Volary na Šumavě

Jihočeské městečko v CHKO Šumava

Stránka o šumavském městečku VolaryHorské městečko Volary leží na Volarském potoce pramenícím nedaleko Jedlové ve střední části Šumavy a stékajícím přímo do kotliny, v níž bylo městečko vystavěno. Název městečka je odvozen od chovatelů dobytka, kterým se říkalo volaři.

Volary na Prachaticku

Obec Volary na mapě stabilního katastru

Mapa stabilního katastru z roku 1837 zachycující převážně roubené stavby
v prostoru dnešní památkové rezervace.
Obec Volary, okres Prachatice

Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Obsah:

  1. Historie osídlení
  2. Stavby ve Volarech
  3. Památková rezervace
  4. Charakteristika stavebního fondu

Historie osídlení

Historie šumavského městečka Volary je spjata se Zlatou stezkou, představující v období středověku důležitou obchodní komunikaci. Volary se stávají významnou zastávkou na cestách do vnitrozemí Čech a kromě přenocování obchodníků zde dochází i k výběru cla za převážené zboží.

Dalším zdrojem obživy obyvatel se stává i chov dobytka, pro který jsou zde v důsledku rozsáhlých pastvin příhodné podmínky. Chov dobytka souvisí s příchodem hospodářů ze sousedních zemí, kteří se v této oblasti Šumavy v období 16. století usídlují. Kromě alpského způsobu chovu pronikají do šumavských Volar i okolí přenesené zvyky, styl odívání a v neposlední řadě též charakter staveb ve formě alpského domového typu.

Stavby ve Volarech

Volary na Šumavě

Historická fotografie Volar na Šumavě
Dobová fotografie zachycující historickou
podobu městečka se stavbami alpského
domového typu. Řadu dalších fotografií
je možné spatří přímo v Volarském muzeu.
Obec Volary, okres PrachaticeFoto © MaČe • fotogalerie

Stavby tohoto typu jsou budovány ještě v 18. a 19. století, po jehož polovině se původní historický ráz šumavského městečka v důsledku ničivého požáru roku 1863 zcela proměňuje. Popelem tehdy lehlo na 60 dřevěných domů a vyhořel rovněž zdejší kostel a škola.

Navzdory tomu byl však ve Volarech ještě na konci 2. světové války soustředěn největší počet dřevěných domů ve střední Evropě, postupně mizejících do dnešních dnů až na sporadicky dochované vyjímky.

Památková rezervace Volary

Z hlediska památkové péče je bezesporu nejhodnotnější částÍ Volar právě soubor roubených domů alpského typu, prohlášených včetně mladší zděné vrstvy zástavby za památkovou rezervaci.

Památková rezervace Volary

Památková rezervace Volary na Šumavě s domy alpského typu
Z původní zástavby dřevěného městečka
se v důsledku požáru dochovalo pouze
několik málo staveb, jejichž soubor byl
prohlášen za památkovou rezervaci.
Obec Volary, okres Prachatice


Foto © MaČe • fotogalerie

Vlastní památkově chráněné území je situováno severozápadně od děkanského kostela svaté Kateřiny, přičemž jeho půdorysná osnova je určována především Volarským potokem se souběžnou ulicí K.V. Raise a Českou ulicí. Krajinný ráz je neodmyslitelně určován prostředím NP a CHKO Šumava, jejichž společná hranice za městečkem prochází.

Charakteristika fondu

Původně kompaktní zástavba podél jedné nebo obou stran těchto rozbíhajících se ulic v důsledku ničívého požáru již zanikla, stejně jako část zástavby na místě dnešního veřejného prostoru v místě šumavské Zlaté stezky protínající výše uvedené ulice. Později v důsledku nevyužívání zanikla i řada dřevěných seníků, situovaných v zastavěném území nebo na přilehlých lukách.

Navzdory těmto výrazným ztrátám představuje dochovaný stavební fond mimořádně hodnotný a na území České republiky zcela ojedinělý soubor staveb náležejících k alpskému domovému typu, který svým severním výběžkem zasáhl právě tuto oblast Šumavy v okolí Volar. Oproti ostatním oblastem naší republiky je zcela odlišné dispoziční uspořádání i architektonická forma dochovaných staveb, v jiném prostředí zcela neslučitelných s naší tradiční lidovou architekturou.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Památková rezervace Volary na Šumavě © Martin Čerňanský

Související téma >

JIŽNÍ ČECHY

Pronájem chalupy Šumava

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz