TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ VÝRAZY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
Název kapitoly k archivním příspěvkůmOtopné zařízení > kamna a sporáky > kachlová

KAMNA A SPORÁKY VYROBENÁ Z KACHLŮ

Středověká a novověká kamna, moderní sporáky

Stránka o kachlových kamnech a sporácíchRozšíření kachlových kamen postupně nahrazujících starší pec je v rámci Evropy různé. Kromě tohoto nebývale odráží sociální diferenciaci společnosti, kterému je poplatné i vlastní provedení kachlových kamen.

Obsah: Gotická kamna Renesanční a barokní slohová kamnaBarokní a klasicistní kamna lidové architektury Moderní kamna a sporáky z plochých kachlůTvar a moderní kachle

Gotická kamna

Kachlová kamna

Historická kachlová kamna gotická, renesanční, barokní a rokoková

Rekonstrukce historických kachlových kamen - gotická, renesanční, barokní
a rokoková kamna
Olomouc, Říčany, hrad Šternberk a Praha - Arcibiskupský palác

© Česká pošta

Počátek používání kamen spadá již do 13. a 14. století, tedy do středověkého období výrazově ovládaného gotickou architekturou.

Celá středověká kamna se v našich zemích ovšem nedochovala a jsou známa pouze z rekonstrukcí na základě archeologických objevů gotických kachlů. Užívání středověkých kamen přitom souviselo jen s prostředím nejvyšších společenských vrstev.

Renesanční a barokní kamna slohové architektury

Kromě interiérů klášterů, zámků (kachle renesanční) a paláců pronikají od 16. století pokojová kachlová kamna rovněž do honosnějších měšťanských domů. Zde v podobě ojediněle dochovaných renesančních a početněji dochovaných barokních kachlových kamen dosahují po výtvarné i řemeslné stránce nebývale vysoké úrovně.

Barokní a klasicistní kamna lidové architektury

Od konce téhož období začínají z vyšších společenských vrstev pronikat kachlová kamna zcela ojediněle i do venkovského prostředí. Za období skutečného rozšíření kachlových kamen na venkově je však možné považovat až 18. století a počátek 19. století, se zřetelným postupem od západu na východ.

Starší a velikostí i formou nepřehlédnutelná jsou kachlová kamna vyrobená z velkých jednobarevných barokních kachlů i mladší kamna klasicistního tvarosloví, náležejícího již do období moderních dějin.

Moderní kamna a sporáky z plochých kachlů

Sporáky a trouba

Kachlová trouba z plochých mramorovaných kachlů

Zděný sporák s kachlovým nástavcem pečící trouby. Kachle opatřeny mramorovým dekorem oblíbeným
v závěru 19. století.
Lokalita nezveřejněna, okres Šumperk

Foto © MaČefotogalerie

Moderní dějiny zejména 2. poloviny 19. až počátku 20. století jsou charakterizovány rozšířením zděných a kachlových sporáků. Po domech zámožnějších společenských vrstvev jsou sporáky v tomto období osazovány rovněž do světnic nebo vstupních síní venkovských domů řadového obyvatelstva i obydlí domkářů. Pro jejich stavbu jsou užívány pálené cihly a ploché kachle často menších rozměrů.

Tvar a moderní kachle

Dochází přitom taktéž k zjednodušení původně odstupňovaného či oblého tvaru a sporáky získávají tvar prostého hranolu, ještě s typickým kachlovým nástavcem pečící trouby. Vnější výraz je přitom často určován mělkým vzorem nebo mramorováním moderních kachlů.

Autor textu a fotky k heslu
Kachlová kamna a kachlové sporáky © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Encyklopedie lidové architektury
    29.01.2013 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ENCYKLOPEDIE
ARCHITEKTURY
:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž


Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000 - 2013 © Martin Čerňanský  |  Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz