Stachy na Šumavě

Obec na hranici CHKO Šumava

Stránka o šumavské obci Stachov, charakterizované roubenými domy šumavského typuObec Stachy leží v Šumavském podhůří na hranici CHKO Šumava, mezi městy Vimperk a Kašperské hory. Kromě chovu dobytka a těžby dřeva osadníci Šumavy nazývaní Králováci dříve střežili hranice, zemské stezky i nerostné suroviny (zlato).

Historická mapa obce Stachy

Obec Klečaty na mapě stabilního katastru

Mapa stabilního katastru z roku 1837, zachycující ve Stachách (dosud bez náměstí) převážně dřevěné objekty.
Obec Stachy, okres Strakonice

Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Obsah:

  1. Osídlení Šumavy a rychty
  2. Královácké dvorce
  3. Královácké výsady
  4. Zpracování dřeva a výroba nádobí

Osídlení Šumavy, rychty

Historicky náleží Stachy ke královskému hvozdu, patřícího jako ostatní pomezní lesy panovníku. V důsledku hustého lesnatého porostu, nadmořské výšky a s tímto souvisejících klimatických podmínek však byla lokalita poměrně dlouho bez trvalého osídlení.

Nejdříve zde stála jedna z osmi králováckých rycht, představujících správní centra šumavského pohraničního hvozdu. Hvozd byl později rozdělen na dvě části a Stachovská rychta zůstala od ostatních sedmi rycht oddělena panstvím měst Sušice a Kašperské Hory s převahou českého obyvatelstva. Rozdělení předznamenalo odlišný vývoj oproti oblastem, které zůstaly v horní části hvozdu a udržely si až do konce druhé světové války veskrze německý charakter.

Královácké dvorce

V době středověké kolonizace vznikalo na Šumavě rozptýlené osídlení samostatnými lesními dvorci, zakládanými kolonisty německého původu uprostřed pozemků ležících kolem králováckých rycht. Svobodné královácké dvorce zůstávaly po staletí v držbě jednoho selského rodu a ležely zpravidla na nejúrodnějších pozemcích, obklopeny stavbami podruhů.

Sídelní rozvoj Stach lze obdobně jako v případě dalších lokalit s králováckými rychtami odvodit právě z těchto původně samostatných dvorců. Nejstarší písemné zmínky přitom pocházejí až ze 2. poloviny 16. století, kdy jsou zde uváděny sklářské hutě. První sklárnu přitom založil majitel selského dvora, jehož osobní jméno dalo osadě název Stachov (Stachau) užívaný do 2. poloviny 19. století. Kromě výše uvedených chalup podruhů zde byly stavěny rovněž domky řemeslníků. K zastavování okolních svažitých poloh však docházelo až o dvě století později.

Královácké výsady

Stachy - východní část obce

Obec Stachy s přízemními stavbami roubené a zděné konstrukce

V mírně svažitém terénu Šumavského podhůří situována přízemní zástavba tradičních forem, prohlášená
za památkovou rezervaci.
Obec Stachy, okres Prachatice


Foto © MaČe • fotogalerie

Protože pomezní hvozd náležel panovníku, byly první osadníci poddanými přímo českého krále. Z tohoto důvodu se vztah Králováků s vrchností později, obdobně jako v případě nedalekého Chodska, vyznačoval řadou výsad.

Výsady podporovaly nejen osídlení v odlehlých horských a podhorských oblastech, ale zároveň zajišťovaly privilegované postavení svobodným sedlákům oproti poddaným z vnitrozemí. Kromě zproštěních robotních povinností se jednalo například o právo mýcení stromů, honitby, volbu rychtáře apod.

Zpracování dřeva a výroba nádobí

V období 2. poloviny 19. století a počátku 20. století se pro zdejší obyvatele stávalo obživou především v zimních měsících ruční zpracování dřeva (šindele, hračky, dřeváky, násady). Kromě místních jarmarků nacházely výrobky ze dřeva odbyt i za hranicemi našich zemí, kam především v letních měsících obyvatelé odcházeli za obživou jako zedníci nebo muzikanti.

Autor textu a fotodokumentace
Památková rezervace Stachy na Šumavě © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz