Nosálov

Středočeská obec na Kokořínsku

Stránka o obci Nosálov na hranici CHKO KokořínskoObec Nosálov (okres Mělník) leží na hranici CHKO Kokořínsko, určující krajinný ráz okolí obce s dominantou Vrátenského vrchu. S ohledem na kvality dochovaného historického stavebního fondu byla obec prohlášena za památkovou rezervaci se souborem lidové architektury.

Nosálov na Mělnicku

Obec Nosálov na mapě stabilního katastru

Mapa stabilního katastru z roku 1842 zachycující historické objekty převážně spalného, tj. dřevěného provedení.
Obec Nosálov, okres Mělník

Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Obsah:

  1. Obec Nosálov
  2. Usedlosti a domkářská zástavba
  3. Památkový fond

Obec Nosálov

Obec Nosálov představuje poměrně dobře urbanisticky dochované sídlo s návesním půdorysem středověkého původu. Vlastní návesní prostor obce vymezený zemědělskými usedlostmi se vyznačuje zhruba trojúhelníkovým tvarem, určovaným vidlicovitě se rozbíhající komunikací vedoucí ve směru od Libovic na Doksy a Mšeno.

Mezi těmito komunikacemi jsou situovány hospodářské stavby bývalého panského dvora, zaujímajícího v podstatě celou východní část obce. Před rokem 1842 se v podstatě jednalo o jediné celozděné objekty v obci, společně se školou a výklenkovou kapličkou situovanou přímo v návesním prostoru.

Usedlosti a domkářská zástavba

Oproti těmto jsou stavby zemědělských usedlostí značeny jako spalné, tj. převážně dřevěného provedení. Převažuje přitom štítová orientace domů do veřejného prostoru společně s protilehlým objektem hospodářské funkce (sýpka). V zadní části je hospodářský dvůr uzavírán objektem stodoly, která má již podélnou orientaci.

Severozápadním směrem od historického jádra obce je situována mladší a sociálně determinovaná zástavba drobnějšího měřítka a poměrně nepravidelného uspořádání.

Památkový fond

Památková rezervace Nosálov

Roubené patrové domy v CHKO Kokořínsko
Střední a nejhodnotnější část obce tvoří zástavba roubenými patrovými domy
v podobě typické pro oblast Kokořínska.
Nosálov, okres Mělník


Foto © MaČe • fotogalerie

Stavební fond obce charakterizuje mimořádně hodnotný soubor lidové architektury s obytnými i hospodářskými stavbami převážně patrového uspořádání.

Dochované roubené stavby pocházejí převážně z 18. až 19. století, přičemž vzácnými doklady ještě starší stavební činnosti mohou být některé sklepy dochované pod současnými stavbami a vyhloubené přímo v masívu pískovcového podloží.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Památková rezervace Nosálov na hranici CHKO Kokořínsko © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz