Blatnice pod sv. Antonínkem

Obec a stavby, Moravské vinařské stezky

Stránka o jihomoravské vesnici Blatnice pod svatým Antonínkem, s významným souborem vinohradnických stavebJihomoravská obec Blatnice pod svatým Antonínkem leží nedaleko Veselí nad Moravou. Nad obcí se zdvihá výběžek Bílých Karpat s kopcem Sv. Antonína. Na kopci stojí stejnojmenný poutní kostel, který je místem mezinárodních poutí i národopisných slavností.

Blatnice - historická mapa

Osada Jizerka na mapě stabilního katastru

Otisk mapy stabilního katastru z roku 1827, která zachycuje souvisle řazenou zděnou zástavbu úhlového půdorysu.
Obec Blatnice pod svatým Antonínkem, okres Hodonín

Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Obsah:

  1. Obec Blatnice
  2. Domy
  3. Hospodářské stavby
  4. Vinohradnické stavby
  5. Moravské vinařské stezky

Obec Blatnice

Obec Blatnice pod svatým Antonínkem představuje typickou slováckou ves. Zejména v porovnání s českými vesnicemi zaujímá zástavba obce podstatně větší rozlohu, s několika místy se rozšiřujícími veřejnými prostory uličního charakteru. Zástavbu obce ve většině případů určují usedlosti úhlového půdorysu, tj. ve tvaru písmene "L".

Domy

Blatnice pod sv. Antonínkem

Slovácká obec Blatnice na úpatí kopce sv. Antonína

Rozlehlá slovácká obec při pohledu od vinohradů.. Jednotnou hladinu zástavby výrazně převyšuje kostel se zvonovou věží opatřenou cibulovou střechou.
Obec Blatnice pod svatým Antonínkem, okres Hodonín

Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Do veřejného prostoru jsou usedlosti zpravidla orientovány domy okapové orientace, které může být v některých případech jen dojmová. Na této orientaci se výrazně podílí především střecha, kryjící průjezd do dvora.

Vedle průjezdu s dvojkřídlými vraty se může nalézat hlavní vstup s dveřmi. Po jedné nebo obou stranách těchto komunikačních otvorů jsou umístěny otvory okenní různého počtu. Počet i umístění oken odpovídá vnitřnímu členění a může tedy prozrazovat skutečnou orientaci obytné části domu. V ojedinělých připadech se mohla na průčelí domů zachovat i náročnější plastická výzdoba.

V důsledku pravidelného řazení vedle sebe a střech na celou šířku parcely vytvářejí usedlosti souvislé uliční fronty. Tyto mohou být narušeny korytem vodního toku nebo umístěním významné stavby, např. kostela.

Hospodářské stavby

Na domy pravoúhle či šikmo navazují hospodářské stavby, vymezující prostory dvorů. Stodoly jsou umístěny až v zahradě, v menší či větší vzdálenosti od ostatních hospodářských staveb. Některé ze stodol jsou umístěny až na konci zahrady, pokud její zadní část neslouží jako vinohrad.

Vinohradnické stavby

Blatnice pod sv. Antonínkem

Vinohradnické stavby na Staré Hoře v Blatnici

Rozlehlá slovácká obec při pohledu od vinohradů.. Jednotnou hladinu zástavby výrazně převyšuje kostel se zvonovou věží opatřenou cibulovou střechou.
Obec Blatnice pod svatým Antonínkem, okres Hodonín

Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Vedle tradičních obytných a hospodářských objektů nacházejí výrazné uplatnění v obraze vesnice i další typologické druhy staveb. Jedná se především o vinohradnické stavby stojící při dolním okraji vinohradů pod Starou Horou a prohlášené za památkovou rezervaci se souborem lidové architektury.

V současnosti je soubor lisoven se sklepy ohrožen především nepřiměřeným rozvojem vinných sklepů vlastněných velkoproducenty vína a nadměrným vytěžováním kulturních hodnot lokality formou rozsáhlých přestaveb sloužících pro ubytovací účely. V obou případech zpravidla dochází ke snaze prolomit památkovou ochranu změnou objemových a výškových regulativů zástavby.

Moravské vinařské stezky

Mimořádně významný soubor vinohradnických staveb pod Starou Horou v Blatnici pod svatým Antonínkem je součástí Moravských vinařských stezek (Strážnická oblast).

Autor textu a foto ke kapitole Obec Blatnice pod svatým Antonínkem © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz