Mladší stavby v obci Dobřeň

Přestavby a mladší zděné domy

Stránka o zděných stavbách v obci DobřeňMladší vrstvu staveb reprezentují v obci Dobřeň celozděné patrové domy vystavěné z pálených cihel a kryté pálenou střešní krytinou. Ta může být ovšem užita i na stavbách starších, zejména v souvislosti se změnou střešní konstrukce.

Zděný patrový dům

Zděný patrový dům opatřený datací rokem 1876

Patrový dům zděné konstrukce, datovaný ve štítu do 2. pol. 19. století. Kromě zdiva je příznačné uplatnění nespalné taškové krytiny a segmentové záklenky oken.
Dobřeň, okres Mělník

Foto © MaČe • fotogalerie

Obsah:

  1. Zděné stavby
  2. Sedlové střechy bez přesahu
  3. Střechy s vaznicovými krovy
  4. Náhradní a nová střešní krytina

Zděné stavby

Pálené cihly zpočátku užívané pouze na segmentové záklenky otvorů nebo přezdívání domových štítů či vjezdových bran jsou později používány na celé obytné a hospodářské stavby. K tomuto dochází zejména ve 2. polovině 19. století, kdy v důsledku vnější povrchové úpravy i nasazení střešní konstrukce dochází k proměně vnějšího výrazu staveb zachovávajících si ovšem tradiční architektonické formy.

Sedlové střechy bez přesahu

Pro cihelné domy zděné od počátku v celém půdorysném a výškovém rozsahu jsou již charakteristické symetricky nasazené sedlové střechy. Jejich stolicové krovy jsou tedy nad patrem již vztyčeny bez přesahu přes zápraží i pavlač, od které je při přechodu na zděnou vrstvu zástavby postupně upuštěno.

K proměnám dochází rovněž na průčelí staveb, neboť nový krov je v čelech uzavírán mezi zděné štíty mající korunu zdiva mírně přetaženou nad šikmé střešní roviny s krytinou.

Střechy s vaznicovými krovy

Pro stavební úpravy starších roubených staveb probíhající v období 1. třetiny 20. století jsou již charakteristické vaznicové krovy. Jejich krovová soustava se vyznačuje přesahem krokví přes půdorysný obvod domového patra a rovněž přesahem vaznic před štítové průčelí. V horní třetině štítu jsou přitom zpravidla osazeny vyřezávané trámky kladené ve směru vodorovném i svislém.

Náhradní a nová střešní krytina

Přestavba domu

Roubený dům po přestavbě z 1. třetiny 20. století

Při přestavbě roubeného domu došlo kromě přezdění části stěn a štítu rovněž ke vztyčení nového vaznicového krovu krytého již taškovou krytinou. Přestavba
v omítce datována do roku 1925.
Dobřeň, okres Mělník

Foto © MaČe • fotogalerie

Především na starších objektech zcela či z části roubených byla původní spalná krytina zpravidla již nahrazena lehkými vláknocementovými šablonami. Pro šablony čtvercového tvaru je obvyklé diagonální kladení s výjimkou obvodu střešních rovin, kde jsou kladeny pravoúhle a s větším přesahem. Ojediněle se zde můžeme setkat rovněž s použitím šablon na obklad domového štítu.

U staveb zděných v celém rozsahu a staveb s novými nebo dostatečně dimenzovanými či zesílenými krovy je samozřejmě běžná i těžká skládaná krytina z pálených nebo vápenocementových tašek.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Mladší stavby a přestavby v památkové rezervaci Dobřeň © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz