Doba předrománská

Velkomoravská říše a feudální řád

Stránka o době předrománskéPředrománským obdobím označujeme 9. až 11. století našich dějin v raném středověku. Přibližně v době zakládání Velkomoravské říše (1/3 9. stol.) zaniká rodový řád a v důsledku tohoto později mizí i společné vlastnictví půdy.

Obsah: Předrománské období a feudální řád Feudál, nevolníci a poddaní Předrománské osídlení a zemědělství Stavby v době předrománské a archeologické výzkumy

Předrománské období a feudální řád

Rekonstrukce staveb

Rekonstrukce slovanského srubu v archeologickém skanzenu

Rekonstrukce podoby slovanského srubu v archeologickém skanzenu, asi 9. století našeho letopočtu (vpravo).
Březno, okres Louny

Fotok © MaČefotogalerie

Konec 10. století našeho letopočtu je počátkem složitého procesu proměn majetkových a mocenských poměrů, které se ve své závěrečné fázi ustálily do podoby feudálního řádu.

Feudál a poddaní

Největší část půdy je ve vlastnictví feudála (tzv. dominikál) a pracují na ní nevolníci. Zbývající část je pronajímána poddanými (tzv. rustikál).

Předrománské osídlení a zemědělství

Většina našeho území je stále pokryta hustými lesy a obhospodařované plochy (pole) jsou soustředěny převážně v nížinných a úrodných polohách podél vodních toků. Vlivem pokračujících nájezdů, zejména v oblasti jižní Moravy, jsou osídlovány i lépe chráněné polohy.

Strukturu osídlení našeho území kolem roku 1000 po Kristu tvoří slovanská hradiště, knížecí dvorce a vsi. Hustěji osídlené a více odlesněné jsou přitom lokality kolem hradišť, zatímco dvorce a vsi se vyznačují malým počtem staveb uprostřed lesů. Hlavním způsobem obživy zůstává zemědělství, přičemž i při malých změnách klimatických podmínek hrozí neúroda a hladomor.

Archeologické výzkumy staveb

Mezi objekty zcela převažují dřevěné stavby určené pro potřeby obývání, které se přirozeně nedochovaly. Jejich předpokládané provedení proto vychází především z archeologických výzkumů, na jejichž základě jsou zpravidla v archeologických skanzenech rekonstruovány do hmotné podoby.

Samotné objekty, ačkoliv existující v době nazývané předrománskou, předrománské přirozeně nejsou. Toto označení se vztahuje výhradně na stavby slohové architektury.

Užití trvanlivějšího kamene na obývané stavby je omezeno pouze na nejvyšší společenské vrstvy. U těchto je zároveň doloženo minimálně na spodních částech (půdorysy odkryté při archeologických výzkumech). Četnější je naopak užití kamene na sakrální stavby budované v období šířícího se křesťanství korespondujícího právě s dobou předrománskou.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Předrománské období © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

NAUČNÁ STEZKA I. a II.  
Předmluva
HISTORIE OSÍDLENÍ
Pravěká období + starověk
Pravěk
  Starší doba kamenná
  Střední kamenná
  Mladší doba kamenná
  Pozdní doba kamenná
Doba bronzová
Doba železná
Přelom letopočtu
Doba římská, stěhování národů
Středověk
Příchod slovanských kmenů
Předrománské období
Křesťanství a formování státu
Románské období
Gotické období rané a vrcholné
Gotické období pozdní
Novověk
Renesanční období
Barokní období
Moderní dějiny
Klasicistní a historizující období
Moderní dějiny 20. stol.
DĚJINY ARCHITEKTURY
Pravěké stavby
Předrománské stavby
Románský sloh
Gotika a renesance - sruby
  Gotika a ren. - zděné stavby
  Interiéry v gotice a renesanci
Baroko - dřevěné stavby
  Baroko - zděné stavby
  Interiéry staveb v baroku
Klasicismus - zděné stavby
  Interiéry staveb v klasicismu
Historismus a 2. pol. 19. století
  Interiéry staveb v historismu
Secese a 1. třetina 20. stoletíVzorový projekt RDProjekt rodinného domu na vesnici
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz