Středočeský kraj

Rezervace a zóny ve Středočeském kraji

STŘEDOČESKÝ KRAJ | Rezervace a zóny - CHKO Kokořínsko a  Český ráj, Polabí, Slánsko a PříbramskoVesnické památkové rezervace a zóny jsou na území Středočeského kraje nejpočetněji zastoupeny vesnicemi ležícími v oblasti CHKO Kokořínsko. K dalším oblastem s památkově chráněnými sídly náleží CHKO Český ráj, střední Polabí, Slánsko a Příbramsko.

Vesnice středočeského kraje

Vesnice na rozmezí Kokořínska a Jizerské tabule na mapě II. vojenského mapování
Kromě vesnických sídel různých tvarů návsi zobrazuje mapa II. vojenského mapování
i stavby mlýnů. Vlevo uprostřed dnešní rezervace Nosálov a vpravo Víska.
Středočeský kraj

Mapa © Seznam.czfotogalerie

Obsah:

  1. CHKO Kokořínsko
  2. CHKO Český ráj a střední Pojizeří
  3. Střední Polabí
  4. Slánsko
  5. Příbramsko

CHKO Kokořínsko

Památkově chráněná sídla CHKO Kokořínsko zastupují obce na Mělnicku a Mladoboleslavsku. Historická jádra obcí jsou v závislosti na členitosti terénu chrakterizované pravidelnými nebo nepravidelnými návesními půdorysy středověkého původu. Vyskytují se ovšem i obce mladšího založení, s pravidelným ulicovým půdorysem odpovídajícím závěru 18. století.

Stavby se vyznačují roubenými a zděnými konstrukcemi, přičemž typickým znakem domů jsou podstávky, pavlače a lomenice. Podrobnější informace o regionu lidové architektury naleznete na stránce Kokořínsko.

CHKO Český ráj a střední Pojizeří

Další výraznou mladoboleslavskou oblastí přesahující rovněž do sousedních krajů je CHKO Český ráj, s vesnicemi situovanými v hodnotném přírodním prostředí s výraznými architektonickými dominantami skalních hradů. Zalesněné území dalo vzniknout údolním lánovým vsím i lesním vesnicím radiálního uspořádání, s přízemními roubenými domy typickými pro oblast středního Pojizeří.

Střední Polabí

Z roubené zástavby je na území Středočeského kraje zastoupena ještě oblast středního Polabí, charakterizovaná přízemními stavbami obklopujícími návesní prostory středověkého založení. Roubená konstrukce polabských staveb je často skrytá pod silnou a zevně nanesenou vrstvou hliněné mazaniny. Střechy sedlového tvaru jsou tradičně přetaženy přes zápraží a rovněž před štítovou stěnu, v důsledku čehož jsou bedněné štíty výrazněji předsazeny přes průčelí staveb.

Slánsko

Zděnou architekturu středočeské oblasti situované severozápadně od hlavního města Prahy zastupují převážně kamenné vesnice na Slánsku, vystavěné ze zdejší snadno dostupné opuky. Návesní prostory často středověkého původu jsou vymezeny přízemními a zejména patrovými stavbami obytného a hospodářského charakteru. Nejlépe dochované stavby památek se vyznačují hodnotnými stavebními detaily a náročnou štukovou výzdobou svých průčelí.

Příbramsko

Převážně zděná je rovněž mladší architektura v odlesněné jižní části Příbramska, s přízemními stavbami jednoduchých forem a sedlových střech zkosených valbičkou. U vesnic s vazbou na panské sídlo se však právě přítomnost zámeckého areálu mohla projevit bohatší výzdobou jednotlivých průčelí nebo dokonce dalšími typologickými druhy staveb včetně jejich patrového uspořádání. Nedílnou součastí obrazu zdejší krajiny a sídel jsou samozřejmě i drobné sakrální památky.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Středočeský kraj - památkové rezervace a zóny © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
VPR hlavní město Praha
Středočeský kraj
VPR Středočeský kraj
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
VPR Jihočeský kraj
VPR Jihočeský kraj - II. str.
   Malé Chrášťany
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Vlastiboř
   Volary
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
VPR Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
VPR Liberecký kraj
   Jizerka
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
VPR Pardubický kraj
Kraj Vysočina
VPR Kraj Vysočina
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Pavlov
   Veletiny
   Vlčnov
Zlínský kraj
VPR Zlínský kraj
Olomoucký kraj
VPR Olomoucký kraj
Moravskoslezký kraj
Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz