Název tématického okruhu
Lidová architektura a památky ČRLIDOVÁ ARCHITEKTURA A PAMÁTKY ČR
Název kapitoly k tématickému okruhuMapa stránek

LIDOVÁ ARCHITEKTURY A PAMÁTKY ČR

Rozpracovaná mapa stránek

Lidová architektura a památky ČR - podpora projektuMapa stránek odrážející základní dělení do pěti tématických okruhů, dělených dále do jednotlivých sekcí popisujících konkrétní problematiku. Struktura je průběžně upravována, upřesňována a doplňována.

HISTORIE BYDLENÍ - VÝVOJ LIDOVÉ ARCHITEKTURY
KRAJINA A REGIONY - HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI
OCHRANA PAMÁTEK - OCHRANA NAŠICH KULTURNÍCH PAMÁTEK
OPRAVY A NOVOSTAVBY - MODERNIZACE A REKONSTRUKCE, PRAVIDLA NOVÉ VÝSTAVBY
FOTOALBUM, FOTOATLAS, FÓRUM, ENCYKLOPEDIE, CHRONOLOGIE, REJSTŘÍK

VÝVOJ LIDOVÉ ARCHITEKTURY
HISTORIE BYDLENÍ - VÝVOJ LIDOVÉ ARCHITEKTURYTÉMATICKÝ OKRUH -A-: HISTORIE BYDLENÍ

Vývoj osídlení a obytných staveb

Získávání a zpracování materiálu

:: Vztah velké architektury
:: Širší evropské souvislosti
CHARAKTER OSÍDLENÍ
A URBANISTICKÉ FORMY

:: Vesnice - raný středověk
:: Vesnice - vrcholný střed.
: Návesní vesnice
: Údolní lánové vesnice
: Radiální (lesní) vsi
: Smíšená založení vesnic
:: Vesnice 18. a 19. století
: Raabizační a dominikální

HISTORICKÉ PRAMENY PÍSEMNÉ A MAPOVÉ
:: Berní rula
:: Tereziánský katastr
:: Josefský katastr
:: Stabilní katastr
HISTORICKÝ VÝVOJ
OBYTNÝCH STAVEB

:: Nejstarší obytné stavby
:: Dům vrchol. středověku
:: Dům pozd. středověku
: Polodymná jizba, dymník
: Světnice, černá kuchyně
:: Dům 18. a 19. století
: Kamna, sporáky, komíny
SLÁMA
:: Kosení žitné slámy
:: Zpracování snopků
:: Mech. a fyz. vlastnosti
:: Použití slámy, rákosu
HLÍNA
:: Těžební jámy (hliníky)
:: Zpracování hlíny
:: Mech. a fyz. vlastnosti
:: Použití hlíny
DŘEVO
:: Kácení stromů
:: Opracování dřeva
:: Mech. a fyz. vlastnosti
:: Použití dřeva
KÁMEN
:: Sběr, těžba v lomech
:: Opracování kamene
:: Mech. a fyz. vlastnosti
:: Použití kamene
KERAMIKA
:: Získávání hlíny
:: Pálení hlíny
:: Mech. a fyz. vlastnosti
:: Použití keramiky
KOV
:: Výroba kovů
:: Mech. a fyz. vlastnosti
:: Použití kovů
SKLO
:: Výroba skel
:: Mech. a fyz. vlastnosti
:: Použití skel
KOMBINACE MATERIÁLŮ
:: Společné použití různých materiálů

Konstrukce historických staveb

Základní přehled druhů staveb

POUŽITÍ SLÁMY
:: Výztuž do stěn
:: Došková krytina
HLINĚNÉ KONSTRUKCE
:: Konstrukce stěn
:: Doprovod dřeva
:: Podlahy a mazaniny
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
:: Konstrukce stěn
:: Konstrukce stropů
:: Konstrukce schodišť
:: Konstrukce krovů
:: Šindelová krytina
:: Podlahy a obklady
:: Výplně a zárubně
:: Bednění štítu, stěn
KÁMENNÉ KONSTRUKCE
:: Konstrukce stěn
:: Kamenické články
:: Konstrukce kleneb
:: Břidlicová krytina
:: Podlahy a dlažby
CIHELNÉ KONSTRUKCE, POUŽITÍ KERAMIKY
:: Konstrukce stěn
:: Konstrukce kleneb
:: Keramická krytina
:: Podlahy a dlažby
POUŽITÍ DALŠÍCH MATERIÁLŮ
:: Povrchové úpravy
:: Stavební kování

OBYTNÉ STAVBY
A JEJICH FORMY

:: Tradiční domy
:: Dělnické bydlení
:: Sklářské domy
:: Patrové domy
HOSPODÁŘSKÉ STAVBY, ZEMĚDĚLSKÉ OBJETKY
:: Dvůr a jeho ohrazení
:: Chlévy, stáje, ovčíny
:: Stodoly, oborohy
:: Sýpky (špýchary)
:: Kolny a sklepy
TECHNICKÉ STAVBY, VÝROBNÍ OBJEKTY
:: Výroba skla a keramiky
:: Zemědělská výroba
:: Soukenická výroba
:: Železářská výroba
CÍRKEVNÍ STAVBY, SAKRÁLNÍ OBJEKTY
:: Farní úřady
:: Boží muka
:: Zvonice
:: Kostely
:: Kaple
OBECNÍ STAVBY
:: Požární zbrojnice
:: Hostince
:: Školy
OSTATNÍ STAVBY
:: Další typy staveb

HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTI
KRAJINA A REGIONY - HLAVNÍ REGIONÁLNÍ OBLASTITÉMATICKÝ OKRUH -B- : KRAJINA A REGIONY

Krajina severozápadních Čech

Krajina východních Čech

Krajina střední Moravy

Krajina jižní Moravy

Krajina Slezska a sev. Moravy

Všechny regiony mají stejné členění: :: Příroda, krajina, domov, :: Osídlení a formy sídla, :: Konstrukce a materiál staveb, :: Typy a skladba (uspořádání) staveb, :: Obytné stavby, domy a bydleni, :: Hospodářské stavby, zemědělské objekty, :: Technické stavby, výrobní objekty, :: Církevní stavby, sakrální objekty :: Obecní stavby, :: Exteriér a vnější výzdoba staveb, :: Interiér a vnitřní úprava staveb, :: Konstrukční a architektonické detaily staveb

OCHRANA NAŠICH PAMÁTEK
OCHRANA PAMÁTEK - OCHRANA NAŠICH HISTORICKÝCH PAMÁTEKTÉMATICKÝ OKRUH -C-: OCHRANA PAMÁTEK

Památkové rezervace a zóny

Muzea v přírodě (skanzeny)

OPRAVY STAVEB, NOVOSTAVBY
TÉMATICKÝ OKRUH -D-: OPRAVY A NOVOSTAVBY

Opravy a modernizace staveb

Desatero naší architektury

ARCHITEKTONICKÉ DESATERO
:: Parcela a umístění domu
:: Založení domu na terénu
:: Obdélný půdorys domu
:: Dispoziční uspořádání
:: Vstup do domu
:: Dvoutraktové řešení
:: Vyústění komína, šachet
:: Sedlová střecha ( ÷ 45 ° )
:: Nasazení sedlové střechy
:: Ochrana vstupu
:::: Vzorový arch. projekt

NOVÉ STAVBY VE VENKOVSKÉM PROSTORU

:: 1.Poválečný vývoj vesnice
:: 2.Vývoj a novostavby
:: 3.Dispoziční členěni
:: 4.Stavební znaky
:: 5.Konstrukční znaky
:: 6.Architektonické znaky
:: 7.Nové domácí stavby
:: 8.Nové zahraniční stavby
:: 9.Tendence vývoje
:: 10.Rodinný dům - studie
URBANISTICKO - KRAJINÁŘSKÉ DESATERO
:: Obraz vesnice v krajině
:: Náves a další prostranství
:: Zeleň v prostředí vesnice
:: Zdi, zídky a ploty
:: Dvůr a zahrada
:: Vodní plochy ve vsi a kol
:: Vodní toky ve vsi a okolí
:: Přechod vsi do krajiny - humna
:: Polní cesty a orná půda
:: Lesy, louky a stráně
:::: Vzorová urb. studie

SEZNAM, REJSTŘÍK, LITERATURA
TÉMATICKÝ OKRUH -E-: DATA A APLIKACE

FOTOALBUM

ARCHÍV

ÚVOD
Registrovat se
Přihlásit
Seznam alb
Nejnovější obrázky
Poslední komentáře
Nejprohlíženější
Nejlépe hodnocené
Oblíbené
VYHLEDÁVÁNÍ

PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2006
:: 2. pololetí
:: 1. pololetí
PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2005

:: 2. pololetí
:: 1. pololetí
PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2004
:: 2. pololetí
:: 1. pololetí
PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2003
:: 2. pololetí
:: 1. pololetí

FOTOATLAS

FÓRUM

Fotoatlas lidové architektury s vyznačením vesnických sídel

Odborné diskuzní fórum- Krajina, vesnická sídla a lidová architektura

REJSTŘÍK JMEN

LEGISLATIVA

Rejstřík zeměpisních a mísních jmen

Zákony
Vyhlášky

ENCYKLOPEDIE

LITERATURA A AUTOŘI

Výkladový slovník odborných pojmů

Seznam odborné literatury a rejstřík autorů

CHRONOLOGIE

PARTNEŘI PROJEKTU

Časový přehled událostí
Časový přehled konstrukcí
románský sloh - 11. až 1.třetina 13.století
gotický sloh - 1.třetina 13.století až počátek 16.stol.
renesanční sloh - od přelomu 15.-16.století do počátku 17.století
barokní sloh - od počátku 17.století do závěru 18.století
klasicistní sloh - od závěru 18.století do poletí 19. století
historizující slohy - 2.polovina 19.století
závěr tradiční zástavby - 1.třetina 20.století


Seznam odborné a naučné literatury včetně rejstříku autorůSEZNAM ODBORNÉ A NAUČNÉ LITERATURY VČETNĚ REJSTŘÍKU AUTORŮ

Jiné články

Pěstování chmele a chmelnice | Chmel na Žatecku, Úštecku a Tršicku, stavba chmelnice Chmel a chmelnice >>>

7.12.2011 Chmelařství je odvětví zabývající se pěstováním chmele, který náleží k velmi starým kulturním plodinám. S pěstováním chmele souvisí rovněž ...

Seníky k uskladnění sena Seníky a luční hospodářství >>>

25.11.2011 Seníky slouží pro uskladnění sena a obvykle se jedná o drobné stavby jednoduchého řešení. Seníky stávaly zpravidla po delší nebo kratší období na lukách, přičemž mohly být ...

Rybníkařství a rybníky, stavby rybáren u řeky Rybníky a rybníkářství >>>

16.11.2011 Rybníkářstvím označujeme hospodářské odvětví, jehož hlavní náplní je zakládání rybníků. S tímto souvisí i chov sladkovodních ryb a jejich výlov. Chovu ryb v umělých ...

Lidová architektura a památky ČRZpět na úvodní stránku: Lidová architektura a památky ČR
    03.01.2013 © MaČe
TÉMATICKÉ SEKCE
Úvodní informace
Mapa stránek
Partneři projektu
Katalogy a vyhledávače

Archiv příspěvků

Památky UNESCO pro děti a mládež
FOTOALBUM LIDOVÉ ARHCITEKTURY
NOVÉ FOTKY

F

O

T

O

A

L

B

U

M

 
Fotky památek lidové architektury
Fotografie staveb
Foto vesnic a památek
Fotogalerie staveb na vesnici
 

Lidová architektura a památky ČR - úvodní stránka

Lidová architektura na FacebookuFacebook | Lidová architektura na TwitteruTwitterLidová architektura na RSS KanáluRSS Kanál | Textová verze stránky bez grafikyTextová verze | Verze stránky pro tiskTisk stránky | A A A |

DOMŮ | TYPY VESNIC A KATASTRU - BYDLENÍ, DŮM A CHALUPY | STAVEBNÍ MATERIÁL A JEHO POUŽÍTÍ | KONSTRUKCE HISTORICKÝCH STAVEB | SEZNAM STAVEB NA VESNICI | HISTORIE OSÍDLENÍ A DĚJINY ARCHITEKTURY | FOTO
.
Dějiny architektury, stavby a bydlení
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
.
Hlavní regiony a oblasti ČR
Stavby severozápadních Čech a dům v Krušných horách i na Chebsku
Stavby jižních Čech a dům na Blatech i na Šumavě
Stavby středních Čech a dům v Polabí, na Slánsku i na Berounsku
Stavby severních Čech a dům v Českém středohoří, Pojizeří i na Turnovsku
Stavby západních Čech a dům na Šumavě, v Chodsku i na Plzeňsku
Stavby východních Čech a dům v Krkonoších, Orlických horách i na Vysočině
Stavby střední Moravy a dům na Hané, Valašsku i Horácku
Stavby jižní Moravy a dům na Slovácku i v Karpatech
Stavby Slezka a severní Moravy a dům v Beskydech, na Jesenicku i Opavsku
.
Ochrana vesnic a památek v ČR
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodně a skanzeny
.
Opravy staveb a novostavby
Obnova a oprava domu a chalupy i jiných staveb
Územní plány obcí a projekty rodinných domů
 Autorská práva a literatura
 Podpora projektu >>>
Plakát Lidová architektura Čechy, Morava a Slezsko
Lidová architektura a památky ČR
LIDOVÉ STAVBY
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Vzdělávací portál, na kterém lze nalézt popis historie osídlení naší krajiny i dějiny bydlení. Uvedeny jsou typy vesnic i stavební materiál na historické konstrukce staveb a domy zastupující regiony Čech, Moravy a Slezka. Nechybí seznam rezervací, zón a památky UNESCO či muzea a skanzeny v ČR. Uveden je postup opravy domu nebo chalupy i projekt novostavby rodinného domu. Encyklopedie a fotogalerie ilustruje exteriér a interiér stavby i stavební prvky - vrata, dveře a okna. Dále vnitřní vybavení staveb včetně světnice domu a kuchyně - nábytek, kamna a sporáky.
TITULNÍ STRÁNKA
LIDOVÁ
ARCHITEKTURA
A PAMÁTKY ČR
Titulní stránka Lidová architektura a památky v ČR
FOTKY PAMÁTEK,
VESNIC A KRAJINY
LIDOVÉ STAVBY,
DOMY A CHALUPY
Fotky památek, vesnic a krajiny. Lidové stavby, domy a chalupy.
MAPY A ATLAS
VESNICE, PAMÁTKY
STAVBY A KRAJINA
Mapy a atlas. Vesnice, památky, stavby a krajina.
Diskusní fórum: Krajina, vesnice a architektura.
ENCYKLOPEDIE
STAVEB
A LIDOVÉHO
STAVITELSTVÍ
Encyklopedie staveb a lidového stavitelství.
HISTORIE A DĚJINY
VESNICE V DATECH
HISTORICKÉ SLOHY
Historie a dějiny vesnice v datech. Historické slohy.
SEZNAM VESNIC
REJSTŘÍK MÍSTNÍCH
ZEMĚPISNÝCH JMEN
Seznam vesnic, rejstřík místních a zeměpisných jmen

LIDOVÉ STAVBY
NA ČESKÉM
ROZHLASE
Lidové stavby na ČRo
> DĚJINY ARCHITEKTURY,
STAVBY A BYDLENÍ <
Historie osídlení, dům a bydlení
Stavební materiál a řemesla
Historické stavby a konstrukce
Typy staveb - domy, mlýny atd.
> HLAVNÍ REGIONY
A OBLASTI ČR <
Severozápadní Čechy
Jižní Čechy
Střední Čechy
Severní Čechy
Západní Čechy
Východní Čechy
Střední Morava
Jižní Morava
Slezsko a severní Morava
> OCHRANA VESNIC
A PAMÁTEK V ČR <
Památky, rezervace a zóny
Muzea v přírodě a skanzeny
> OPRAVY STAVEB
A NOVOSTAVBY <
Obnova a oprava domu i chalupy
Územní plány a projekty domů
Autorská práva a literatura
2000-2012 © Martin Čerňanský - Lidová architetkura a památky ČR: Dům a zahrada, chalupy, bydlení - fotky  | www.lidova-architektura.cz