Jizerka - historie osídlení

Horská osada v CHKO Jizerské hory

Stránka o horské osadě Jizerka v CHKO Jizerské hory. Turistika a rekreace.Horská osada Jizerka leží v mimořádně přírodně hodnotném prostředí CHKO Jizerské hory. Osadou protéká říčka Jizerka, podle níž byla osada nakonec pojmenována.

Jizerka

Osada Jizerka na mapě stabilního katastru

Otisk mapy stabilního katastru z roku 1843 zachycující osadu uprostřed lesů.
S výjimkou mostku všechny objekty spalného provedení, tj. značeny žlutě.
Osada Jizerka, okres Jablonec nad Nisou

Foto © MaČe • fotogalerie

Obsah:

  1. Boudy a spory o hranice
  2. Hledači kovů a nerostů
  3. Dřevorubci a pastevci
  4. Sklářská výroba
  5. Turistika a rekreace na Jizerce

Boudy a spory o hranice

Ve starším období stály v oblasti pod vrchem Bukovec jen dřevěné boudy bez trvalého osídlení. Jsou zde doloženi čihaři - lovci zpěvných ptáků. Odtud také pochází název rašeliniště Na Čihadle.

Na zdejších pastvinách rovněž hospodaří poddaní, dochází zde k lovu ryb, sušení sena v boudách i pálení uhlí v milířích. V důsledku sporů o hranice jednotlivých panství byly však všechny boudy v osadě následně vypáleny. Z tohoto období pochází i nejstarší písemné zmínky, datované do 1. poloviny 16. století.

Hledači kovů a nerostů

Horská osada Jizerka

Prostředí horské osady Jizerka v CHKO Jizerské Hory

Prostředí náhorní plošiny s vodním tokem a stavbami volně situovanými
v mírně vyvýšených polohách.
Osada Jizerka, okres Jablonec nad Nisou


Foto © MaČe • fotogalerie

Do míst dnešní Jizerky posléze přicházejí italští prospektoři – hledači drahých kovů a nerostů. Podle nich byl pojmenován i nedaleký Vlašský hřeben. Hledají zde především zlato, rubíny, topasy, smaragdy, ametysty a safíry. Výskyt a dnes již zakázané rýžování dokládá i pojmenování Safírového potoka vlévajícího se zde do říčky Jizerky.

Do odlehlých končin nepřístupných koňskými povozy se rovněž uchylují pytláci a pašeráci či pronásledovaní evangelíci.

Dřevorubci a pastevci

V 18. století následuje období lesních dělníků - dřevorubců, vyrábějících zároveň dřevěné výrobky prodávané na trzích. Okrajově jsou zastoupeni rovněž pastevci a chov dobytka. Osídlení je převážně německého etnika.

Sklářská výroba

Od 1. poloviny 19. století nastává v souvislosti se založením sklářské hutě rozmach sklářské výroby. S tímto souvisí výrazně zvýšení počtu domů, zachycených již mapou stabilního katastru v lokalitě pojmenované ještě jako Vilémova výšina (podle syna majitele panství Viléma Clamm-Gallase). Tento název se však neujal, stejně jako předchozí Bukovec či Buková hora). Rozvoj pokračuje po celou 2. polovinu 19. století, kdy je vystavěna Nová huť i početná řada dalších staveb popisovaných na stránce památková rezervace Jizerka.

V důsledku rozvoje železnice a konkurence hospodářsky prosperujících skláren je však výroba na počátku 20. století ukončena. Důvodem byl především levnější provoz skláren situovaných v údolních polohách a získávajících energii z uhlí a nikoliv dřeva jako v případě odlehlých horských oblastí.

Turistika a rekreace na Jizerce

Od počátku 20. století dochází k intenzivnímu rozvoji turistického ruchu, navazujícího na oblibu starší horské turistiky. Po 2. světové válce dochází k odsunu německy mluvícího obyvatelstva.

V současnosti je osada významným centrem turistického ruchu i letní a zimní rekreace. Prochází tudy naučná stezka a v okolí se nacházejí nejcennější přírodní lokality Jizerský hor, např. již zmíněné přírodně chráněné rašeliniště Na Čihadle s nově postavenou rozhlednou. Bývalá brusírna skla byla adaptována na restauraci a panský dům na hotel, v budově bývalé školy bylo zřízeno Muzeum Jizerských hor. Svou polohou se jedná o nejvýše položenou osadu severních Čech.

Autor textu a fotodokumentace Památková rezervace Jizerka
v CHKO Jizerské Hory © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz