Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | FOTKY PAMÁTEK, VESNIC A KRAJINY | ATLAS VESNIC A PAMÁTEK | PRÁVO A LEGISLATIVA | HISTORIE V DATECH | ENCYKLOPEDIE STAVEB A STAVITELSTVÍ | SEZNAM A REJSTŘÍK VESNIC | PUBLIKACE A LITERATURA | KULTURA | ARCHÍV
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>

.
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
 

ŘAZENÍ PODLE ABECEDY

:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž


Památky UNESCO pro děti a mládež


FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

TÉMATICKÝ OKRUH -E- > REJSTŘÍK MÍSTNÍCH ZEMĚPISNÝCH JMEN > NÁZVOSLOVÍ
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaREJSTŘÍK JMEN
ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURYRejstřík zeměpisných jmen

PŘESUNUTÍ NA AKTUÁLNÍ HESLA >>>

Stručný přehled zeměpisných jmen vysvětlených na této stránce rejstříku: Adamov, Adolfov (Adolfgrün), Ahníkov (Hagensdorf), Alberov u Kamnice nad Lipou, Alberov (Albernhof) u Lokte, Alberovice, Albeřice (Alberitz), Albrechtice u Turnova

 

LOKALITA, NĚMECKÝ NÁZEV | typ vzdálenost směr od soudního okresu 1935 | okres 2005 |

 

ADAMOV | ves 6 km již. od Čáslavi | Kutná Hora |

Adamov - Dělnická kolonie návesního půdorysu.Dělnická kolonie návesního půdorysu. Stručnou historii obce, památky, charakteristiku zástavby a fotky současného stavu lze nalézt na stránce :: Adamov.

 

ADOLFOV, ADOLFSGRÜN | ves 7 km ssz. od Chabařovic | Ústí nad Labem |

Adolfov - Řadová ves na vrcholu Krušných hor.Řadová ves na vrcholu Krušných hor. Stručnou historii obce, památky, charakteristiku zástavby a fotky současného stavu lze nalézt na stránce :: Adolfov.

 

AHNÍKOV, HAGENSDORF | zaniklá ves 7 km jz. od Chomutova | Chomutov |

Tato obec měla od svého počátku jméno německé, v jehož prvním členu je 2. p. os. jm. Hagen + Dofr "ves" a znamenalo "Hagenova ves". V staré době bývalo německé místní jméno v českých listinách různě zapisováno podle lidové výslovnosti od písařů, kteří mu nerozuměli. V 19. století bylo utvořeno asi od samého Palackého pro obec jméno české, k němuž užito osobní jméno ve tvaru počeštěném. Osobní jméno Hagen - známé zejména jako jméno nibelunského hrdiny - povstalo ze středohornoněmeckého apelativu (obecného jména) hagen starkes Maskulinum. "býk (plemenný)" a do češtiny bylo přejato po synkopě nepřízvučného -e- ve tvaru Agna; z toho v 13. století po změně g v h bylo Ahna a k němu byla staročesky zdrobnělina Ahník. Analogií podle starých přivlastňovacích místních jmén -ov (např. Benešov) byla pak utvořeno jméno Ahníkov (lit. 031: A. Profous, str. 5/kráceno).

ALBEROV | zaniklá ves sz od Kamenice nad Lipou | neuvedeno, snad Pelhřimov ? |

Jméno Alberov bylo utvořeno přivlastňovací příponou –ov z osobního jména Alber (a) a znamenalo Albertův, tedy dvůr (německy hof (der)) (lit. 031: A. Profous, str. 7/kráceno)

ALBEROV, ALBERNHOF | zaniklá ves 5,5 km sz od Lokte | Sokolov |

Viz. předchozí heslo.

ALBEROVICE | os. ves 5 km jz od Dolních Kralovic | Benešov |

Alberovice, obecně Arbelovice, původem Alberovici, tj. čeleď Alberova (z osobního jména Alber(a)). Z tvaru Alberovice vznikl tvar Arbelovice přesmykem souhlásek l(el) a r.

ALBEŘICE, ALBERITZ | zaniklá ves 8 km sev. od Žlutic | Karlovy Vary |

Jméno Albeřice je české jméno čelední z osobního jména Alber(a) a znamenalo původně ves Albeřiců, t. j. lidí Albertových. Teprve po poněmčení tohoto kraje v 17. století byl jméno Alberitz pro tuto ves stejné jako pro ves Maloměřice (viz tam) v okresu jesenickém, ležící od Albeřic 17 km vjv. Pro jejich rozlišení byl pak utvořen pro Albeřice název Klein Alberitz. Stejného původu jsou jména Dolní Albeřice a Horní Albeřice, vsi 3 km ssv. Od Maršova IV., rozlišené podle své polohy nad východním přítokem horní Úpy. Jméno Albeřice má ve tvaru Valbeřice hiatovou předrážku v-. Německé jméno Albendorf vzniklo disimilací dvou r z *Alberndorf (=Albertova ves), srov. v téže publikaci Albenreuth (lit. 031: A. Profous, str. 6-7/kráceno).

ALBRECHTICE | ves 6 km zsz. od Turnova | neuvedeno |

Jméno Albrechtice = ves lidí Albrechtových. Lidový tvar Oubrachtice z něho vznikl tzv. obalováním tvrdého l (el) před souhláskou (Al- v Au-) a otevřenou výslovností slabiky -re- jako -ra-, srovnejte v severovýchodních Čechách kořauka z kořałka (a to z polského gorzałka); a jako starší auřad (tak se psalo až do roku 1849) se změnilo v ouřad, podobně se Aubrachtice změnilo v Oubrachtice.
Osobní jméno Albrecht vzniklo ze starohornoněmeckého adal 'vznešený rod' + ber(a)th 'skvoucí, vznešený' (z Adalberth vzniklo Adalbert, Albert), po přesmyku brecht. Osobní jméno Albrecht  tedy původně znamenalo 'urozený' (lit. 031: A. Profous, str. 7/kráceno).

ALBRECHTICE, OLBERSDORF | ves 7 km JJZ. od Frýdlantu | neuvedeno |

 

V publikaci Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny od Dr Antonína Profouse dále naleznete vysvětlena tato jména:
Aag, Abdank, Abertamy (Abertham), Adamov u Českých Budějovic, Adolfov (Adolfshütte) ve Vimperku, Adoltov, Adršpach (Adersbach), Aichelburg, Alt Albenreuth (Starý Albenreuth), Albeř (Albern), Alberitz (viz Malmeřice), Alberk, Albersdorf (viz jméno Písařova Vesce), Albertsdorf (viz Telecí), Albertsthal (viz Vojtěchov v soudním okrese Dubá), Albrechtec (viz Albrechtice u Sušice a Albrechtice na okrese Týn nad Vltavou),


>>> ZNÁTE VÍCE OBLASTNÍCH, MÍSNÍCH NEBO POMÍSTNÍCH JMEN? Přispívejte prostřednictvím Rejstříkové sekce Diskuzního fóra. Děkujeme Vám za Vaši spolupráci při rozšiřování REJSTŘÍKU ZEMĚPISNÝCH JMEN.


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ A NAUČNÉ LITERATURY VČETNĚ REJSTŘÍKU AUTORŮ

Aktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

REJSTŘÍK MÍSTNÍCH ZEMĚPISNÝCH JMENZpět na úvodní stránku: Rejstřík místních zeměpisných jmen
10.02.2012 © MaČe
2000-2011 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz