Jizerka - rezervace a stavby

Domy, sklárny a vodohospodářské stavby

Stránka o horské osadě Jizerka v CHKO Jizerské hory. Turistika a rekreace.Památkovou rezervaci Jizerka charakterizuje nepravidelná sídelní struktura pozdně středověkého původu. Její půdorys se vyznačuje volně rozptýlenou zástavbou situovanou na náhorní plošině Malé jizerské louky pod čedičovým vrchem Bukovec.

Horská osada Jizerka

Osada Jizerka s přízemními domy a patrovým panským domem

Horská osada Jizerka charakterizovaná obedněnými přízemními domy a patrovým panským domem majitele sklářské hutě.
Osada Jizerka, okres Jablonec nad Nisou


Foto © MaČe • fotogalerie

Obsah:

  1. Přízemní domy
  2. Sklářská huť a sklárna
  3. Panský dům, pyramida a brusírna
  4. Nová sklárna a další stavby
  5. Drobné vodohospodářské stavby

Přízemní domy

Rozptýlená zástavba je tvořena převážně souborem staveb lidové architektury. Situovány jsou po obou stranách říčky Jizerky, protékající středem odlesněného území a místy při okraji lesa. Vedle únosnosti podloží rozhodovalo koryto říčky a zejména její záplavové území o umístění stálých staveb, popisovaných na stránce Jizerka - přízemní domy.

Sklářská huť a sklárna

Významným mezníkem pro rozvoj osady bylo založení sklářské hutě. První sklárnu vyrábějící v minulosti duté sklo (např. flakony - lahvičky na parfémy) a skleněné tyče nechal postavit v 1. polovině 19. století František. A. Riedl. Na hlavní objekt opatřený vysokou střechou s charakteristickým průběžným hřebenovým vikýřem pro odvětrání navazovala dlouhá chodba pro tažení skla. Sklárna byla zbořena v 1. polovině 20. století.

Panský dům, pyramida a brusírna skla

Domy, panský dům a sklárna

Přizemní domy, dvorec panského domu a bývalá sklárna

Střední část osady tvoří přízemní domy, panský dům sklářské rodiny Riedlů
a mladší sklárna ze 2. poloviny 19. století.
Jizerka, okres Jablonec nad Nisou


Foto © MaČe • fotogalerie

S výstavbou první sklárny souvisí rovněž stavba patrového panského domu majitele sklárny včetně navazujících hospodářských staveb (např. stáje), z nichž některé již zanikly. Jedná se o rozměrný objekt kamenné a roubené konstrukce, která je vně obedněná. Sedlová střecha krytá šindelem je z obou strana zvalbená a opatřena vikýři i středovou věžičkou.

Ve stejném období byla na počest uzavření smlouvy mezi majitelem panství a sklářem vztyčena i pamětní kamenná pyramida. Později byla vedle pomníku postavena brusírna skla, ve které byl otevřen hostinec "U pyramidy" posléze rozšířený o kolmé křídlo se sálem.

Nová sklárna a další stavby

Ve 2. polovině 19. století byla vystavěna mladší sklárna se střechami malého sklonu a opět s protahovacími chodbami. Na stavbu sklárny bylo použito režného kamene a výstavbu inicioval syn Františka, Josef Riedl. Po ukončení výroby byl objekt využíván jako turistická ubytovna a převážně turistickým účelům slouží i dnes.

V souvislosti s rozvojem sklářské výroby přibyla v horské osadě rovněž pila, pekárna a ubytovací hostince. Výrazně vzrostl i počet domů v podobě typické pro oblast Jizerských hor.

Drobné vodohospodářské stavby

Obraz osady neodmyslitelně dotváří drobné vodohospodářské stavby. Z těchto vynikají především můstky a opěrné zdi z kamenných kvádrů. Mezi související stavební opatření náleží rovněž zpevnění břehů Jizerky volně loženými a neopracovanými kameny pokrytých drny.

Autor textu a fotodokumentace Památková rezervace Jizerka
v CHKO Jizerské Hory © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz