Starší stavby v obci Stachy

Přízemní domy s roubenou světnicí

Stránka o šumavské obci Stachov, charakterizované roubenými domy šumavského typuZ hlediska památkové péče je nejhodnotnější částí Stach soubor částečně roubených domů šumavského typu, situovaných ve východní části obce prohlášené za rezervaci se souborem lidové architektury.

Památková rezervace Stachy

Památková rezervace Stachy s přízemními domy šumavského typu

Památkovou rezervací v obci Stachy charakterizují přízemní domy s roubenou světnicí na kamenné podezdívce,
Obec Stachy, okres Prachatice


Foto © MaČe • fotogalerie

Obsah:

  1. Památková rezervace
  2. Přízemní roubené domy
  3. Obklad roubených stěn
  4. Světnice, síň a hospodářské prostory
  5. Střecha domu
  6. Střešní krytina

Památková rezervace

Většina objektů památkové rezervace Stachy pochází převážně z období 17. až 19. století. Jedná se o usedlosti drobných zemědělců v pasekářských oblastech Šumavského podhůří nebo domy řemeslníků a lesních dělníků. Zástavba s domy šumavského typu i několika stodolami je situována na nepravidelném půdoryse po obou stranách staré stezky.

Přízemní roubené domy

Dům šumavského typu

Roubený dům šumavského typu se zapuštěnou pavláčkou ve štítě

Šumavský dům se širokým průčelím,
se zděnou světničkou vedle roubené světnice. Široký půdorys zastřešen střechou polovalbového tvaru.
Obec Stachy, okres Prachatice


Foto © MaČe • fotogalerie

Základem nejstarších dochovaných staveb je srubová konstrukce, roubená přímo z kuláčů nebo jen částečně přitesaných trámů. Hranění trámů se omezilo pouze na úseky nároží s rybinovou vazbou a přesahující zhlaví trámů, dochované výjimečně po celé výšce stěny nebo alespoň ve spodní a častěji horní části.

Obklad roubených stěn

Výrazné přesahy vyřezávaných trámů zůstávají viditelné i při vnějším obednění roubené konstrukce, časté právě v prostředí s drsnějšími klimatickými vlivy. Obklad roubení je proveden svisle kladenými prkny s lištami nebo dekorativně vyřezávaným šindelem. U viditelného roubení bez obkladu jsou výplně vodorovných spár obíleny vápenným nátěrem, výrazně kontrastujícím s tmavou barvou dřeva.

Světnice, síň a hospodářské prostory

Celá srubová konstrukce světnice je vystavena na kamenné podezdívce, v některých případech doplněné o sklepní prostory. Z lomového kamene je v současnosti vyzděn rovněž střední a zadní díl domu, přestože mapa stabilního katastru z roku 1837 ještě zobrazuje většinu staveb žlutou barvou spalné (dřevěné) konstrukce. V několika případech je z kamene vyzděn i druhý trakt domu. Navenek se projevuje úzkou zděnou světničkou vedle roubené světnice, které mohla být v některých případech i dodatečně obezděna.

Ve středním dílu domu je situována vstupní síň a černá kuchyně s komínem, v zadním komory a jiné hospodářské prostory. Jsou jimi zpravidla chlévy, přístupné z kamenem dlážděného zápraží nebo přímo ze síně.

Střecha domu

Zastřešení širokého půdorysu je provedeno sedlovou střechou zkosenou polovalbou, která v některých případech dosahuje až poloviny výšky krovové konstrukce.

Lichoběžníkový štít domu opatřený pavláčkou před půdní komorouŠiroký a vlivem polovalby poměrně nízký štít lichoběžníkového tvaru je společně se střechou výrazně předsazen před průčelí, často o celou krajní vazbu krovu. Snad rovněž z tohoto důvodu je vedle půdních oken nebo větracích otvorů provedeno vylehčení štítu zapuštěnou pavlačí (lodžií) situovanou před půdní komorou. Zábradlí pavlače je provedeno dekorativně vyřezávanými prkny ve formě ploché kuželkové balustrády mladšího původu.

Střešní krytina

Střešní krytina nahrazující dříve používaný a snadno hořlavý dřevěný šindel je vyskládána z lehkých vláknocementových šablon čtvercového tvaru a diagonální kladení. Pouze u hřebene a okapu je řada šablon kladených rovnoběžně s těmito okraji střešní roviny.

Autor textu a fotodokumentace
Starší stavby v pošumavské obci Stachy © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz