Dešov

Historie obce a charakter zástavby

Vesnické sídlo s obdélným návesním prostorem středověkého původu, rozšířeném později o mladší a sociálně determinovanou zástavbu. Historický vývoj samotného sídla je charakterizovaný přechodem od starší a štítově orientované zástavby k okapové orientaci objektů ve vztahu k veřejnému prostoru. Hospodářské i obytné stavby tzv. dyjsko-oslavského typu jsou hliněné nebo zděné konstrukce a pocházejí především z 18. až počátku 20. století.

Fotografie a historické mapy

DEŠOV - HISTORIE, MAPOVÉ A PLÁNOVÉ PODKLADY < MALÁ MAPA SK 1024x768 DEŠOV - CÍSAŘSKÝ OTISK MAPY STABILNÍHO KATASTRU
GROSS DESCHAU 1824

Dešov, foto 1 - přestože lze na mapě stabilního katastru z konce 1. čtvrtiny 19. století sledovat ještě naprostou převahu štítově orientovaných staveb, směřuje vývoj v této a přilehlých jihomoravských oblastech k postupnému překrytí vjezdů a okapové orientaci. Příkladem jsou i tyto domy s půdními nadezdívkami a průčelími zdobenými plastických dekorem někdy z počátku 20. století, na které kolmo navazují dvorní křídla původních štítově orientovaných staveb. Jedná se o st.p.č. 61 a 62; foto: 2005.
Dešov, foto 2 - vedle hlavního návesního prostoru vymezeného velkými usedlosti došlo vlivem socialní diferenciace obyvatel ke vzniku dalších veřejných prostranství, jak dokládá i nepravidelně uspořádaná zástavba ve východní části sídla. Vlevo na snímku je zachycena přestavěná podoba zděného domu na st.p.č.42 a vpravo zděný dům na st.p.č.40, který ve 2.pol.19.století nahradil na témže místě situovanou starší stavbu provedenou ještě ze spalného materiálu znázorněného na mapě v barvě žluté; foto: 2005.
Dešov, foto 3 - zatímco poměrně sevřené zastavění st.p.č.55 zachovává i po přestavbách a zarovnání uliční čáry starší štítovou orientaci, představuje usedlost na sousední stavební parcele č. 54 již přechodnou formu k okapově orientované zástavbě. Otočení hřebene však ještě není zcela završeno, jak dokládá přerušení okapové hrany křivkově tvarovanými rameny štítu s kolmo orientovanou střechou nad touto částí stavby; foto: 2005.

Dešov, foto 4 - na st.p.č.50 situovaný dyjsko-oslavský dům, který si udržel původní štítovou orientaci. Svým vnějším výrazem náleží k domovému typu severozápadně položené Českomoravské vrchoviny, mezi jejíž místní dobové formy náleží. Dům je vyzděný z kamene, s použitím cihel v místech mladších stavebních úprav. Nevelký hospodářský dvůr je uzavřen půlkruhově klenutou zděnou branou s brankou; foto: 2005.

Současný stav

Západní návesní fronta tvořená nejmladší vrstvou okapově orientované zástavby se nachází poměrně v dobrém stavebně-technickému stavu a pozitivně se odráží v obrazu celé obce. Oproti tomu část jižní návesní fronty se vyznačuje poměrně nezdařile modernizovanými stavbami rovněž okapové orientace, která převládá i na severní straně návesního prostoru. Popis se zpracovává a bude doplněn později.

Autor textu a fotodokumentace k obci Dešov © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz