TÉMATICKÝ OKRUH - C - > OCHRANA PAMÁTEK > CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A STAVBY
OCHRANA NAŠICH PAMÁTEKOCHRANA VESNIC A PAMÁTEK V ČR
Název kapitoly k seznamu typů stavebPam. rezervace ČR > Ústecký kraj > Starý Týn

STARÝ TÝN V CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Památková rezervace na okrese Litoměřice

Stránka o obci Starý Týn v CHKO České středohoříHistorická obec Starý Týn leží v CHKO České středohoří, ve vzdálenosti necelých 3 km severozápadním směrem od města Úštěk. Jediná vesnická památková rezervace na okrese Litoměřice představuje uceleně dochované vesnické sídlo mimořádných urbanistických kvalit i architektonických hodnot dochovaného historického stavebního fondu.

Obsah: Sídelní struktura obce Starý Týn Starší domy a hospodářské stavby roubené nebo hrázděné konstrukce Mladší domy a hospodářské stavby zděné konstrukce Územní plán města Úštěk s VPR Starý Týn

Sídelní struktura obce Starý Týn

Starý Týn - náves s domy

Zděné stavby vymezující návesní prostor

Návesní prostor obce vymezený převážně zděnými patrovými domy se sedlovými střechami krytými pálenou krytinou.
Starý Týn, okres Litoměřice

Foto © MaČe • fotogalerie

Základem půdorysného utváření historického jádra obce je návesní prostor středověkého původu. Kolem veřejného prostoru návsi vyznačující se nepravidelným lichoběžníkovým tvarem ve svažitém terénu jsou situovány velké zemědělské usedlosti. Usedlosti tvoří patrové domy a hospodářské stavby, vymezující plochu hospodářského dvora uzavíraného vzadu objektem stodoly. Severně od ústředního prostoru obce se později rozvinula měřítkem drobnější domkářská zástavba s pozemky nepoměrně menších rozměrů a rovněž bez většího hospodářského příslušenství. Zvláště dobře patrná je tato situace na mapě stabilního katastru z roku 1843, zachycujícího za stodolami kromě zahrad i chmelnice. Zároveň je mapou dobře doloženo i postupné přezdívání staveb od bohatších zemědělských usedlosti (zděné stavby jsou značeny růžovou výplní půdorysu). Návesní prostor obce dotváří přírodní prvky (vodní plocha, vzrostlé stromy) i drobná architektura (pomník), většina návsi je však nevhodně zpevněna asfaltovým povrchem.

Starší domy a hospodářské stavby v rezervaci

Roubený patrový dům

Roubený patrový dům - Starý Týn

Patrový dům roubené konstrukce s patrem vynášeným podstávkou. Štít sedlové střechy je tvořen bohatě skládanou lomenicí.
Starý Týn, okres Litoměřice

Foto © MaČefotogalerie

Starší zástavbu obce typickou pro oblast Českého středohoří reprezentuje několik patrových roubených staveb se sedlovými střechami a bedněnými štíty - lomenicemi. V některých případech se lomenice uplatňuje rovněž na zděném, resp. přezděném domě (např. č. p. 18). U celoroubených domů je patro vynášeno tzv. podstávkou, představující rámovou konstrukci sestávající ze sloupků, ližiny a šikmých pásků. Charakteristickou součástí roubených staveb jsou rovněž zčásti nebo zcela zapuštěné pavlače, probíhající po celé délce dvorního průčelí nebo jen v jeho střední části přímo nad vstupem do síně. U některých staveb jsou roubené stěny v patře nebo i přízemí pokryty vnějším bedněním z převážně svisle kladených prken. Starší vrstva zástavby nese rovněž poslední stopy hrázděné konstrukce, kterou nalézáme v patrech domů a u zanikajících hospodářských staveb (např. stodola u č. p. 41). Vyjma jednoho roubeného objektu s břidlicovou krytinou jsou ostatní stavby starší vrstvy zástavby již kryty šablonami nebo jiným typem mladší nespalné krytiny.

Mladší zděné domy a hospodářské stavby

Zděný patrový dům

Zděný patrový dům - Starý Týn

Patrový dům zděné konstrukce a prostých architektonických forem určovaných protáhlým obdélníkovým půdorysem
a střechou sedlového tvaru.
Starý Týn, okres Litoměřice

Foto © MaČe • fotogalerie

Mladší a početně již zcela převažující stavby se vyznačují celozděnou konstrukcí, s použitím lomového i tesaného kamene a později pálených cihel. Vedle sedlových střech a trojúhelníkových štítů nacházejí na zděných stavbách uplatnění i štíty lichoběžníkového tvaru, vzniklé zkosením střechy valbičkou. U zděných staveb je zpravidla zcela opuštěna konstrukce podstávky i pavlače, přímo související se starším konstrukčním řešením domů. Převažující střešní krytinou zděných staveb jsou šablony nebo pálené tašky. Vnější povrchová výzdoba plastickými články namnoze zaniká a řada domů se ocitá bez původní výzdoby nebo zcela bez omítky chránící zdivo.

Územní plán města Úštěk s VPR Starý Týn

Územní plán - Starý Týn

Územní plán obce Starý Týn v CHKO České středohoří

Příklad nezdařilého zpracování územního plánu s vymezením rozvojových ploch velkého rozsahu a nevhodného umístění.
Starý Týn, okres Litoměřice

Zákres © Zpracovatel ÚP

Nevhodné řešení územního plánu s vymezením velkého počtu rozvojových ploch obklopujících jedinou památkovou rezervaci na okrese Litoměřice téměř ze všech stran a znamenajících tak výrazné narušení obrazu historické vesnice v krajině CHKO České středohoří. V důsledku umístění za velkými usedlostmi a zejména svažitosti terénu jsou nevhodné především pohledově značně exponované rozvojové plochy vymezené v jihovýchodní části obce (plochy 11 a 12). Uvedené řešení s velkým počtem ploch nové výstavby nelze považovat za nikterak výhodné ani z hlediska technické infrastruktury, tj. veřejných sítí (kanalizace, vodovod, osvětlení, komunikace). Pro novou zástavbu nekonfliktní s principy historického urbanismu se přitom nabízí již mladšími stavbami doplněná severozápadní část sídla, kde se podél komunikací nalézá domkářská zástavba menšího měřítka lépe odpovídajícího stavbám rodinných domů bez hospodářských objektů. Zvláště dobře patrná je tato situace na již zmíněné mapě stabilního katastru.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole Památková rezervace Starý Týn v CHKO České středohoří © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ


CHRÁNĚNÁ A OHROŽENÁ ÚZEMÍ, LOKALITY A PAMÁTKYZpět na úvodní stránku: Památkově chráněná území, lokality a stavby
    06.03.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE ČR

Hlavní město Praha
VPR hlavní město Praha
Středočeský kraj
VPR Středočeský kraj
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov
Jihočeský kraj
VPR Jihočeský kraj
VPR Jihočeský kraj - II. str.
   Malé Chrášťany
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Vlastiboř
   Volary
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
VPR Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
VPR Liberecký kraj
   Jizerka
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
VPR Pardubický kraj
Kraj Vysočina
VPR Kraj Vysočina
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Pavlov
   Veletiny
   Vlčnov
Zlínský kraj
VPR Zlínský kraj
Olomoucký kraj
VPR Olomoucký kraj
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz