Stará Hora u Veletin

Soubor vinohradnických staveb

Stránka o slovácké obci Veletiny, s režnými a omítanými domy a vinohradnickými stavbami za obcíVýznamný soubor vinohradnických staveb u obce Veletiny, prohlášený za památkovou rezervaci, leží v blízkosti komunikace vedoucí do Vlčnova. Vlastní lisovny vína jsou situovány pod vinicemi a sady vysázenými na svazích Staré a Nové hory.

Veletiny - Stará a Nová Hora

Obec Veletiny na mapě stabilního katastru

Otisk mapy stabilního katastru z roku 1827, zachycující pouze vinice (růžová barva). Stavby vinných bud zachyceny nejsou, třebaže již některé existovaly.
Obec Veletiny, okres Uherské Hradiště

Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Obsah:

  1. Lisovny vína zv. búdy
  2. Stěny a povrchová úprava
  3. Zastřešení a krytina
  4. Interiér lisoven vína

Lisovny vína zv. búdy

Vinné búdy byly vystavěny pod dnes již zaniklými viničními tratěmi a sady. Na rozdíl od samotných staveb jsou vinice mapou stabilního katastru roku 1827 zachyceny a doloženy rovněž výměrem ploch. Drobné nadzemní stavby čítající dnes méně než dvě desítky dochovaných lisoven bez sklepů jsou soustředěny převážně podél jedné strany nezpevněné komunikace vedoucí pod původními vinohrady.

Stará Hora u Veletin

Soubor vinných búd na Staré hoře u obce Veletiny

Soubor vinných búd na Staré hoře situovaný podél nezpevněné komunikace vedoucí pod zaniklými vinicemi a sady.
Obec Veletiny, okres Uherské Hradiště


Foto © MaČe • fotogalerie

Stavby lisoven vína tak vytvářejí charakteristickou štítově orientovanou a převážně jednořadou zástavbu datovanou od druhé poloviny 18. století po první polovinu 20. století.

Na trámech v exteriéru i interiéru staveb bylo nalezeno přímé datování, např. do roku 1774, 1820, 1822, 1833 nebo 1938. Jak již bylo uvedeno výše, navzdory tomuto není na mapě stabilního katastru žádná búda zobrazena narozdíl od sousedního Vlčnova.

Stěny a povrchová úprava

Vnější a hmotově prostý vzhled lisoven je určován vápnem obílenými stěnami vyzděnými z nepravidelného kamene a nepálených cihel, později i cihel pálených.

Vinné búdy na Staré Hoře

Zděná lisovna zastřešená mladší sedlovou střechou

Zděná lisovna zastřešená mladší sedlovou střechou, jejíž přesazený okraj s bedněným štítem je podpírán krajními sloupky a vyloženým středovým trámem.
Obec Veletiny, okres Uherské Hradiště


Foto © MaČe • fotogalerie

Spodní část staveb charakterizuje sytě modrá podrovnávka nanesená na vstupním průčelí včetně dveřní špalety, případně i na bočních stěnách. Vyjma otvoru s dveřmi vodorovného nebo diagonálního kladení prolamují plné zdivo pouze malé větrací otvory, umístěné nad dveřmi nebo častěji na stěnách zhruba v polovině jejich výšky.

Zastřešení a krytina

Původní zastřešení představované s velkou pravděpodobností valbovými střechami krytými došky se nedochovalo a bylo nahrazeno výrazně předsazenými střechami sedlového tvaru.

Jejich jednoduše svisle bedněné štíty doplněné dvířky pro ukládání sena do prostoru krovu jsou skrze dřevěný hranol a vodorovný trám vynášeny dvojící krajních sloupků a vyloženým středovým trámem opatřeným profilací i možnou datací. Se změnou konstrukce krovu souvisí i změna střešní krytiny, kterou v současnosti tvoří výhradně pálené tašky.

Interiér lisoven vína

Interiér vinné búdy

Interiér lisovny s trámovým stropem

Pohled do interiéru lisovny s trámovým stropem. Středový trám opatřen rytou datací rokem 1822 v zrcadle.
Obec Veletiny, okres Uherské Hradiště


Foto © MaČe • fotogalerie

Interiér nepodsklepených lisoven se vyznačuje dvěmi prostory. V přední místnosti větších rozměrů byl umístěn dřevěný lis a vinohradnické nářadí včetně možnosti ukládání prázdných sudů a jiných nádob. V tomto prostoru tedy docházelo k lisování hroznů vinné révy snášených po sklizni z vinic. Později zde mohlo být i posezení, využívané zejména o nedělích, svátcích a v průběhu slavností.

Zadní a menší místnosti sloužila jako komůrka pro ukládání sudů s vínem, v jejíž zadní stěny byl ponechán výklenek pro svícení. Stropní konstrukce obou prostor je vynášena společným středovým trámem, na který jsou uloženy příčné trámy opatřené prkenným záklopem.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Vesnická památková rezervace Veletiny - Stará Hora © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz