Pravěk

Doba kamenná, bronzová a železná

Stránka o pravěkuPravěk je nejstarším a nejdéle trvajícím dějinným obdobím, o kterém neexistují žádné písemné prameny. Zdrojem současného poznání jsou především archeologické nálezy hmotné pravěké kultury.

Obsah: Pravěké období Starší doba kamenná Střední doba kamenná Mladší doba kamenná Pozdní doba kamenná Doba bronzová Doba železná

Pravěké období

Pravěk - neolitický dům

Pravěk - pravěké osídlení a rozvoj zemědělství
Březno u Loun - rekonstrukce podoby neolitického domu v archeologickém skanzenu, cca 4 000 př. n. l.
Dědictví zemědělské kultury

Foto © MaČefotogalerie

Období pravěku dělíme podle materiálu, ze kterého si člověk zhotovoval nástroje, na pravěkou dobu kamennou, bronzovou a železnou. Jednotlivé doby jsou dále děleny na starší, střední a mladší období, případně ještě období pozdní.

Z hlediska časového zahrnuje pravěká doba orientačně období od 3 milionů let před naším letopočtem do počátku našeho letopočtu. V oblastech Blízkého východu a Středomoří se přitom doba bronzová a železná překrývá již s obdobím starověku.

Starší doba kamenná - paleolit

(~ do 10.-8. tisíciletí př.n.l.)

Tlupy žijící v jeskyních a volně se pohybující za potravou. Obživu tvoří lov zvěře a sběr plodů, rostlin i semen. Významným objevem je oheň, viz. starší doba kamenná. Více viz. Starší doba kamenná.

Střední doba kamenná - mezolit

(~ do 6. tisíciletí př.n.l.)

Období výrazných klimatických změn, mění se vegetace i druhové složení zvěře (tání ledovců a ubývání velkých savců). Více na stránce Střední doba kamenná.

Mladší doba kamenná - neolit

(~ do 4. tisíciletí př.n.l.)

Změna způsobu obživy, objevuje se chov a primitivní zemědělství na společné rodové půdě. Osady jsou zakládány v nejteplejších a nejúrodnějších oblastech středních Čech a jižní Moravy, většina území pokryta lesy. Budují se obydlí a zakládají obdělávané plochy. Rodová obydlí tvoří tzv. dlouhé domy. Ohniště, pec a jámy na obilí situovány samostatně. Více viz. Mladší doba kamenná.

Pozdní doba kamenná - eneolit

(~ do 2. tisíciletí př.n.l.)

Dochází k dělbě práce, přičemž půda je již rozrývána dřevěným hákem. Více na stránce Pozdní doba kamenná.

Doba bronzová

(~ 2. tisíciletí př.n.l. - 8 století př.n.l)

Sídelní postup do oblastí dosud trvale neobývaných a rozvoj zemědělství. Různé způsoby pohřbívání reprezentující jednotlivé kultury. Více na stránce Doba bronzová.

Doba železná

(~ 8. století př.n.l - 0)

Zdokonalení zemědělství a obhospodařování půdy formou trojpolního systému nevyžadujícího časté stěhování. Na našem území se objevují Keltové, které před počátkem n.l. vytlačují germánské kmeny. Více na stránce Doba železná.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Pravěk - osídlení © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

NAUČNÁ STEZKA I. a II.  
Předmluva
HISTORIE OSÍDLENÍ
Pravěká období + starověk
Pravěk
  Starší doba kamenná
  Střední kamenná
  Mladší doba kamenná
  Pozdní doba kamenná
Doba bronzová
Doba železná
Přelom letopočtu
Doba římská, stěhování národů
Středověk
Příchod slovanských kmenů
Předrománské období
Křesťanství a formování státu
Románské období
Gotické období rané a vrcholné
Gotické období pozdní
Novověk
Renesanční období
Barokní období
Moderní dějiny
Klasicistní a historizující období
Moderní dějiny 20. stol.
DĚJINY ARCHITEKTURY
Pravěké stavby
Předrománské stavby
Románský sloh
Gotika a renesance - sruby
  Gotika a ren. - zděné stavby
  Interiéry v gotice a renesanci
Baroko - dřevěné stavby
  Baroko - zděné stavby
  Interiéry staveb v baroku
Klasicismus - zděné stavby
  Interiéry staveb v klasicismu
Historismus a 2. pol. 19. století
  Interiéry staveb v historismu
Secese a 1. třetina 20. stoletíVzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz