Vlastiboř u Soběslavi

Obec soběslavsko-veselských blat

Stránka o jihočeské vesnici Vlastiboř u SoběslaviObec Vlastiboř leží západně od jihočeské Soběslavi. Zástavbou náleží ke stavebnímu okruhu mimořádně hodnotných a proslulých obcí severní části soběslavsko - veselských blat.

Vlastiboř na Táborsku

Obec Vlastiboř na mapě stabilního katastru

Mapa stabilního katastru z roku 1828 zachycující složitý půdorys se stavbami roubené i zděné konstrukce.
Obec Vlastiboř, okres Tábor

Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Obsah:

  1. Velká Strana
  2. Zemědělské usedlosti a škola
  3. Malá Strana
  4. Kovárna, kaple a hostinec
  5. Štuková výzdoba a zedničtí mistři
  6. Charakteristika stavebního fondu

Velká Strana

V průběhu středověké kolonizace byla rozvržena severní část Vlastiboře. V současnosti je tato část obce, nesoucí již dlouho název Velká Strana, tvořena především velkými zemědělskými usedlostmi.

Usedlosti se vyznačují různým stupněm uzavření hospodářského dvora roubenými nebo již zděnými stavbami obytné a hospodářské funkce. Většinou se jedná o trojstranné uspořádání se štitově orientovanými stavbami uzavíranými v zadní části dvora stodolou. Některé z usedlostí jsou ustoupeny z obvodu návesního prostranství až do zadního prostoru zahrad.

Zemědělské usedlosti a škola

Vlastiboř - Velká Strana

Zemědělská usedlost ve Vlastiboři

Dvouštítové průčelí zemědělské usedlosti. Vlevo přízemní dům a vpravo patrová sýpka. Hospodářský dvůj je uzavřen ohradní zdi s branou a brankou.
Obec Vlastiboř, okres Tábor

Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Stavební obraz Velkostranské návsi charakterizují dvouštítová průčelí usedlostí s mezilehlou ohradní zdí, ve které je umístěna vjezdová brána a vstupní branka. Ohradní zeď uzavírající hospodářský dvůr je situována na stejné stavební čáře jako obvodové zdivo přízemního domu a patrové sýpky.

Prostor někdejší Velké Strany byl později rozparcelován a zčásti zastavěn objektem školy, čímž poněkud ztratil na původních rozměrech i charakteru.

Malá Strana

Jižně a jihozápadně od Bechyňského potoka leží tzv. Malá Strana, založená později. Usedlosti mají menší rozměry zahrad, avšak jejich půdorysné uspořádání je obdobné. Polnosti za záhumenními cestami se vyznačují pravidelným dělením v obou převládajících směrech.

Kovárna, kaple a hostinec

Vlastiboř - Malá Strana

Náves ve Vlastiboři s hostincem a kaplí

Pohled do prostoru menší malostranské návsi zastavěné hostincem a kaplí
přímo datovanou do roku 1893.
Obec Vlastiboř, okres Tábor


Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Malostranská náves působí nepoměrně menší rozlohou, na čemž se ostatně podílí i její zastavění bývalou kovárnou, kaplí a hostincem.

Štuková výzdoba

Štítová průčelí staveb i ohradní zeď jsou zdobeny mimořádně náročnou štukovou výzdobou, využívající též iluzivního dekoru (např. ve formě slepých vrat apod.) Ve Vlastiboři působil známý zednický mistr Martin Paták (1820 - 1889), který odtud rovněž pocházel. Podílel se tak na výzdobě řady zdejších staveb i blatských statků v okolních obcích.

Charakteristika stavební fondu

Podoba většiny zděných staveb dochovaných ve Vlastiboři pochází až ze 2. pol. 19. století. Jen ojediněle se dochovaly stavby náležející ke starší dřevěné vrstvě zástavby, zastoupené nejzřetelněji roubenými stodolami. Stavební fond obce se bohužel nevyhnul pozdějším stavebním úpravám a přestavbám, z nichž mnohé lze přinejmenším označit za diskutabilní. Sporné jsou rovněž mnohé novostavby a úpravy veřejných prostranství.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Památková rezervace Vlastiboř u Soběslavi © Martin Čerňanský

Související téma >

JIŽNÍ ČECHY

Chaty a chalupy jižní Čechy

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz