Skanzen Rymice u Holešova

Muzeum Kroměřížska a lidové stavby

Stránka o skanzenu v Rymicích u Holešova s Muzeem KroměřížskaSoubor lidových staveb východní Hané Rymice u Holešova je známý rovněž jako Muzeum Kroměřížska v Rymicích. Muzeum představuje několik objektů situovaných v historickém jádru obce a v místní části Hejnice.

Mapa stabilního katastru

Historická mapa stabilního katastru zachycující Hejnici v 1. polovině 19. století

Historická mapa obce z roku 1830, zachycující stavby v místní části Hejnice. Severně situované objekty se staly základem dnešního skanzenu.
Obec Rymice-Hejnice, okres Kroměříž

Historická mapa © ČÚZK

Obsah:

  1. Historie skanzenu Rymice
  2. Areály skanzenu v Rymicích
  3. Starší domy s výškou
  4. Spalná střešní krytina
  5. Větrný mlýn

Historie skanzenu

Vlastní historie skanzenu nebo přesněji muzea zřízeného v původních objektech doplněných o přenesené stavby spadá až do 2. poloviny 20. století. Roku 1977 jsou veřejnosti zpřístupněny první objekty spravované Muzeem Kroměřížska. Kromě těchto objektů sloužících osvětové funkci (např. knihovna) jsou některé ze staveb dosud ještě obývány.

Areály skanzenu v Rymicích

Objekty skanzenu v Hejnici

Staré stavby v Hejnici tvoří základ skanzenu Rymice

Přízemní stavby opatřené valbovými střechami krytými došky. Domy mají patrovou komoru tvořící tzv. výšku.
Obec Rymice-Hejnice, okres Kroměříž

Foto © MaČefotogalerie

Veřejnosti přístupné stavby jsou situovány převážně při komunikaci vymezující ze severní strany návesní prostor obce Rymice. Dále rovněž v místní části zv. Hejnice, ležící východně od historického jádra obce s kostelem. Mezi těmito původně samostatnými soubory staveb dochovanými v podobě odpovídající převážně 18. a 19. století je ještě situován areál renesanční tvrze, která je veřejnosti rovněž zpřístupněna.

Starší domy s výškou

Na ojediněle dochované domy s roubenou jizbou nebo komorou, doložené staršími stavebně-historickými průzkumy, bylo užíváno především dřeva z listnatých stromů. Ve většině případů bylo již dřevo kombinováno s nespalným materiálem - hlínou a kamenem. Kamene bylo přitom již dlouho užíváno na podezdívky staveb a posléze celé stěny, budované rovněž z hlíny ve formě hliněných válků nebo cihel. Částečně odkryta zůstala zeď provedená z válků klasovitého kladení.

Z vnější strany byla roubená konstrukce krytá hliněnou mazaninou. Mapa stabilního katastru proto zachycuje i tyto stavby v červené barvě odpovídající nespalnému provedení. Povrchovou úpravou jsou ovšem opatřeny i zděny provedené z kamene nebo hlíny.

Spalná střešní krytina

Dům s výškou a mlýn

Hanácký dům s výškou a přemístěný větrný mlýn

Hanácký dům s výškou, sloužící jako skladovací komora a opatřená pouze malými větracími otvory.
Obec Rymice-Hejnice, okres Kroměříž

Foto © MaČefotogalerie

Na zakrytí starších valbových střech je užita došková střešní krytina, umožňující snadné a plynulé vykrývání četných nároží či úžlabí střech včetně jejich výškového rozdílu. Na střechách sedlových se v současnosti uplatňuje i šindelová střešní krytina. Šindel náleží rovněž mezi lehkou, avšak spalnou krytinu snadno podléhají trvalé vlhkosti.

Větrný mlýn

Celý soubor je doplňován o stavby přemístěné z okolních obcí. Příkladem je dřevěný větrný mlýn beraního typu z Bořenovic, náležející mezi ojediněle dochované technické památky v oblasti východní Hané.

Autor textu a fotodokumentace
Skanzen Rymice u Holešova - stavby © Martin Čerňanský

Související téma >

SKANZENY
NA MORAVĚ


Příkazy u Olomouce

Rožnov pod Radhoštěm

Rymice u Holešova

Strážnice

Literatura >

ŠTIKA, J., LANGER, J. Československá muzea v přírodě, 1989
Úplný seznam doporučené literatury a rejstřík autorů

Externí odkazy >

www.hanackeskanzen.cz, www.muzeum-pribram.cz
www.skanzenkourim.cz, www.vesely-kopec.cz
www.muzeum-km.cz, www.zubrnice.cz
www.nulk.cz, www.vmp.cz

Hledat jiné téma >

MUZEA NÁRODOPIS
Historie muzeí
Koncepce muzeí
Naše muzea v přírodě
Zemska jubilejní výstava
Národopisná výstava českoslovanska
Skanzen, muzeum, akce
Skanzeny v ČR - seznam
Archeologické skanzeny
Muzea v ČR - seznam
Stavby a stavební prvky
Hospodaření a řemesla
Lidový nábytek
Kuchyňské nádobí
Lidová slovesnost a zvyky
Kroje, umění a hračky

SKANZENY
Chanovice
Chomutov
Kouřim - skanzen
  Stavby v Kouřimi
  Expozice a akce v Kouřimi
Přerov nad Labem - skanzen
  Roubené chalupy v muzeu
  Panské stavby v Přerově
  Zemědělské usedlosti
  Expozice a akce v Přerově
Příkazy - hanácký skanzen
  Kameníčkův grunt
  Špaletové stodoly
  Expozice a akce
Rožnov p. Radhoštěm - areály
  Dřevěné městečko
  Valašská dědina - bydlení
  Valašská dědina - další stavby
  Mlýnská dolina
  Pustevny
  Expozice a akce
Rymice - skanzen
Níže uvedené odražené
odkazy dočasně nedostupné

  Expozice a akce
Strážnice - skanzen
  Moravské Kopanice
  Luhačovické Zálesí
  Slovácké Horňácko
  Slovácké Dolňácko
  Luhačovické Zálesí
  Technické stavby
  Vinohradnické stavby
  Luční hospodářství
  Strážnické slavnosti a akce
Třebíz u Slaného
Vysočina - skanzen
  Hlinsko - Betlém
  Veselý Kopec - usedlosti
  Veselý Kopec - stavby
  Veselý Kopec - chalupy
  Veselý Kopec - mlýn aj.
  Sv. Hamry a Možděnice
  Expozice a kulturní akce
Vysoký Chlumec
Zubrnice u Ústí n. Labem

ARCHEOSKANZENY
Březno u Loun

SKANZENY EVROPA
Slovensko a Ukrajina
Německo a Rakousko
Švýcarsko, Francie a Anglie
Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz