Rohové kůly a stěnové kleštiny

Vnější ztužení roubené stavby

Stránka o stěnových kleštinách a podpěrných rámechKromě vnitřních čepů a špalíků bylo deformaci stěn srubových staveb bráněno vnějšími konstrukcemi. Mezi tyto zpočátku náležely rohové kůly a posléze stěnové kleštiny nebo podpěrné stolice či podstávky.

Obsah: Deformace roubené stavby - vybočeni Vnější konstrukce původní a provedené dodatečněRohové kůly srubové stavbyStěnové kleštiny roubených stěnDřevěné spony a ocelové svorníky

Deformace roubené stavby

Základní problém stěny provedené technickou roubení je riziko vodorovného vybočení jednotlivých trámových vrstev. Kromě vnitřních stavebních opatřeních popisovaných na samostatné stránce je deformaci bráněno rovněž vnějšími konstrukcemi.

Zajištění stability roubených stěn proti možnému vybočení jednotlivých trámů ze svislé roviny stěny je nezbytným předpodkladem její statické funkce, kterou je přenos svislých sil od zatížení stropu a střešní konstrukce.

Vnější konstrukce původní a dodatečné

Tyto konstrukce mohou být na konstrukci stěny více či méně nezávislé, z důvodu čehož je možné se setkat i s jejich dodatečným prováděním. Vnější konstrukční opatření zabraňující vybočení trámů představují stěnové kleštiny a v terénu nedochované rohové kůly.

Rohové kůly srubové stavby

Nejstarší způsob vnějšího zajištění stability stěn u srubových staveb nalézáme již u staveb s nárožními přesahy trámů. Možnému vybočení trámů je bráněno rohovými kůly, zaráženými hluboko do země právě v místech nárožních vazeb srubové konstrukce.

Archeologicky doložené použití rohových kůlů jako archaického znaku doprovázejícího nejstarší stavby však nejspíše mizí ještě dříve, než samotné nárožní přesahy trámů s výjimkou přesahů u horních a dolních trámových věnců nadále přetrvavajících v některých regionech roubené architektury.

Stěnové kleštiny

Mladší řešení vnějšího statického zajištění roubené stěny přestavuje použití stěnových kleštin, charakteristických zejména (nikoliv však výhradně) pro přízemní stavby Podkrkonoší a Orlických hor. Stěnové kleštiny jsou tvořeny dvěmi sloupky nevelkého průřezu, které jsou situované protilehle při vnějším a vnitřním líci roubené stěny.

Kleštiny sloužily výhradně konstrukční funkci a kromě možného okosení vnějších hran nebývají opatřeny žádnou profilací. Pro jejich správnou funkci je nezbytné dosedání přímo na trámy roubení, často proto mohou být skryty pod vnější nebo vnitřní povrchovou úpravou roubených stěn. Běžné je rovněž jejich dodatečné provádění, pokud byla zaznamenána deformace stěny (tj. vybočení ze svislé roviny).

Dřevěné spony a ocelové svorníky

Subtilní přístěnné trámky kleštin o výšce zhruba odpovídající výšce stěny jsou skrz spáry roubené stěny spojeny dřevěnými sponami s klínovými závlačkami pro možnost snadného přitažení. Později je namísto dřevěných spon používáno ocelových svorníků se závitem a dotažení stěnových kleštin zajišťují poměrné velké matky čtvercového a následně již šestihranného tvaru.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Srubové stavby - deformace roubení © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

KONSTRUKCE STAVEB
Přejít na Exteriér a interiér

HISTORICKÉ STAVBY
Průzkumy staveb
Starší dřevěné stavby
Mladší dřevěné stavby
Starší zděné stavby
Mladší zděné stavby
HLINĚNÉ STAVBY
Hliněné stěny staveb
Výztuž hliněných stěn
DŘEVĚNÉ STAVBY
Roubená konstrukce stěn
Roubené domy a stavby
Roubená dřevostavba
Tesařské spoje roubení
Vybočení stěn - nároží a čepy
Rohové kůly a stěnové kleštiny
Slehávání stěn - stolicové rámy
Podpěrné rámy a podstávka
Rámová konstrukce stěn
Rámové stolice
Rámové stavby
Konstrukce rámové stěny
Tesařské spoje a značky
Hrázděná konstrukce stěn
Hrázděné domy a hosp. stavby
Hrázděná nádraží, vily, továrny
Hrázděné dřevostavby
Regiony hrázděných staveb
Konstrukce hrázděné stěny
Tesařské spoje
Tesařské značky
Dřevěné stropy
Vývoj dřevěných stropů
Povalové stropy
Klenuté povalové stropy
Trámkové stropy
Trámové stropy spalné
Trámové stropy menší výšky
Typlové stropy
Trámové stropy polospalné
Dřevěné schody
Vývoj dřevěných schodů
Schodnicové schody
Vnitřní a venkovní schody
Dřevěné krovy
Sloupkové krovy
Hambalkové krovy
Mansardové krovy
Krovy s ležatými stolicemi
Krovy se stojatými stolicemi
Vaznicové krovy
KAMENNÉ STAVBY
Kamenné zdivo staveb
Klenby zděné z kamene
Architektonické články
CIHELNÉ STAVBY
Cihelné zdivo staveb
Křížové a valené klenby
Plackové klenby
  Česká a pruská placka
  Zdění plackových kleneb
Klenby s výsečemi a neckové
Segmentové klenby - stájovéMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ ARCHITEKTURY ČR

Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
OCHRANA KRAJINY,
VESNIC A PAMÁTEK V ČR

Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz