Vinařské domy a sklepy v Pavlově

Přízemí a patro domů, barokní hřbitov

Stránka o jihomoravské vesnici Pavlov, ležící pod Pavlovskými vrchy (CHKO Pálava)Nedílnou součástí sídelního útvaru obce Pavlov je kromě usedlostí rovněž pozoruhodný soubor vinařských domů nebo jen lisoven se sklepy. Patrové nebo přízemní stavby jsou soustředěny převážně podél České ulice, souběžné Vinařské ulice a ulice Na Cimbuří.

Nadsklepní vinařské domy

Ulice patrových vinařských domů v jihomoravském Pavlově

Vinařská ulice tvořená patrovými objekty
s vinařským přízemím a obytným patrem. Lisovny se sklepy místy též jako přízemní.
Obec Pavlov, okres Břeclav

Foto © MaČe • fotogalerie

Obsah:

  1. Vinařské domy a sklepy
  2. Materiál a konstrukce
  3. Přízemí vinařských domů
  4. Patro vinařských domů
  5. Barokní hřbitov s věžičkami

Vinařské domy a sklepy

Vinařské ulice probíhají za blokem zemědělských usedlostí vymezujících svými domy severozápadní návesní frontu. Lze předpokládat, že první ulice vinařských domů vznikla později než vrcholně středověká náves.

Jejich stáří je však přesto značné, jak dokládají renesanční a barokní jádra těchto staveb. U jednoho z vinařských domů opatřeným datací rokem 1676 byla obnovena sgrafitová výzdoba. Jinde se dochovaly dvoukřídlé dveře s diagonálně kladenými prkénky na spodní svlakové vrstvě ze svislých prken. Některé ze staveb byly již bohužel nevhodně upraveny a pozbyly historickou podobu.

Materiál a konstrukce

Jako stavební materiál stěn vinařských domů nebo jen přízemních lisoven se sklepy je užito především kamene. Kamenné jsou rovněž hlavice sloužící k odvětrání sklepů.

V řadě případů je kámen kombinován s pálenými cihlami mladšího užití. Kromě valených kleneb interiéru sklepa jsou pálené cihly použity rovněž v exteriéru. Jedná se zejména o nároží, korunu zdiva, niky nebo záklenky otvorů. Cihelné záklenky mají segmentový nebo povětšinou již přímý tvar. Uplatnění nachází na zpravidla středově umístěném vstupním otvoru nebo ležatých větracích otvorech situovaných po stranách. Jako střešní krytina domů jsou veskrze již použity pálené tašky.

Přízemí domů

Vinařský dům

 Vinařský dům v obci Pavlov s lisovnou a sklepem

Zděný vinařský dům se vstupem do lisovny v přízemí. Za lisovnou je umístěn vinný sklep. Patro domu plní obytnou funkci a sloužilo bydlení vinaře s rodinou.
Obec Pavlov, okres Břeclav

Foto © MaČe • fotogalerie

V přízemí vinařských domů situovaných nejčastěji ve svažitém terénu a vyznačující se až na výjimky štítovou orientací je umístěn vstup do lisovny vinné révy.

Z lisovny přisvětlené a odvětrávané ležatými otvory krytými mříží je zpravidla šikmou nebo stupňovitou šíjí přístupný vlastní vinný sklep k uskladnění vína.

Patro domů

V patře nad sklepem se nachází vlastní bydlení vinaře s rodinou, někdy též sloužící jako výměnek nebo k pronájmu. Patro s bytem je přístupné přímo z terénu vstupními dveřmi situovanými na boční nebo zadní straně patra. Dispoziční řešení patra se vyznačuje tradičním trojdílným dělením.

Charakteristickým znakem vinařských domů je často i nika pro sošku světce, nejčastěji sv. Urbana jakožto patrona vinařů.

Barokní hřbitov s věžičkami

Barokní hřbitov s věžičkami

Barokní hřbitov s věžičkami krytými prejzy

Zeď barokního hřbitova se vstupem opatřeným nástavcem a nárožní věžičkou krytou prejzy. V pozadí vrch Děvín se zříceninou hradu Děvičky (Dívčí hrady).
Obec Pavlov, okres Břeclav

Foto © MaČe • fotogalerie

Za vinařskými ulicemi je situován barokní hřbitov obehnaný vysokými zdmi. Půdorys hřbitova je zhruba obdélníkového tvaru, s osově umístěným vstupem směrem k obci. Opěrné pilíře a štítový nástavec je již proveden z pálených cihel. V nároží ohradní zdi jsou věžičky kryté jehlanovými střechami s prejzovou krytinou.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Památkové rezervace Jihomoravského kraje - Pavlov a vinařské domy © Martin Čerňanský

 

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz