Tuhost stavby

Tesařské spoje, zárubně a ztužující prvky

Stránka o deformaci roubení srubových stavebNedílnou součástí starší srubové nebo mladší roubené stavby bylo zajištění stability roubené konstrukce proti možnému vybočení jednotlivých klád nebo již trámů ze svislé roviny stěny.

Obsah: Nárožní vazba roubených stěnČepy a špalíčky v roubené stěně

Tesařské vazby

Základním předpokladem zajištění tuhosti srubové nebo roubené konstrukce je již samotné tesařské provedení nárožních vazeb, od nejméně tuhých a do sebe zapadajících záseků vyžadujících ještě přesahy trámových zhlaví.

Následují rybinové vazby bez přesahů a později zámkové spojení trámů, jehož pevnost byla často dostatečná a při běžných rozměrech i zatížení nevyžadovaly další zajištění roubené stěny proti vybočení ze svislé roviny.

Trámkové zárubně

Velmi důležité pro tuhost v rovině stěny i kolmo na tuto rovinu bylo provedení otvorů s masivními trámkovými zárubněmi, navíc podstatně menších rozměrů než pozdější okna a dveře. Vodorovné prvky přitom často zůstávaly průběžné, svislé byly oproti pozdějším mnohem kratší.

U okenních otvorů se jednalo o průběžný parapetní a nadpražní trám, s trámkovým ostěním pouze přes výšku dvou nebo tří věnců. Průběžný byl rovněž prahový trám dveří (musel být překračován), stejně jako trám nadpražní. U nadpraží mohlo tuhost zvyšovat i opracování trámu do sedlového profilu nebo provedení horní rohových pásků.

Čepy a špalíčky

Problém roubené stěny představovala zejména stabilita její roviny při svislém tlaku horní části stavby, stropu a střechy (někdy také patra).

Ke ztužení se užívaly jednak svislé čepy, propojující v dlabaných nebo vrtaných jamkách sousední trámy, nebo (v severozápadních Čechách) masivnější krátké latě (pozn. termín krátké latě bude nahrazen termínem dřevěné špalíčky), vkládané ve sparách do drážek kolmo mezi trámy, zejména poblíž otvorů, které stabilitu stěny zmenšují.

Viditelná čela těchto vložek, umísťovaných zpravidla ve svislých liniích, vypadají při pohledu zvenčí tak, jakoby z interiéru pronikala tenčí roubená příčka (lit. 011: J. Škabrada, str. číslo stránky bude doplněno).

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Autor textu vyjma posledního odstavce ke kapitole
Srubové stavby - deformace roubení © Martin Čerňanský

Hledat jiné téma >

KONSTRUKCE STAVEB
Přejít na Exteriér a interiér

HISTORICKÉ STAVBY
Průzkumy staveb
Datování staveb
Starší dřevěné stavby
Mladší dřevěné stavby
Starší zděné stavby
Mladší zděné stavby
HLINĚNÉ STAVBY
Hliněné stěny staveb
Výztuž hliněných stěn
DŘEVĚNÉ STAVBY
Roubená konstrukce stěn
Roubené domy a stavby
Roubená dřevostavba
Tesařské spoje s přesahy
Tesařské spoje bez přesahů
Tesařské značky
Deformace stěn - spoje, prvky
Zárubně, čepy a špalíčky
Rohové kůly
Stěnové kleštiny
Slehávání stěn - rámy
Podpěrné rámy a podstávka
Rámová konstrukce stěn
Rámové stolice
Rámové stavby
Konstrukce rámové stěny
Tesařské spoje rámů
Tesařské značky na trámech
Hrázděná konstrukce stěn
Hrázděné domy a hosp. stavby
Hrázděná nádraží, vily, továrny
Hrázděné dřevostavby
Regiony hrázděných staveb
Konstrukce hrázdění
Tesařské spoje
Tesařské značky
Dřevěné stropy
Vývoj dřevěných stropů
Povalové stropy
Klenuté povalové stropy
Trámkové stropy
Trámové stropy spalné
Trámové stropy menší výšky
Typlové stropy
Trámové stropy polospalné
Dřevěné schody
Vývoj dřevěných schodů
Schodnicové schody
Vnitřní a venkovní schody
Dřevěné krovy
Sloupkové krovy
Hambalkové krovy
Mansardové krovy
Krovy s ležatými stolicemi
Krovy se stojatými stolicemi
Vaznicové krovy
KAMENNÉ STAVBY
Kamenné zdivo staveb
Klenby zděné z kamene
Architektonické články
CIHELNÉ STAVBY
Cihelné zdivo staveb
Křížové a valené klenby
Plackové klenby
  Česká a pruská placka
  Zdění plackových kleneb
Klenby s výsečemi a neckové
Segmentové klenby - stájovéMezinárodní dokumenty
Architektonické dědictví Evropy

Dědictví zemědělské kultury
Zemědělství a stavby  na vesnici

Územní rozvoj a novostavby
Územní rozvoj a novostavby RD

 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Načítá se banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
LEGENDA MAPY >>>

PR - památkové rezervace
PZ - památkové zóny
MVP - muzeum v přírodě
RLA - region lidové architektury
NKP - národní kulturní památky
KP - přístupné památky
Zobraz větší mapu v novém okně
2000 - 2015 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz