Rymice - Hejnice

Místní část středomoravské obce na Hané

Stránka o skanzenu v Rymicích u Holešova s Muzeem KroměřížskaVýchodně od středu obce Rymice vznikly půdorysně samostatné místní části – Chmelník a Hejnice. Tyto byly později s obcí téměř souvisle propojeny mladší zástavbou, situovanou při komunikacích sledujících vodní tok nebo tvořících nové dopravní trasy.

Mapa stabilního katastru

Historická mapa stabilního katastru zachycující místní části  obce Rymice

Historická mapa obce z roku 1830 zachycující místní část Chmelík a Hejnici, která je památkovou rezervací.
Obec Rymice, okres Kroměříž

Historická mapa © ČÚZK

Obsah:

  1. Místní část Hejnice
  2. Starší roubené a zděné stavby
  3. Mladší zděné stavby
  4. Nespalná střešní krytina

Místní část Hejnice

Místní část obce zvaná Hejnice byla v roce 1995 prohlášena za památkovou rezervaci se souborem staveb lidové architektury. Plošnou památkovou ochranu by ovšem zasluhovalo i historické jádro obce Rymice.

V Hejnici, bohužel již značně narušené nevhodnými novostavbami nebo přestavbami, se můžeme setkat s několika hanáckými stavbami roubené, hliněné a později též zděné konstrukce. Dochované stavby charakterizující Hejnici pocházejí převážně z 18. a 19. století.

Starší roubené a zděné stavby

Domy s výškou

Usedlosti v Hejnici charakterizované domy s výškou a spalnou krytinou

Přízemní stavby opatřené valbovými
nebo sedlovými střechami krytými
došky či nověji šindelem.
Obec Rymice-Hejnice, okres Kroměříž

Foto © MaČefotogalerie

Starší domy a hospodářské stavby na území památkové rezervace Rymice - Hejnice charakterizuje užití roubené nebo zděné konstrukce a střech krytými hořlavou krytinou.

Jsou přitom mezi nimi zastoupeny i mimořádně významné domy s výškou, náležející k tzv. pomoravsko-panonskému domovému typu. Tyto domy dnes většinou již slouží potřebám skanzenu Rymice u Holešova a jsou proto popisovány v rámci této samostatné stránky.

Mladší zděné stavby

Mladší stavby památkové rezervace Rymice - Hejnice jsou obdobně jako na rymické návsi již vyzděné celé z nepálených cihel nebo kamene. Tohoto materiálu mohlo být ovšem užito již u starší vrstvy zástavby. Patrové komory nad části půdorysu jsou u mladších staveb zpravidla střídány půdním polopatrem nad celým půdorysem přízemí včetně možného vjezdu do dvora.

Domy s půdními polopatry

Zděné domy s půdními polopatry v památkové rezervaci Rymice - Hejnice

Zděné domy okapové orientace
a režného provedení. Nad půdními polopatry střechy sedlového tvaru.
Obec Rymice-Hejnice, okres Kroměříž

Foto © MaČefotogalerie

Posléze je užíváno rovněž pálených cihel, často ponechaných bez vnější omítky v režném zdivu. Kromě těchto se uplatňují též šedé vápenopískové cihly. Různé barevnosti je využíváno k odlišení architektonicky zdůrazněných částí stavby od výplňových ploch. Mezi zdůrazněné části přitom náleží římsy a nadpraží, parapety nebo ostění oken, dveří či vrat.

Rozdílného působení je rovněž dosahováno samotnou technikou zdění, kdy cihly architektonicky zdůrazněných částí stavby mohou předstupovat před líc okolního zdiva. Ještě početněji než v Hejnici jsou zastoupeny v nedaleké místní části Chmelík.

Nespalná střešní krytina

Podobně jako stavební konstrukce je nahrazována rovněž starší spalná krytina, dochovaná až do poloviny minulého století a později na některých objektech obnovená. Mezi náhradními typy krytin jsou přitom zastoupeny vláknocementové šablony nebo více či méně nevhodné plechové dílce. U staveb nově vystavěných převládá pálená krytina.

Autor textu a fotodokumentace
Památková rezervace Rymice - Hejnice © Martin Čerňanský

Související téma >

SKANZENY
NA MORAVĚ


Příkazy u Olomouce

Rožnov pod Radhoštěm

Rymice u Holešova

Strážnice

Literatura >

ŠTIKA, J., LANGER, J. Československá muzea v přírodě, 1989
Úplný seznam doporučené literatury a rejstřík autorů

Externí odkazy >

www.hanackeskanzen.cz, www.muzeum-pribram.cz
www.skanzenkourim.cz, www.vesely-kopec.cz
www.muzeum-km.cz, www.zubrnice.cz
www.nulk.cz, www.vmp.cz

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz