TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ENCYKLOPEDIE LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ VÝRAZY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBY - ČECHY, MORAVA A SLEZSKO - domovská stránkaENCYKLOPEDIE ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
Název kapitoly k archivním příspěvkůmOtopné zařízení > přímé a nepřímé vytápění

OTOPNÁ ZAŘÍZENÍ A ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ

Ohniště a krb, stará a nová pec, kamna a sporák

Stránka o principu vytápění pomocí kamenOhniště, pec a kamna reprezentují místní (lokální) vytápění, neboť jsou situovaná přímo ve vytápěném prostoru. Z hlediska obsluhy rozlišujeme tzv. přímé a nepřímé vytápění.

Obsah: Přímé vytápění - dymná jizba Otevřené ohniště, krb a stará pec Krbeček k osvětlení a ohřívání pokrmů Nepřímé vytápění - kuchyňský kout nebo černá kuchyně Pec a kamna na tuhá paliva Sporák na tuhá paliva

Přímé vytápění - dymná jizba

Vývojově starší způsob vytápění reprezentuje tzv. přímé vytápění, znamenající obsluhu topeniště nebo otopného zařízení přímo z vytápěného a obývaného prostoru - u venkovského domu dymné jizby. Kromě přikládání tuhého paliva zde dochází rovněž k vybírání popela, přičemž do tohoto prostoru mohou unikat i kouřové zplodiny.

Otevřené ohniště, krb a "stará" pec

Přímé vytápění

Přímé vytápění s ústím pece do obytného prostoru

Pec s ústím orientovaným do obytného prostoru, do kterého uniká rovněž kouř.
ŠVÉDSKO (oblast Finnskogen)

Foto © MaČefotogalerie

Mezi přímé vytápění řadíme otevřené ohniště, krb a pec s ústím orientovaným do obytného prostoru. Tato orientace představuje v našich zemích velmi archaické řešení, zatímco např. v severských státech (Norsko, Švédsko) se s takto orientovanou pecí můžeme setkat u řady dochovaných historických staveb. Obdobně se zde můžeme v prostředí staveb lidové architektury setkat i s velkými krby, jejichž použití se u nás omezilo pouze na hrady a zámky.

Krbeček k osvětlení

Krbům se s výjimkou velikosti podobají tzv. krbečky, představující výklenek ve zdi nebo naopak vystupující architektonizovaný útvar. Tyto krbečky však nesloužily k vytápění, ale osvětlování místnosti a druhotně též k ohřívání pokrmů.

Nepřímé vytápění - kuchyňský kout, černá kuchyně

Nepřímé vytápění

Nepřímý způsob vytápění z kuchyňského koutu

Kuchyňský kout k obsluze otopného zařízení na tuhá paliva i přípravě pokrmů. Mimo obytný prostor se ocitá přikládací otvor i odvod kouře.
Lokalita nezveřejněna, okres Vsetín

Foto © MaČefotogalerie

Pokud je ovšem dřevo nebo uhlí přikládáno do otopného zařízení ze sousedního prostoru a zároveň zde dochází k vybírání popele, jedná se již o tzv. nepřímé vytápění. Vytápěný prostor je v důsledku tohoto zcela zbaven kouře, stává se světlejším a lépe vyhovující požadavkům na čistotu i zdravotní nezávadnost.

Sousedním prostorem u venkovského domu rozumíme zadní část síně s kuchyňským koutem nebo v téže části samostatně oddělený prostor černé kuchyně. U zámeckých budov je sousedním prostorem zpravidla chodba, případně uzavřený výklenek z této chodby přístupný.

Pec a kamna na tuhá paliva

Mezi nepřímé vytápění, resp. nepřímo obsluhovaná otopná zařízení, řadíme pec s ústím orientovaným mimo vytápěný prostor. Oproti starší poloze je tedy ústí pece již otočeno směrem ke stěně (nejčastěji mezi světnicí a vstupní síní), přičemž tato stěna je opatřena přikládacím a vybíracím otvorem i výše umístěným otvorem pro odvod kouře. Nepřímo obsluhovaná jsou povětšinou i po staletí užívaná kamna.

Sporák na tuhá paliva

Vývojově mladší a ve světnici venkovského domu nebo chalupy situovaný kuchyňský sporák na tuhá paliva, představující rovněž vydatný zdroj tepla, můžeme z hlediska obsluhy zařadit mezi zařízení obsluhovaná opět přímo z obytného prostoru.

Z hlediska odvodu kouře je však situace oproti otevřenému ohništi, staré peci nebo krbu podstatně odlišná, neboť je kouř již odváděn mimo obytný prostor tzv. kouřovodem. Jiný způsob odvodu spalin souvisel se zaváděním tahových komínů oproti starším komínům dymníkového typu.

Autor textu a fotky k heslu
Otopné zařízení - ohniště, pec, krb a kamna © Martin Čerňanský


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Aktuální články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

ENCYKLOPEDIE: LIDOVÁ ARCHITEKTURA - LIDOVÉ STAVBYZpět na úvodní stránku: Encyklopedie lidové architektury
    11.05.2012 © MaČe
HLAVNÍ MENU SEKCE
ENCYKLOPEDIE
ARCHITEKTURY
:: A
:: B
:: C
:: Č
:: D
:: E
:: F
:: G
:: H
:: CH
:: I
:: J
:: K
:: L
:: M
:: N
:: O
:: P
:: Q
:: R
:: Ř
:: S
:: Š
:: T
:: U
:: V
:: W
:: X
:: Y
:: Z
:: Ž


Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000-2012 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz