Vlčnov

Obec a usedlosti, kulturní akce

Stránka o slovácké obci VlčnovSlovácká obec Vlčnov leží mezi nedalekým Uherským Brodem a vzdálenějším Uherským Hradištěm. Nad severovýchodním okrajem typické obce slováckého Dolňácka se zdvihají svahy osazené vinicemi, pod kterými stojí vinné búdy.

Vlčnov

Obec Vlčnov na mapě stabilního katastru

Otisk mapy stabilního katastru z roku 1827. Zachyceny jsou stavby spalného
i nesplaného provedení.
Obec Vlčnov, okres Uherské Hradiště

Historická mapa © ČÚZKfotogalerie

Obsah:

  1. Obec a usedlosti
  2. Domy a hospodářské stavby
  3. Památkový potenciál obce
  4. Jízda králů a kutlurní akce

Obec a usedlosti

Obec Vlčnov představuje hodnotné vesnické sídlo s dobře zachovanou půdorysnou strukturou. Ta je tvořena souvisle vedle sebe řazenými venkovskými usedlostmi, vyznačujícími se v přední části půdorysem ve tvaru písmene "L".

Usedlosti vymezují protáhlé veřejné prostranství, přičemž ve střední části západní uliční fronty je situován kostel. Prostranství před kostelem je mírně rozšířeno a nabývá v důsledku průběhu a přerušení východní uliční fronty trojúhelníkového tvaru. Z důvodu postupného zastavění ústředního prostoru má obec Vlčnov i ve střední části ulicový charakter. Východně od středu obce jsou situovány hospodářské stavby dvora. Prostor sídelního útvaru neodmyslitelně dotváří rovněž drobné sakrální stavby výklenkových kaplí.

Domy a hospodářské stavby

Přední část každé usedlosti tvoří zděný dům a hospodářské stavby, které jsou stavebně propojeny. Vlčnovské domy se vyznačují zpravidla okapovou orientací, s krytým průjezdem do dvora. Z uvedeného důvodu nelze u starších staveb vyloučit ani orientaci štítovou, skrytou právě pod společnou střechou mající hřeben rovnoběžný s ulicí.

Zadní část usedlostí tvoří zahrada, původně s dřevěnou stodolou. Z protipožárního důvodu stávala stodola dále od ostatních staveb, tedy až ve střední nebo dokonce zadní části zahrady. Toto umístění si stodoly často ponechaly i po zděných přestavbách. Později byly na konci zahrad vystavěny novostavby domů, které daly vzniknout nové ulici zhruba souběžného směru.

Památkový potenciál obce

Okapově orientované stavby

Okapově orientované domy v obci Vlčnov

Vedle starších a ponejvíce přízemních staveb nalezneme i mladší domy zvýšené o půdní nadezdívky a později celá patra.
Obec Vlčnov, okres Uherské Hradiště


Foto © MaČe • fotogalerie

Řada staveb se vyznačuje mimořádnými kvalitami, pro které byly prohlášeny za kulturní památky nebo si prohlášení nepochybně zasluhují. S ohledem na dochované urbanistické i architektonické kvality sídla, na jehož obraze se nadále podílí převažující počet tradičních staveb se zastoupením více než desítky památkově chráněných usedlostí, je nanejvýš žádoucí jeho památková ochrana formou prohlášení za památkovou zónu.

Tato skutečnost je dále podpořena jihomoravskou situací, charakterizovanou malým počtem dochovaných a prohlášených území s památkovou ochranou. V regionu jsou navíc prohlášeny pouze soubory vinohradnických staveb (Blatnice - Stará Hora, Veletiny – Stará Hora a právě Vlčnov – Kojiny), nikoliv však samotné obce se zástavbou obytné a hospodářské funkce.

Jízda králů a kulturní akce

Obec Vlčnov je známa rovněž lidovými tradicemi, mezi nimiž vynikají zejména tradiční folklórní slavnosti s proslulou Jízdou králů. V posledních době se Jízda králů rozrostla i o pravidelné kulturní akce, mezi které náleží zejména vystoupení folklórních souborů z České republiky i ze zahraničí nebo jarmark lidových výrobků.

Oficiální informace o Jízdě králů ve Vlčnově i přehled aktuálních kulturních akcí naleznete na stránkách obce Vlčnov.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole Obec Vlčnov © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

OCHRANA PAMÁTEK
Přejít na Území, sídla a stavby

PAM. REZERVACE
Hlavní město Praha
Hl. m. Praha - rezervace
Středočeský kraj
Středočeský kraj - rezervace
   Bošín
   Dobrovíz
   Dobřen - obec
   Dobřen - starší stavby
   Dobřen - mladší stavby
   Nosálov - obec
   Nosálov - stavby
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj - rezervace
Jihočeský kraj - rezervace II.
   Malé Chrášťany
   Malé Chrášťany - stavby
   Klečaty
   Komárov
   Stachy
   Stachy - stavby s roubením
   Stachy - zděné stavby
   Vlastiboř
   Volary - obec
   Volary - starší stavby
   Volary - mladší stavby
   Zálší
   Záluží
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj - rezervace
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
   Starý Týn
Liberecký kraj
Liberecký kraj - rezervace
   Jizerka - historie osídlení
   Jizerka - sklárny, panský dům
   Jizerka - přízemní domy
Královéhradecký kraj
   Vesec u Sobotky
Pardubický kraj
Pardubický kraj - rezervace
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina - rezervace
   Dešov
   Krátká
   Křižánky
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj - rezervace
   Blatnice pod sv. Antoníčkem
   Blatnice - lisovny se sklepy
   Pavlov - obec
   Pavlov - domy a výzdoba
   Pavlov - vinařské domy
Zlínský kraj
Zlínský kraj - rezervace
   Rymice u Holešova - obec
   Rymice-Hejnice - rezervace
   Veletiny - obec
   Veletiny - vinné búdy
   Vlčnov - obec
   Vlčnov - dům a komora
   Vlčnov - mladší domy
   Vlčnov-Kojiny - vinné búdy
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj - rezervace
   Příkazy u Olomouce
Moravskoslezký kraj


Regionální dům na vesnici
Dům a jeho charakteristiky

Mezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | OCHRANA PAMÁTEK A PŘÍRODY | PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SÍDLA A STAVBY | PŘÍRODNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ | HODNOTNÉ VESNICE A STAVBY | OHROŽENÉ PAMÁTKY A STAVBY | MUZEA V PŘÍRODĚ - SKANZENY | FOTKY  
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR
- památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz