Křesťanství a architektura

Předrománské kostely, rotundy a kláštery

Stránka o předrománské architektuřeObdobí kolem přelomu 1. tisíciletí n.l. je na našem území charakterizováno formováním přemyslovského státu a předrománskou architekturou. Z tohoto období pocházejí i naše nejstarší dochované stavby, zastoupené kostely, rotundami a kláštery.

Obsah: Předrománské sakrální stavby Kostely a rotundy Kláštery

Předrománské sakrální stavby

Hradiště a knížecí sídlo

Naše nejstarší dochovaná stavba - rotunda sv. Petra a Pavla

Naše nejstarší stavba dochovaná
v architektonické formě - rotunda sv. Petra a Pavla vystavěná kolem roku 900. Románská věž přistavěna později.
Budeč, okres Kladno

Foto © MaČefotogalerie

Oproti stavbám pro bydlení je pro stavby sakrálního využití příznačné použití trvanlivějšího materiálu - kamene. Budování nových sakrálních staveb na území Přemyslovců, Slavníkovců i dalších slovanských kmenů (Pšované, Vršovci, Zlíčané) přitom úzce souvisí s posílením knížecí moci i rozšířením křesťanství do střední Evropy.

Přestože se jedná o mimořádné stavby na prahu naší státnosti i samém vrcholu tehdejší kulturní i mocenské hierarchie vedené knížaty, zůstaly často nejlépe dochovány právě ve venkovském prostředí nebo stranou hlavních městských prostorů. Důvodem bylo nové nebo postupné vytvoření správních i sídelních center v jiných lokalitách, ve kterých tehdejší nevelké předrománské stavby ustoupily novým církevním stavbám sloužícím většímu shromáždění věřících.

Kostely a rotundy

Nejstarší křesťanské svatyně jsou doloženy na opevněných hradištích, odkud se šířila knížecí moc i křesťanství. S ohledem na jejich dominantní polohu i architektonické a konstrukční provedení se pro ně vžilo označení kostel, odvozeného od latinského castellum a znamenající původně celé hradiště nebo hrad. Nejčastěji se jedná o kostely vyznačující se podélným obdélníkovým půdorysem - lodí. Početné ovšem jsou i stavby centrálního kruhového půdorysu, pro které je užíváno názvu rotundy.

Kromě hradišť se menší svatyně staly i součástí knížecích dvorců, tvořících rovněž jádra pozdějších vsí či městeček nebo ležících v jejich blízkosti. S tímto souvisí dodnes dochované názvy hradec, kostelec či týnec, dříve používané pro dvorce a později přenesené na sídelní celky.

Kláštery

K 10. století našeho letopočtu lze v souvislosti s rozšířením křesťanství vztáhnout i zakládání prvních klášterů na našem území. Očekávaný konec světa 1000 let po narození Krista je ostatně dobou založení řady klášterů po celé Evropě.

Navzdory použití trvanlivějšího materiálu zůstaly nejstarší kláštery (ostrovský, sázavský) zachovány pouze v podobě archeologických nálezů spodních částí staveb. Stejně jako v pozdějším období se již mohlo jednat o poměrně uzavřený soubor staveb, jako ostatně dokládá i odvození názvu z latinského claustrum, tj. uzavřené místo, též klauzura.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Doba křesťanství a formování státu © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

NAUČNÁ STEZKA I. a II.  
Předmluva
HISTORIE OSÍDLENÍ
Pravěká období + starověk
Pravěk
  Starší doba kamenná
  Střední kamenná
  Mladší doba kamenná
  Pozdní doba kamenná
Doba bronzová
Doba železná
Přelom letopočtu
Doba římská, stěhování národů
Středověk
Příchod slovanských kmenů
Předrománské období
Křesťanství a formování státu
Románské období
Gotické období rané a vrcholné
Gotické období pozdní
Novověk
Renesanční období
Barokní období
Moderní dějiny
Klasicistní a historizující období
Moderní dějiny 20. stol.
DĚJINY ARCHITEKTURY
Pravěké stavby
Předrománské stavby
Románský sloh
Gotika a renesance - sruby
  Gotika a ren. - zděné stavby
  Interiéry v gotice a renesanci
Baroko - dřevěné stavby
  Baroko - zděné stavby
  Interiéry staveb v baroku
Klasicismus - zděné stavby
  Interiéry staveb v klasicismu
Historismus a 2. pol. 19. století
  Interiéry staveb v historismu
Secese a 1. třetina 20. stoletíVzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz