TÉMATICKÝ OKRUH -E- > ARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY > ODBORNÉ A NAUČNÉ PŘÍSPĚVKY
Archiv lidové architekturyARCHIV LIDOVÉ ARCHITEKTURY
Název kapitoly k archivním příspěvkůmArchív příspěvků za rok 2017

Územní rozvoj, Dolní Povltaví

Texty a fotky za duben až červen 2017

Archiv lidové architektury a památek ČR Ve druhé třetině roku 2017 bylo dokončeno zveřejnění příspěvků na téma územního rozvoje venkova. Nově byly přidávány příspěvky z přednášky k regionu Dolního Povltaví.

Obsah: Vesnická a šlechtická sídla Archeologie v dolním PovltavíDolní Povltaví - krajina Hrozby pro venkov v ČR Veřejná prostranství a humna Historické stavby a novostavbyŽivotní styl, zvyky a tradice

VESNICKÁ A ŠLECHTICKÁ SÍDLA

Vesnická a23. 6. 2017 Kromě památek přírodních a archeologických je oblast dolního Povltaví určována rovněž řadou památek stavebních, ať již jsou .

Vesnická a šlechtická sídla >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Středočeský kraj > Dolní Povltaví
autor, datum © MaČe, 23. 6. 2017

ARCHEOLOGIE V DOLNÍM POVLTAVÍ

Pravěké a slovanské hradiště26. 5. 2017 Krajinný ráz oblasti dolního Povltaví určují především přírodní a kulturní hodnoty, dosahující často značného stáří. Některé přitom náleží mezi ....

Archeologie v dolním Povltaví >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Středočeský kraj > Dolní Povltaví
autor, datum © MaČe, 26. 5. 2017

KRAJINA DOLNÍHO POVLTAVÍ

Historická mapa Dolního Povltaví23. 5. 2017 Obsah přednášky věnované tématu venkovské krajiny, sídel a staveb ve Středočeském kraji a to konkrétně oblasti dolního Povltaví. Přednáška byla přednesena v rámci ...

Dolní Povltaví - krajina >>>

tématický okruh >>> regiony lidové architektury > Středočeský kraj > Dolní Povltaví
autor, datum © MaČe, 23. 5. 2017

OHROŽENÍ VENKOVSKÉHO PROSTŘEDÍ

Porešín - nevyužívané hospodářské stavby5. 5. 2017 Venkovský prostor na území Čech, Moravy a Slezska je ohrožen především nevhodnými podmínkami pro zemědělství a malé podnikání, ztrátou vztahu k půdě, nevhodnými ...

Hrozby pro venkov ČR >>>

tématický okruh >>> územní rozvoj a novostavby > územní rozvoj venkova
autor, datum © MaČe, 5. 5. 2017

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A HUMNA

Sovenice - zanikající objekt roubené stodoly7. 4. 2017 Mezi základní nedostatky týkající se veřejného prostranství vesnických sídel náleží nevhodná úprava návsi a proměna záhumenního prostoru podílející se na změně obrazu vesnice v krajině, zpravidla ..

Veřejná prostranství a humna >>>

tématický okruh >>> územní rozvoj a novostavby > územní rozvoj venkova
autor, datum © MaČe, 7. 4. 2017

HISTORICKÉ STAVBY A NOVOSTAVBY NA VESNICI

Debrník - ohrožená stavba sýpky a vjezdové brány5. 4. 2017 Zásadní narušení stavebního charakteru vesnických sídel představují především nevhodné novostavby v intravilánu obcích a po jeho obvodě, nevhodné přestavby historických staveb tradičních forem a ...

Historické stavby a novostavby >>>

tématický okruh >>> územní rozvoj a novostavby > územní rozvoj venkova
autor, datum © MaČe, 5. 4. 2017

ŽIVOTNÍ STYL, ZVYKY A TRADICE

Stavění májky na jihočeské návsi3. 4. 2017 Kromě přírodního a stavebně-historického prostředí je život na vesnici charakterizován rovněž specifickým sociálním prostředím. Do tohoto je možné zahrnout životní styl, tradiční slavnosti a ...

Životní styl, zvyky a tradice >>>

tématický okruh >>> územní rozvoj a novostavby > územní rozvoj venkova
autor, datum © MaČe, 3. 4. 2017


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ I NAUČNÉ LITERATURY A REJSTŘÍK AUTORŮ

Odborné a naučné příspěvkyZpět na úvodní stránku: Archiv odborných a naučných příspěvků
    12.02.2018 © MaČe
MENU SEKCE

PŘÍSPĚVKY - ROK 2017
3 - 4. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2016
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2015
3 - 4. čtvrtletí
2. čtvrtletí - duben až červen
1. čtvrtletí - leden až březen

PŘÍSPĚVKY - ROK 2014
4. čtvrtletí - říjen až prosinec
3. čtvrtletí - červenec až září
2. čtvrtletí - duben až červen
1. čtvrtletí - leden až březen

PŘÍSPĚVKY - ROK 2013
4. čtvrtletí - listopad
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí - zari
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí - červen
1. čtvrtletí - květen
1. čtvrtletí - únor, březen
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2012
4. čtvrtletí - prosinec
4. čtvrtletí - listopad
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2011
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí - únor a březen
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2010
4. čtvrtletí - listopad, prosinec
4. čtvrtletí - říjen
3. čtvrtletí - srpen a září
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2009
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí - březen
1. čtvrtletí - únor
1. čtvrtletí - leden

PŘÍSPĚVKY - ROK 2008
4. čtvrtletí
3. čtvrtletí - zaří
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. čtvrtletí
1. čtvrtletí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2007
3. čtvrtletí - zaří
3. čtvrtletí - srpen
3. čtvrtletí - červenec
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2006
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2005
2. pololetí
1.pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2004
2. pololetí
1. pololetí

PŘÍSPĚVKY - ROK 2003
2. pololetí
1. pololetí

Památky UNESCO pro děti a mládež

FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 
Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky |

Banner k Památky a lidová architektura
DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
OSÍDLENÍ A SÍDLA
STAVBY, DOMY A BYDLENÍ

Osídlení, dům a bydlení
Materiál, práce a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Přehled staveb na venkově
OBLASTI A REGIONY
LIDOVÉ STAVBY V ČR
Střední Čechy
Jižní Čechy
Jihozápadní Čechy
Severozápadní Čechy
Severní Čechy
Severovýchodní Čechy
Východní Čechy
Českomoravská vrchovina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Východní Morava a Slezsko
OCHRANA KRAJINY A SÍDEL
PAMÁTKY A MUZEA V ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
OPRAVY A REKONSTRUKCE
ROZVOJ A NOVOSTAVBY RD

Obnova domu a chalupy
Plánování a projekty domů
Autorská práva a literatura
Podpora projektu >>>

Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt přehled historie osídlení naší krajiny, dějiny bydlení a typy vesnic. Dále též stavební materiál, historické konstrukce staveb a domy regionů Čech, Moravy i Slezska. Seznam rezervací a zón též uveden, stejně jako památky UNESCO, muzea a skanzeny ČR. Nechybí ani postup opravy domu či chalupy nebo projekt novostavby rodinného domu.
Encyklopedie a fotogalerie exteriéru a interiéru staveb, stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení světnice a kuchyně domu - nábytek, kamna a sporáky.
Foto památek, vesnic
a krajiny
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
Mapy a atlas krajiny, vesnic
a památek
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
Encyklopedie lidového stavitelství
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
Historie vesnic
a staveb
v datech
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
Seznam vesnic
a rejstřík jmen
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen
Lidové stavby
na ČRo
Lidové stavby na ČRo
Památky UNESCO pro děti a mládež
.
2000 - 2013 © Martin Čerňanský     Památky a lidová architektura ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz