počátku 15. století (Kravín). Vyskytuje se i pod jinými místními názby ("medenec", měděnec", "pecák") (lit. 016: V. Frolec, str. 87).

MEDITERÁNNÍ DŮM

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Mediteránní dům

MEGARON

Typ domu o pravoúhlém půdorysu s otevřenou předsíní a hlavní místností s ohništěm. Megaron je doložen v egejské oblasti již v mladší době kamenné. Stal se základním východiskem řeckého chrámu, domu a paláce (lit. 016: V. Frolec, str. 121).

MESLO (nářečně, stařední a východní Morava)

Ohrada pro dobytek, z kůlů a latí (lit. 016: V. Frolec, str. 121).

METODY VÝZKUMU

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Metody výzkumu

MILNÍK

Sloup, válec nebo hranol u dálkových cest a silnic s označením vzdálenosti v mílích (lit. 016: V. Frolec, str. 122).

MÍSTNÍ (LOKÁLNÍ) DOBOVÁ FORMA DOMU

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Místní forma lidového domu

MLAT, GUMNO (nářečně, Těšínské Slezsko)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Mlat-stodola

MLATÉVKA (nářečně, jihovýchodní Morava)

Nadkrytý průjezd těsně navazující na obytnou část domu, v drobných rolnických hospodářstvích plní i funkci stodoly (lit. 016: V. Frolec, str. 123).

MLATEVŇA (nářečně, východní Morava)

1.Stodola. 2. Místo, kde se mlátí (mlat) (lit. 016: V. Frolec, str. 123/kráceno).

MLÍČNICE (nářečně, západní Morava, v jihovýchodních Čechách ve tvaru „mlíčník“), HALTÝŘ

Malá dřevěná nádrž s průtokem vody k sádkování menšího počtu ryb (jižní Čechy) (lit. 016: V. Frolec, str. 59-60/kráceno).

MLÝN

Dřevěné nebo zděné stavení s mlecím zařízením (složením) a obvykle i obydlím mlynáře. V lidovém stavitelství jsou nejvýznamnější obilné mlýny poháněné vodou (vodní mlýn a říční mlýn) nebo větrem (větrný mlýn) (lit. 016: J. Vařeka, str. 123).

MLÝNICE

Prostora s mlecím zařízením (složením) (lit. 016: J. Vařeka, str. 123).

MNICH (horní Pojizeří), SLOUP

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Sloup-mnich

MNOHOBOKÁ STODOLA (též zvaná mnohostěnná), POLYGONÁLNÍ STODOLA

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později. Uveden bude pouze stručný výtah. (lit. 016: V. Frolec, J. Vařeka, str. 173/kráceno).

MODLOVÁNÍ (nářečně, Valašsko)

Spojení trámů na nároží roubeného domu (lit. 016: J. Vařeka, str. 123).

MORANEC (nářečně, Poděbradsko)

Čeledínovo lůžko v konírně (u vchodu), zavěšované také ke stropu (palanda) (lit. 016: J. Vařeka, str. 123).

MOSTEK (nářečně, Podještědí), ZÁPRAŽÍ, ZÁKRAP (nář., Rokycansko, okolí Plzně)

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Zápraží-mostek

MOSTINA

1. Kulatý, hrubě přitesaný trám nebo prkno na podlahu. 2. Mostnice (lit. 016: J. Vařeka, str. 123).

MOSTNICE

Trám, který je součástí mostovky. Mostovkou rozumíme pochůznou nebo pojízdnou vodorovnou konstrukci lávky nebo mostu (lit. 016: J. Vařeka, str. 123/doplněno o poslední větu).

MOŠTĚNICE (lidově)

Z trámků nebo chrastí vybudovaný jednoduchý přechod (mostek) přes vodu (lit. 016: J. Vařeka, str. 123).

MOŽNY (nářečně, Chodsko)

Tlusté dřevěné klíny na obou stranách zaostřené. Používalo se jich při zajišťování trámů srubové stěny před posunutím (klín se jedním koncem zapustil do spodního trámu a druhým koncem zasadil do otvoru na horním trámu) (lit. 016: V. Frolec, str. 123).

MUČENÍ (nářečně, západní Čechy), BOŽÍ MUKA

S ohledem na délku bude heslo zpracováno později (lit. 016: V. Frolec, str. 19-20/kráceno).

MUZEA V PŘÍRODĚ, MUZEA LIDOVÝCH STAVEB,
MUZEA VESNIC, SKANZENY, SKANSENY

Více informací včetně fotografie naleznete na stránce :: Skanzen - muzeum v příroděAktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Encyklopedie lidové architektury
10.02.2012 © MaČe
2000-2011 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz