Bydlení a jeho sociální formy

Domy sedláků, chudiny a bohatých

Stránka o formách bydlení na vesniciU jednotlivých forem vesnického bydlení musíme kromě sociálního postavení majitele vždy zohlednit zcela běžné i víceúčelového využití obytné stavby. Kromě obvyklé hospodářské části náležející v podstatě ke každému domu přízemního nebo patrového uspořádání se jedná zejména o sloučení obytné funkce s úředním výkonem nebo domácí řemeslnou výrobou.

Nadpis

Popis obrázku
Popis obrázku
Obec Název, okres Název

Foto © MaČefotogalerie

Obsah:

  1. Bydlení v usedlosti
  2. Bydlení sociálně slabších vrstev
  3. Bydlení privilegovaných vrstev
  4. Specifické a přechodné formy bydlení

Bydlení v usedlosti

Početně převažující vesnickou stavbu sloužící potřebám bydlení nazýváme dům. Bydlením přitom rozumíme souhrn funkcí nezbytných pro život člověka. Jsou jimi např. odpočinek, příprava a konzumace jídel, pracovní činnost, osobní hygiena atd.

Na rozdíl od současnosti nebyly jednotlivým činnostem vyhrazeny samostatné prostory, ale jednalo se zpravidla o prostory sloužící několika funkcích dohromady, tj. prostory víceúčelového charakteru. Není tomu tak dávno, co se veškerý život rodiny soustřeďoval pouze v jedné obytné místnosti – jizbě nebo světnici.

Byl to ostatně také jediný vytápěný a nábytkem zařízený prostor v přízemním domě trojdílné dispozice, reprezentující tzv. tradiční dům. Střední část byla vyhrazena vstupní síni a zadní část byla hospodářského charakteru (komora, chlév nebo sýpka). Podle této části také rozlišujeme dům komorový, chlévní, smíšený (komoro-chlévní) nebo špýcharový. Jejich rozmístění na území naší republiky se plně odráží i v regionálních domových typech.

Vývoj tradičního přízemního domu směřuje k systému dvou topenišť umožňujících obývat oba krajní díly domu a zejména k patrovému uspořádání – patrový dům. Tomuto však ještě vývojově předcházely různé polopatrové varianty – např. dům s roubeným věncem na Chebsku, dům se sýpkovým polopatrem na Hané a Horňácku (tzv. dům s výškou), dům s půdními nadezdívkami na Plzeňsku atd.

Patrové uspořádání se nejdříve prosadilo v hospodářsky vyspělejších regionech nebo regionech přicházejících do styku se saskými oblastmi. Vývoj patrového domu byl značně nerovnoměrný a patrová varianta mohla ve vztahu k okolním regionům předstihnout i řešení polopatrová.

Bydlení chudších vrstev

Sociální diferenciace obyvatelstva se plně odráží i v rozdílných způsobech bydlení. Vedle tradiční zemědělské usedlosti sedláků můžeme rozlišit podstatně skromnější nebo naopak honosnější formy bydlení.

Mezi skromnější formy řadíme především obydlí domkářů (chalupníků) odlišující se menšími rozměry domů a hospodářských budov, které mohly zcela chybět. Část bezzemků žila ve „světničkách“ ve dvorech statků nebo v nouzových obydlích upravených z hospodářských staveb. Mezi nouzová obydlí patři rovněž skalní obydlí, hloubená do svahů nebo skal. Obecní chudí (žebráci) bydleli v obecních pastouškách. Cikánské rodiny žily často na okrajích vesnice.

Za skromnější formu bydlení můžeme považovat i výměnek pro dosluhujícího hospodáře, který byl u větších usedlostí budován jako samostatný objekt.

Bydlení privilegovaných vrstev

Za honosnější formy bydlení považujeme stavby sloužící nejen obytné funkci, ale rovněž výkonu úředního povolání nebo jinému provozu. Jsou to např. rychty (sídlo vrchnostenského úředníka – rychtáře), fojtství (obydlí představitele obce a zástupce vrchnosti na Valašsku – fojta) a farní úřady (fary jsou obydlí správce farnosti – kněze atd.).

Bydlení svobodných povolání (mlynáři) zastupují objekty vodních mlýnů.

Mezi výstavní stavby, lišící se od běžných obytných stavení, náleží rovněž hospody, které mnohdy sloužily i k přechodnému ubytování.

Pro severočeské regiony jsou charakteristické honosné sklářské a faktorské domy, jejichž vznik se váže na domácí řemesla a počátek rozptýlených manufaktur se sklářskou, plátenickou a soukenickou výrobou.

Specifické a přechodné bydlení

Regionálně podmíněnými stavbami s obytnou funkcí jsou objekty rybáren, pro které je charakteristické izolované situování stranou vesnického sídla. Rybárny byly rozšířeny zejména na dolním toku Ohře, přičemž jejich konstrukční i půdorysné řešení bývá shodné s běžnými domy v obci.

K bydlení se ostatně daly využít rovněž patra vinohradnických staveb, vyskytujících se v jihomoravských oblastech s pěstováním vinné révy.

K přechodnému bydlení pastýřů sloužily i salašnické stavby, jednoduché sezónní stavby situované ve vzdáleném horském terénu karpatských oblastí a sloužící ke zpracování mléčných produktů.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole Sociální formy bydlení © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

STAVBY PRO BYDLENÍ
Přejít na Ostatní typy staveb

SOCIÁLNÍ FORMY
Přízemní domy

Polopatrové domy
Patrové domy - dřevěné
Patrové domy - zděné
Výměnky
Chalupy a domky
Dělnické bydlení (kolonie)
Sezónní obydlí (salaš atd.)
Obecní pastoušky
SPRÁVA A ÚŘAD
Fary - farní úřady
Roubené a zděné fary
Rychty a rychtář
Fojtství a fojt
Myslivny a hájovny
VÝROBA A OBCHOD
Sklářské domy a skláři
Faktorské domy a faktoři
Vinohradnické domy
Mlýny a mlynáři
Rybárny a rybáři
Koliby a pastýřiVzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici Vizualizace staveb
Vizualizace historických staveb na příkladu zvonice
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz