Rymice u Holešova

Domy s patrovou komorou

Stránka o skanzenu v Rymicích u Holešova s Muzeem KroměřížskaObec Rymice představuje vesnici středověkého původu, ležící v úrodné oblasti východní Hané v podhůří Hostýnských vrchů. Místní část obce Hejnice byla prohlášena za památkovou rezervaci, přičemž některé objekty slouží jako rymický skanzen.

Mapa stabilního katastru

Historická mapa stabilního katastru zachycující obec v 1. polovině 19. století

Historická mapa obce z roku 1830, zachycující dřevěné i zděné stavby. Východně od jádra obce tvrz i mladší místní části Chmelík a Hejnice.
Obec Rymice, okres Kroměříž

Historická mapa © ČÚZK

Obsah:

  1. Rolnické usedlosti
  2. Dům s patrovou komorou
  3. Stavební materiál
  4. Renesanční tvrz a hospodářský dvůr
  5. Sochy a kříže

Rolnické usedlosti

Historické jádro obce tvoří kostel sv. Bartoloměje, kolem kterého se třemi směry rozbíhají místní komunikace vymezující návesní prostor trojúhelníkového tvaru. Náves je lemována bývalými rolnickými usedlostmi, vytvářejícími v důsledku okapové orientace souvislou zástavbu. Rolnické usedlosti kolem návsi v Rymicích se vyznačují nejčastěji úhlovým uspořádáním staveb kolem prostoru hospodářského dvora, v některých případech uzavíraného zadním křídlem nebo samostatnou stavbou.

Na dům okapové orientace navazuje přibližně v kolmém směru hospodářské křídlo se stájemi a kolnou. Dnes již bohužel zaniklé stodoly, oproti ostatním stavbám zachycené na mapě stabilního katastru v žluté barvě spalného materiálu, byly situovány až na konci zahrad.

Dům s patrovou komorou

Historické jádro obce

Historické jádro Rymic s hanáckými usedlostmi

Souvislá zástavba okapově orientovanými usedlostmi. Vpravo starší podoba
s domem s výškou a doškovou krytinou, vlevo mladší s půdními nadezdívkami.
Obec Rymice, okres Kroměříž

Foto © MaČefotogalerie

Typickým znakem domů byla komora situovaná v patře a vytvářející charakteristický zlom ve střešní konstrukci, vyrovnaný pomocí plynule zvlněného přechodu měkké slaměné krytiny. Patrová komora se tedy výrazně projevila i na vnějším vzhledu starších tzv. domů s výškou a představuje typický znak stavební kultury středního Pomoraví.

Stavební materiál

Většina staveb budovaných z nepálených cihel nebo kamene (dříve i ze dřeva) a později rovněž i pálených cihel je zastřešena valbovými nebo sedlovými střechami krytými původně došky a později pálenými taškami.

Renesanční tvrz a hospodářský dvůr

V severovýchodní části obce je situován areál renesanční tvrze č. p. 1 s hospodářským dvorem a dalšími budovami. Objekty areálu byly později využívány pro nejrůznější účely, jako například letní sídlo jezuitské koleje a později i cukrovar.

Sochy a kříže

Prostor zastavěného i nezastavěného území dotváří při cestách situované drobné sakrální stavby - sochy a kříže.

O vlastní památkové rezervaci pojednává samostatná stránka Rymice - Hejnice.

Autor textu a fotodokumentace
Skanzen Rymice u Holešova - stavby © Martin Čerňanský

Související téma >

SKANZENY
NA MORAVĚ


Příkazy u Olomouce

Rožnov pod Radhoštěm

Rymice u Holešova

Strážnice

Literatura >

ŠTIKA, J., LANGER, J. Československá muzea v přírodě, 1989
Úplný seznam doporučené literatury a rejstřík autorů

Externí odkazy >

www.hanackeskanzen.cz, www.muzeum-pribram.cz
www.skanzenkourim.cz, www.vesely-kopec.cz
www.muzeum-km.cz, www.zubrnice.cz
www.nulk.cz, www.vmp.cz

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz