Blatnice - Stará Hora

Soubor vinohradnických staveb

Stránka o jihomoravské vesnici Blatnice pod svatým Antonínkem, s významným souborem vinohradnických stavebSeverovýchodní část obce Blatnice charakterizují vinice, pod kterými jsou situovány lisovny se sklepy. Soubor těchto vinohradnických staveb byl prohlášen za památkovou rezervaci Blatnice - Stará Hora.

Blatnice - Stará Hora

Blatnice - Stará Hora na mapě stabilního katastru

Otisk mapy stabilního katastru z roku 1827 zachycující řádku vinohradnických staveb podél komunikace vedoucí pod růzově značenými vinicemi na Staré Hoře.
Obec Blatnice pod svatým Antonínkem, okres Hodonín

Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Obsah:

  1. Lisovny se sklepy
  2. Zděné stěny
  3. Dřevěné stropy a krovy
  4. Střešní krytina
  5. Dveře a dveřní kování
  6. Barevnost staveb

Lisovny se sklepy

Zdejší vinohradnické stavby tvoří jednostrannou řadovou zástavbou lisoven se sklepy, doplněných v některých případech o komůrku. Drobné stavby sloužící ke zpracování vinné révy a uskladnění vína jsou orientované svými vstupy do zahrad nebo vinic usedlostí, řazených před nimi. Nejstarší sklepy jsou datovány do přelomu 16. a 17. století, třebaže nadzemní části (lisovny, též búdy) jsou často mladšího původu a místy doplněny o nové stavby.

Dispoziční uspořádání

Ustálené dispoziční řešení jednotlivých staveb sestává zpravidla ze tří prostor. Vstupní prostoru tvoří lisovna, za kterou následuje vstup do vlastního klenutého sklepa zahloubeného v přilehlém terénu. Nad sklepem je situována komůrka skladovacího účelu (ovoce, nářadí apod.). V současnosti je tento prostor někdy nově užíván i pro posezení.

Zděné stěny

Na konstrukce stěn vinohradnických staveb je užito kamene zděného zpočátku na hliněnou a později vápennou maltu, nepálených cihel a posléze u mladších sklepů pálených cihel.

Dřevěné stropy a krovy

Vinohradnické stavby

Lisovny vína se sklepy v obci Blatnice

Drobné vinohradnické stavby lisoven
se sklepy. Mladší podoba je určována sedlovými střechami s nespalnou krytinou
Obec Blatnice pod svatým Antonínkem, okres Hodonín

Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Dřevěné za použití místních dřevin jsou rovněž stropní trámy a krov. Původní valbové nebo polovalbové zastřešení bylo již na počátku našeho století postupně nahrazeno střechami sedlového tvaru, využívající v samém závěru tradičního stavitelství vaznicovou konstrukci krovu.

Změna tvaru krovu byla spjata s provádením jednoduše bedněných štítů ze svisle kladených prken. Zpočátku výrazně a později zpravidla již méně předsazené štíty byly často opatřeny dvířky do prostoru krovu, využívaného pro ukládání sena.

Střešní krytina

Tato výrazná proměna vnějšího výrazu vinohradnických staveb souvisela se změnou střešní krytiny. Namísto hořlavé a vlhkosti rychleji podléhající doškové krytiny měkkého obrysu je užíváno nespalné a tvrdé pálené krytiny ve formě tašek.

Dveře a dveřní kování

Dřevěné dveře a kování

Dřevěné dveře a stavební kování u lisovny vína se sklepem

Detail dřevěných dveří osazených do trámkové zárubně. Lícovou stranu tvoří diagonálně kladená prkna připevněná na spodní vrstvu ze svisle sbíjených prken.
Obec Blatnice pod svatým Antonínkem, okres Hodonín

Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Nedílnou součástí nejzachovalejších vinohradnických staveb jsou původní a mimořádně hodnotné výplně otvorů. Jedná se především o dřevěné trámkové zárubně s prahem a dřevěné dveře, opatřené diagonálně nebo častěji již vodorovně kladenými prkny.

V některých případech se dokonce zachovalo i původní stavební kování (závěsy, zámky s klíčovými štítky apod.).

Barevnost staveb

Charakteristické je rovněž barevné řešení staveb, až na výjimky kombinující bílý vápenný nátěr s tmavě modrou podrovnávkou průčelní stěny a přilehlé části dveřního otvoru.

Autor textu a foto: Památkové rezervace Jihomoravského kraje - Blatnice pod svatým Antonínkem © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz